ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Cạm Bẫy Thị Thành Vtc9 [Tập 17]
Bộ Phim Cạm bẫy thị thành kể về những mảnh đời xa quê lên thành phố tìm việc làm để có được cuộc sống tốt hơn.

Cạm Bẫy Thị Thành
Cạm Bẫy Thị Thành Vtc9 
Cam Bay Thi Thanh Vtc9
Đạo diễn: Lâm Lê Dũng
Diễn viên: Nhan Phúc Vinh, Cao Mỹ Kim, Phương Hằng, Phi Nga, Thanh Điền, Nguyễn Sanh, Mai Trần,..
Quốc gia: Việt Nam
Thể loại: Tình Cảm
Thời lượng: 25 Tập
Năm phát hành: 2013

Giới thiệu:
Bộ phim Cạm bẫy thị thành được công chiếu trên kênh truyền hình Vtc9 lets  viet vào lúc 20h hàng ngày
Cạm bẫy thị thành tập tiếp theo là Ở nơi xa lạ, những lo toan chật vật, những cạm bẫy tình lẫn tiền khiến con người con người thị thành biết lựa chọn đâu là con đường tốt nhất cho mình, đâu là hạnh phúc đích thực, hoặc vấp ngã trước bao cám dỗ để rồi phải trả giá.


Cạm Bẫy Thị Thành 1


So với xu thế của thời đại thì phim cạm bẫy thị thành tron bộ ra tập nào thì người tiêu dùng xem hết tập đấy. Trong khi Bộ phim cạm bẫy thị thành tập cuối vẫn chưa ra lò thì khách hàng vẫn tiếp tục chờ đợi các tập nóng hổi tiếp theo của cạm bẫy thì thành .

Cạm Bẫy Thị Thành 2

maphim*8llR$41mYlZjcPJzd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTTKRnR2oEZvRENB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONJDatk2cit2dFJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cTM8hzVJRnTrNjN21Ga9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTRS92RLR3bxQnej1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2EDfZRDSwFmM4gFRRFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QUNxwHMG9lTqVDblVlVO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ODVTM8RTMtokRsdXOflzR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjQ1EDfVVWZXxGcrhVVRpWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EUNxw3YORmN18kb0NlNx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ODRTM8F0MPNWdzdULS9FO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjQ0EDfnRURwdjR1QmbyYWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EENxwXSSlHbStkYlNGdN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ODNTM8V1cwkDUiRUVPJlR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjQzEDfj9lcX5WL51kMvhXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E0MxwXVoZWdwU3SJVkbK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OCFTM8lVdjNzYzJ3S1RGO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTQxEDfwkkc2gTd5sUUlFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QEMxwXTMlDaiZFWtomaz0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ODBTM8NWamtWeZJXTRFHR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjQwEDfzpWMkhURzAjNyNVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EEMxw3d0xUUWV2UBdVcx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OElDfntGVYFjdzp3MIhVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MUO8hjbtIXT11ERFZGa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjQ5wXWFJDWZFnMqBVWU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBlDfwUmNPFVbwYnZXZVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QEO8F1NsJkSTZ2ZGpFU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzQ4w3ZyJTd6pHdVZFTj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OChDfR12MYdWVRdXNYdUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EEO8dHbyYlQVJkW4EUd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDR3wXQypne1EFMy0CVQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ODdDfVZGcsNTRUlVLqlUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7I0N8hDWPRmZld1MZZWT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTQ3wHNL1UTQ9kZK9FSw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ODZDf3p3NfVFUpVTTwhWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IkN89WaLZHT3ZWU3R2a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTQ2wXWjNmSONmZPhVSB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ODVDfnhUTRJzNL9VSuFWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IUN8dHUEJjeklnTtkja9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTQ1w3co1yTqplThNjdK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OERDfFRUWL5mezEUYGVXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MEN8dHcGNHRUlUcjJVS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjQ0wXWNhlTwBVOKRlYC1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBRDf4kjQ18mQOdWUCBTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7Q0M8VVOtkWdRJkZwQ0a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzQzwXQQFUcfN0Y4YUNB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OCNDfrdmZ2gEeSh1T28WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E0M81Ebyx0XiVmSVlzR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDRywXUm91bSVTQ5kjUk1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ODJDfZB1TmJWOjhFN3gXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IkM8F0QtkXN0pGe4Ujd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTQyw3YqxUczw2Q1pHWN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OEFDfNV0MHdDUfZkcuNXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MUM89mSrxWNPdXWxUHb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjQxw3Y3ZkbINjY0BVT40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBFDfnVXLn9WbNVHTjFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGNxwHML50VX5Ee4k0Zu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiRTM8lFRsJ0XIhETEZWe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY0EDf0cHVB9mcERjbJ5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2MxwXQxIjWrZUTtBlcz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiNTM8FFaqxEakdHNzhGV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYzEDfrFUYkpFRFpEZlZWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmMxwXRTtEaLZ3U61USQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiJTM8l1Z691QXVmbFlTS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYyEDfNdWbyskWFB3QylWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWMxwXQT9WTuNmdWRHc10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhFTM8F1NwwWUSxEaD9kW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZwEDfrpXWslFMt4ETORWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGMxwHMNpWYKF1dWpnVx0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiBTM8FUdRNWZyAjbBlzS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYwEDfVdEVvp2Z5lGd4MWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QWO8BDM1lkQw4kbzB3d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY5wXSZ1yd4BVe1pVbT1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OilDfR90Qz9Ee3U1S2FWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWO8RjdTN2RBdVY11CN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZ4wXRKBjYTVTd4YlRJ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjhDfjd3S15EOEdnQDpUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGO8FVamt2VpZnUyYFd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY4wXUTR3Z3YDO1smMB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OkdDf3hDWUNHToVUdMVVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2N8NXT4EVL3gFRJBFO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY3wXV0dHd5EFZxJGdz0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhdDfzlGRWBTZJhjYSRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmN8hzdpl3dRJzSBJTa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2wHOIVUb3dzM4Q3YO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhZDfvh2NHVkNq9laSRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWN8dHW0AVckZUdu91N9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY1wHOTRVbjhFRHBld41jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhVDfFRWQWZTW1MmcZxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QGN8N3Mv1WWzJ3d50iW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY0wXS6JXRmhGM31iSB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiRDfndjZD5Ue4pEM3MVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGN8V1SCZmUpdETQZEc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZzwHNaJXWvJlYzlHNk1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjNDfRdHWah3XLlUQZJXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7I2M89WQNtmYykFTDFVY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYzw3YpNDctR0QFFnZx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oyw3bBx2US91RKd3MB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxwXUUpXNRx0b4FHWW1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjZTM8NXVON0bT5URWlEd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2EDfZtUe2hFe3dncx0WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmNxw3a2IDc3ITY4U1MO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1EDfvBTUtcXOQRXQkNTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8F1cNxUOXFzStMWY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMxw3azd3X5g1Xjt2dt1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyEDf0cUQXlTNttWV4VWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETM8BDc1JXNIdTMENXc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMxwXV0ZFc5Mmby4GVH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5w3Z5VlZTV3Z2cDNX1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4wXQI91NUZlSWJFMr1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3wXVLBFd1IjbnFFUE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2w3cJV1a1cmaSBTYL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1wXTvRXQTdHNQdWM10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0w3aCZ1X5AjSGJnQy1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ozw3YpNDctR0QFFnZx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oyw3bBx2US91RKd3MB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oxw3cVpFWptEZUxkew0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1EDf0M3d01yTqJVb0dUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8FVSplFa0QnNpVTa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMxwHOfRHaipVLSZWaR1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyEDfrNHUTF1Z0kTbxBTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETM8lVdWNzXjlTeOVTR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMxwHNo9GNKljTOtENQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5w3cKp2dixWa2VDd00jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4wXV1dESy9EUTJnYN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3wXSHpmcttUexNGUG1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2w3YPB3TPNTaYhVNi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1w3aJ91UwR2Qxh2MK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0w3d3NTbyknWJhmSy1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ozw3YwdjSuZ3SXlkc51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OywHMYlnZxVleY1ENY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oxw3bER3c0pHRxsWd21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwEDfzd0MFRGdShjWZVVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDfZVXbJ9VbwhnSUVWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gDf4Qmc1JmN2kzSPRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDfwoHW2RHZKhXTz4UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDfzllY1hFU21EcltWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UDfZFVWnZWM5MjdjRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfZRlQVN3bNNmSNZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotzM8VFO0plazljdIp1a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8FVWo1UTGp1T2UGW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )