ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Vết Thù Năm Tháng Thvl1 [Tập 33]
Vết Thù Năm Tháng Thvl1, Xem Phim Vết Thù Năm Tháng Thvl1

Vết Thù Năm Tháng Thvl1 

Đạo diễn:Đang cập nhật,,
Diễn viên:Đang cập nhật,
Thể loại:Phim Tình Cảm,
Quốc gia:Phim Việt Nam,
Thời lượng:30 Tập
Năm phát hành:2013

Giới thiệu: Phim Vết Thù Năm Tháng Thvl1

Bộ Phim Vết Thù Năm Tháng được chiếu trên kênh Thvl1 hàng ngày.
Vết thù năm tháng, xem phim vet thu năm tháng trọn bộ kể vể Lâm. Một người từ nước ngoài trở về mang  trĩu nặng nỗi oán hận cùng kế hoạch trả thù đã nung nấu suốt nhiều năm.
Trong Vết Thù Năm Tháng  Lâm Minh muốn người đàn ông hai mươi năm trước đã khiến gia đình cậu lâm vào cảnh ly tán, tang tóc phải trả một cái giá lớn gấp nhiều lần.

Vết Thù Năm Tháng Thvl1, Xem Phim Vết Thù Năm Tháng Thvl1maphim*8xXU$4lzS2pWb0F2Zv1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBxWURFjNvdkWi9UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmdrFXZvdXWwEVV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzw3Yll1VFdXS2ljV40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OFFnYZF2cldkUqVVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjZftGMzZzQGdDZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMzwXVEFXRwJmTJhjNF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On10Qt5WRipVTYpXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7k1MxwkaUhnWxAFZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwXU0ETQW12RFBDTV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OnR0axQFeu9Wb0MTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa70EVTZTStlGRRl1N9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOywXTkp3RPRVYPZ3Ym1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OsxWdmByNyw3bWZTY5k3XYhGd21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjlUMUZTYlZzdHlWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2TfZ3VT92X4xUe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNyw3cTJmYmpWa5ckST1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OVhGUPdTNxp3XtQVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDNuR3NOR3TSh3R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNywXWsJXaw1meERVLu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OJdUeSlXQYx0TNJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7sGUxQEWWBTaGtkd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNywHMmZkTJt2XHxGUX1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OnZ2aplkSRFnaUZWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTSppmUaJVOSJjM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXSzgjM0c0SyZlWy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0s2anRVRCJzRHVWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7c3UyMDaxZEUwwWN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMywHOIVGbuVHN5QEbq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OZl2cPRTZKl0avFVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MnRvVmRud0aWdFW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMywHNoJ2ZxxWVVZ3Yt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OvRWSThXQ08WdYhVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTdvl0Q1VULT91M9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMyw3ZxAXTt8Vb0g2Sw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ov9kapdzblRnN3cTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MXVrl0MztEZTV1c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOxwXUyBHRZp1XBxER01jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0kTRUJTQ1JWczNXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGW0x0QF5UL6pXT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxwXTX12N1JUQ4cHbO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OZV3VDZGMWNXMtMWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UUd5lmN19mVjd1N9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNxwHOOR3QXV3X5x2Ny1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ORZFcQFnMfNEcP9VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AzVOlDbRdGUxETQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxwXVPFTTRVjNFBXUw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OJd1ahZTLGZ0dSZWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QzS5QWLsZnNPVkU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNxwXTQJkQDFkY3YGOJ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OZlXVCdzdlZFSLRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QzY1ZGSE1kQBFEU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMxw3biVETrFDdf1mdE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4wkb48GblhFR5sWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7sme6lXSqlmW2smT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxwXSwVVR1h1UN5Uaw0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0A1YRdWW3lHU2RUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UUNkF2UkFkMZdHS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMxwXRnN1SOZ1YT1UNa1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONVERhhEamd0XxcTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cHczJGS1EUN6pGV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMxwXUYFTLBZlWsV2Zq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OnZ3XQhkR1F2NH9VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa70kRyJDT0MHOkxGN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8FldqpGa1NFMs1Wb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO892X5UmYQJ1Z1EWb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8hjTwIXd0kFS44UQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTTxQFdslHattENw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3R0NyIlMrNFMfhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDfZlXUtkGWRVmM6dXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MXWl9mdRVzcoVEM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNXVWS5MzSZ1mV40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1wHO0ZkNqllaBJFVy1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OF52Z30CNldUUHZXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7sWU50yNrlzMLpkM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8FlNodUdxplQlZWQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzdpZkS1QUcZFHWu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OFlmQ0VUcGNDM1pXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDfFJGSrFXLxwUdLpVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa700SKdWT0VTbNN1d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMWZWe5kzcIRGVf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oyw3Y3VFOS1kQ1MnWz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ORtUat4GVLp3bfJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EEOuR3Up12NpdmN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )