ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Xin Còn Mãi Yêu Em Todaytv [Tập Cuối]
Phim Xin còn mãi yêu em tập cuối  là một câu chuyện tình giữa một cậu chủ giàu có và cô hầu gái trong nhà. Mối tình của họ thật đẹp và ngọt ngào vượt qua mọi định kiến của xã hội nhưng lại có một thúc thật buồn đầy tiếc nuối.


Xem Phim Xin Còn Mãi Yêu Em Todaytv (Vtc7)
Xin Còn Mãi Yêu Em
Buang Wan Wan 2013
Đạo diễn: N/A
Diễn viên: Tono Pakin, Jui Warattaya, Pim Pimmada, Ak Akarat, Fang Pitchaya, Pin Kejmanee, Puri Hiranpruk, Anne Alicia
Thể loại: Phim Tình Cảm, Phim Tâm Lý
Sản xuất: TV5
Quốc Gia: Thái Lan
Thời lượng: 20 Tập
Năm phát hành: 2013

Bộ phim xin còn mãi yêu em được chiếu trên kênh todaytv - vtc7 vào luc 20h hàng ngày trên kênh truyền hình vtc7 (Todaytv), Xin còn mãi yêu em sẽ  hứa hẹn sẽ là một trong những bộ phim về tình yêu đáng xem nhất
Phim Xin còn mãi yêu em tập cuối  là một câu chuyện tình giữa một cậu chủ giàu có và cô hầu gái trong nhà. Mối tình của họ thật đẹp và ngọt ngào vượt qua mọi định kiến của xã hội nhưng lại có một thúc thật buồn đầy tiếc nuối. Và rồi mối tình trong quá khứ ấy lại một lần nữa tiếp diễn ở hiện tại  khiến cả hai  vô tình gặp lại nhau . nói như  vậy thì xin còn mãi yêu em tập tiếp theo Liệu rằng lần này cả hai người có thể viết tiếp mối tình còn dang dỡ trong  quá khứ  cho đến tập cuối thì sao!
Nhiều năm trôi qua. Ở kiếp sau, Chat và Bua lại gặp nhau và câu chuyện về họ lại bắt đầu. Liệu họ sẽ nhận ra nhau và yêu nhau như kiếp trước? Liệu họ sẽ thuộc về nhau trọn vẹn như họ đã từng ước mơ? Sẽ là một cái kết để ngỏ nhiều dư âm hay một kết thúc bi thương cho tình yêu của Bua và Chat?Xin con mai yeu em tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Cuối

mmaphim*==Af$jVHctBjZURTV0kWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8lVdzF1VD5UMzU1d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3c0ZzUrVVe0Y1Tl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfFBjU6lFSMdWMkdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8V0ZBhHb4lXR3ljM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxwXUP5kW4tWWshGMp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDf3VGdnZkbtEFWBVWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8hTMXJ0SQFmTmJlN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3bn1GeJpnU1VnU61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfBREMR1iexJFZ4UXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8RjaEVHSxczVKhTc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8BzUKpkaxElb2JTV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8FFTzkmarRld1g2d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8FFZ3wEUIh2aqpnc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8RTWxdnbCJ2NwtkN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8lkYJNTMqBzQnpWM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8dmcH5UQmBVSaFHc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8lULp90Xl90UBZFe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8l0VSllbIlmWXR2X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM8BTPyV2c1hGd1F2PwITbFVXZZlWYN52bD5WaY9yM3QDO1gTO0MDO5QzN2UTM4UzNxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNywHM9IXZzVHa0VXY/kTMtVUdllVah1kbvNkbph1LzcDN4UDO5QzM4kDN3YTNxgTN3ETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzIDfw0jclNXdoRXdh9DOx0WR1VWWpFWTu92QulGWvMzN0gTN4kDNzgTO0cjN1EDO1cTMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjM8BTPyV2c1hGd1F2P3ETbFVXZZlWYN52bD5WaY9yM3QDO1gTO0MDO5QzN2UTM4UzNxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMywXTuRjRws2bxomWf5kTfZVeWhHM0AVbylWbjBTMLdTO3Jzdz1yXnJWU0F0cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwIDfN5GNGBzavFjaa9lTO9lV5ZFewQDUtNza3cHWD1EWLV3anZUMURUVuFlel9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7kTM81kb0YEMr9WMqp1XO50XWlnV4BDNQJzZtgTSv1CdH9UUw8WWyQTR2BDciJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDOxwXQVpkZzxEVp9Ua3F1XwJHdwMXdkVVSQBXUtBTZx9mUG1yZfpGOhJUVtVFTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O3EDfBVlSmNHTUl2TpdXUfBnc0Bzc1RWV00WO0YVRhRDe3oWeoNjakJ1cYlVdq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7YTM8FUVKZ2cMRVaPl2dR9FcyRHMzVHZVRzQpJGUSpVes9EO6RUNFJDNzM1XTF2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNxwXQVpkZzxEVp9Ua3F1XwJHdwMXdkVFN2ImerVFW5MEOiVVRON3QBJWaoZ2Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0EDfw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOJXSXhUQ3UWWpl0UQ52dTFlVGZ3T59yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MTM8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXQQFme1QHOTZkV5YnSyw0VtZjWKJ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMxwHMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZoF0R4QVeI1UcadGeyBDM39Fb0c2Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OxEDfw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0hjbsJ1S4oXTJl2XxdmexhnVPFVQU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATM8BDMRxmY50EOjVkRTdjR2IGeoFHSsplZtl0Mj9GSXNVZGZDVLVGVygEeVF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTO8BDMRxmY50EOjVkRTdjR2IGeoFHSsplSZBXVPdESmRDORJGTN9VcnVXS4s0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDO8BDMRxmY50EOjVkRTdjR2IGeoFHSsBnWUNkV2kzcp5kZtVTTqhnSSV0TKd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDRWRUL3wXTMl1SmlHdt1kU1N0cMJHZrR1Vw1iaUJzUTp1Zih2Mv9Ee3ATWKR3NGVmSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2ONxUWLZWe01WTSV3QzxkcktGVXBXLqJXctx2YyBHVlpWYWhTdzsUUQNFVt9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa70ETZtkZ5RXbNJVdDNHTyR2aUdFctQVdNRXNWNVaY9lWqx2ZMdGWxYzTKl2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTTMl1SmlHdt1kU1N0cMJHZrR1Vw1CRyMWaXJFRShlMPdGWOJTQqdFSrNHZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2w3ZoZlSUNzaXFjRjFlVp1EZV50dOFTdhF3ROJVafZGZ5EGSr9lbwAjM4czVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OnhmVKR1MrdVMGNWUWlWTkVlT35UMPdlWFlUTLFGcztkdtUlQyV1RKRTL18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7cGaWpEVzs2VxY0YRZVaNRWVOdnTxUXdhhGbz1kZYFHZT9mR29GVtIlMVdzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzZoZlSUNzaXFjRjFlVp1EZV50dOFTLwYzRVdlQwhTaz1iS1EkR5dWN3QEUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O1w3YYJkSGRjZ1cTR1AlW6Bjbq1EOfNXV6RzSkNVS5UjMKNTLrR2RygWa480Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjhlQKZENmVzNFVDUapHMupWT481cwMzanFkcF9WbFNnYjd1QRZzMwI3bv9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MGWCpkR0YWN3UUNQplew4maNhzXzVFMt4WaRBDOZNmRRZEe1cUQJBDN4E1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzYYJkSGRjZ1cTR1AlW6Bjbq1EOfNXRIFzb1lXe3NFZBNWM0kWWMVVVWdlTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0w3ZoZWcts0SUx0YyAlSx9VNrdVcwFzYj52TWdGZwNFdyNETIxkVJllYlFlNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OnhmZx1ySLRFTjJDUKF3X1s2VxBXM4U0SBJzXYJ1aB12YtN0dF1me4oEa09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7cGamFXLLtEVMNmMQpUcfVzaXFHcxMHTu1WbBhUYzlFNl10MFhjQs1SS5B1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzZoZWcts0SUx0YyAlSx9VNrdVcwFTTRhENPtUVOZzSw4ETlVGMS1yZ1x2dv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzwXT0EnbmF2aaRVQXdHV0FDZBRkVxo2b50kcw80d2NnWiNzY6JERmhka2pEev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2ONRTcuZWYrpFVBd1dURXMkFERWFjaZFTcHRVdlVUMMNXZJBHW0YEWlZUM29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EldysmTQtGa2FXQ4wUVjhkbONHU2lVVQFmSuJnMfBXYXVVSsRVdEVERux2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjM8N3MKN0S6FUb0FXZ0J3UulFVqJnS5gENURGaxAXNCN0V0oncW5kT2ZUaMVzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzczo0QLpXQtRXclRncT5WWUpmcKlDS2F3NtBzZhl2UuJEUyBjeTFzRT9WRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzNjSDtkeB1GdxVGdyNlbZRlaypUOYxWawQFSOd2R3c3S0Q2dYhjMfVzaF9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7M3MKN0S6FUb0FXZ0J3UulFVqJnS54GaPVVMw5kMyJFTWdzRBN1aWtUUNBzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTM8BzSkZjV2FzV0djVlFHc3U2Z0IFd5dVRERTNnBVd4EkZ0JEaNFTTyokaNp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjclxWahJHV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )