ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thuyền Giấy HTV7 [Tập 17]
Thuyền Giấy HTV7
Thuyền Giấy HTV7
Thuyen Giay

Diễn viên:Quang Thảo, Vũ Ngọc Ánh, Mã Hiểu Đông, Hồ Bích Trâm, Hùng Thuận, Kim Phương, Lê Bình, Hạnh Thúy, Công Danh, Kiều Trinh, Quốc Hùng, Quốc Dũng, Nhật Thanh,
Đạo diễn: Đang cập nhật
Thể loại:Truyền Hình
Thời lượng:
 Quốc gia:Việt Nam
Năm phát hành:2013
Nguồn: Sưu tầm

Bộ Phim truyền hình Việt Nam "Thuyền Giấy" đang được phát sóng trên kênh HTV7 hàng ngày, phim thuyen giay có sự tham gia của giàn diễn viên nổi tiêng : Quang Thảo, Vũ Ngọc Ánh, Mã Hiểu Đông, Hồ Bích Trâm, Hùng Thuận, Kim Phương, Lê Bình, Hạnh Thúy, Công Danh, Kiều Trinh, Quốc Hùng, Quốc Dũng, Nhật Thanh.

Thuyền giấy full không phải là thuyền sắt để đi được trên đường thủy , do đó nó không thể trở người được.

Thuyền Giấy HTV7

Là không thể để thực sự hiểu một Song Ngư sinh ngày 20 tháng 3, bởi vì không liên quan đến vấn đề tình cảm có thể tiếp cận như thế nào, vẻ như luôn luôn có một tấm màn che giữa tính cách mà họ cho phép người khác thấy và bản chất thật của họ. Những con người có thẩm mỹ này bị thu hút bởi quá khứ. xem thuyen giay tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 cuối

Tìm kiếm 
lời bài hát thuyền giấy
thuyền giấy chiều mưa
bài thơ thuyền giấy
thuyền giấy thu phương
thơ thuyền giấy
thuyền giấy hợp âm
thuyền giấy khigiadn
thuyền giấy vũ thắng lợi

maphim*=wXR$N5WbFRWbwMHNF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7cTM8l1Ny0Cb1BXd310R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTUQp0UiRFZ4tGR00jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzZmWfhWLRxkToVXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cTM8NHdCJDMSl0RvdnY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O2EDfj9VTtk3R1YkUVhVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWWJJFezFnendmY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTS0ZDZx9VOC5Gbr1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2EDf0ADTTlFTKN3bsFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotTNxwXUaFkSyIlaRxkQB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwEjYuZFVaVzUSpVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cWQmp0Rnd1VsBHb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3Z6hXOxFHcMlEOt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDf35mSZJHa24mdo1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8dmSfdHUT9GcvR3T9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2OyEDf39UNJ1SVj9FR29UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotzbWRGRzRzcR1Wdk1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7kFODRHZoRkM2AlT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2OyEDf0cUY0JGTFNHUHlUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotTVm12XrdXWyR0T00jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7cXeFFTdplkQLJWR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2OxEDf3JkauNES1ZnMRdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MHaV5WWad2aDN3d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzb0E0XNJkQ4czZf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwEDfvhjMBN3RTtGOHFzL55yYvNXbphGc7kDf4onR3RjMmdUOnZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UUW2V3X0wEOtx2U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzdu12X0UXLQB1NH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5AicvxHOVR1Vud0dPJzbH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4IzTLdlREJlShhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cGdGpWazJEcmRUL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO89WUZR0bL52TvBVQJ1yc3wkR2YldBB1arV2QEB3ZnB1X6dHN1gTUlJ3Syk1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDZyw3bRlFRvtkbP9GUBlULzdDTGZjV2FEUxhWbyM3NjVTYUhGSCdDbzwUOtN3Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjJDfvFVWE92Su90bQFUStM3NMZkNWZXQfFTOsplamhUO3gESxJGa3tGcQVGc09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ImM89WUZR0bL52TvBVQJ1yc3wkR2YldBZGMqNXZLdnW2dHT1MkQT1kYhBDUrN3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYywnTWNlZ3F2MyYjc2hFUaNWQUJUOohjV0BzSFN2MyR3RuRTURtURF5GWhlzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDZxwXSOZ1UmdXYzIjNyZHWQp1YBRlQ5g2cwczYG1WbPFVR1pmT5s2NTRWVaNESv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjFDfJ5kVTZ2dhNjM2IndYBlWjFEVClDa4cnQxsWcllERVl2TKdlRJVDaRBjeT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IWM8lkTWNlZ3F2MyYjc2hFUaNWQUJUOo1kQ4MnUDFkWUBlVXhFORhEU4BDe5l1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTXhFzW8hjeGdHNyY2R5cmN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY5wXRZZXdfRDT40GbT1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OilDf35WbfRTdtAFU3cUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWO892U4QGVlJlURl0Y9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY4w3crV1YzMWc1JzUx0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OihDfVNHSyUzTBhndGFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGO8BzcXZVeKdnZqlUO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY3w3dVJzVt5mVa52ds1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OidDfwklQpp2QvlURp9WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2N8hjMq5mRTl3ZGREV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY2wXT2oUUuBzarlWak1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiZDfwElRlxWe3J1aMNTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmN8Vldj1EToVGMOBza9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8NWeEFmMCNldhtWa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY0wXSLZWafd1YwRkMK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiRDfRJmMtAnSSZVZ2VUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGN8lFRtU2bCVjQ65EZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYzwXTxV2RWZVNjd2ds1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiNDfzBTayMkSywWZ65UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2M

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )