ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Trò chơi hôn nhân - HTV7 [Tập 30/30]

Trò chơi hôn nhân, Xem phim trò chơi hôn nhân trên kênh HTV7

Tro choi hon nhan HTV7
Trò chơi hôn nhân HTV7 trọn bộ
Trò chơi hôn nhân HTV7

Đạo diễn: Đang cập nhật,
Diễn viên: Nguyệt Ánh,Quốc Cường,Mi Lan,Linh Sơn,Duy Nhân,Linh Trang,Hà Bình,Mã Hiểu Đông,Đoàn Việt Hà,Võ Hiệp,Uyên Thảo,
Thể Loại: Tình Cảm,
Sản xuất: Việt Nam
Thời lượng: 30/30
Quốc gia: Việt Nam,
Năm phát hành:2013

Giới thiệu :

Chuyện kể về hai hoàn cảnh khác nhau , hai con người khác nhau và hai tính cách khác nhau , Đó là Tú Lan , một cô viên chức nhà sách có xuất thân nghèo hèn , có cuộc sống bình dị bên người chồng làm viên chức bào vệ , cuộc sống của cô xáo trộn và bế tắc khi chồng cô bị tai nạn và đột ngột từ trần , để lại cô , một người mẹ đơn thân với số lương bổng ít ỏi và đứa con bị bệnh sơ gan.

Phim Tro Choi Hon Nhan Như vậy , nước khác sẽ hùng cường. Huống hồ Mạnh trước kia ở Tề , những việc bí mật của Tề , Mạnh đều hiểu biết , như vậy dù muốn dù không Mạnh cũng dựa theo đó mà làm nguy Tề. Mân Vương ngoài miệng tuy khen phải nhưng lòng còn trù trừ. Bỗng có quân báo nước Lương đương cho xe ngựa đi rước Mạnh Thường Quân về làm tể tướng , nên lập tức sai quan Thái Phó đem 1000 cân vàng và văn xa tứ mã ( xe có vẽ vời và gác 4 ngựa ) cùng một bảo kiếm , một thư đã dán kín đến xin lỗi Thường Quân và xin mời về làm tướng như cũ.

Xem Phim Tro Choi Hon Nhan Sau khi vua Tề tái dụng Thường Quân , Phùng Huyên lại khuyên Mạnh nên thỉnh cầu cho đủ những đồ tế khí của tiên đế và xin lập nhà tôn miếu ở đất Tiết. Vì Mạnh vốn là dòng dõi của vua Uy Vương nước Tề , xong lập tôn miếu ở đất Tiết để thờ tiên đế làm căn bản vững vàng , sau này nước Tề chẳng những không dám đoạt đất Tiết , mà phải cứu giúp một khi đất Tiết bị nước khác xâm lăng

Trò chơi hôn nhân

Trò chơi hôn nhân
.


maphim*8hjd$VRGZvpFUQNVVvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY4IDfJJTLUhTV2UTVFB1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGOywXTEJnSx8VMx1EZE9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhhjM8RjQopWant0QzIkevY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY3IDfndTQYZXMrhVWBh2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7I2NywXU4NVa6h3N1RTMq9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhdjM8N3aycTYxF1RwV2cvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY2IDfZR2V5h3V6RWYuRzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ImNyw3drdjS50STEpWVr9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhZjM8V1QahUUH5UYtgGZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY1IDf4AzSCFXQiFjQ0Y3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWNywXWyczUHl3UsF2cI9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhVjM8VFSxoFbzY0ULx2YvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY0IDf4I2VQBnbWx2YUNzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGNywXQqFkbCdnNfd3ZU9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhRjM89GUJhmT29UOspXLvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYzIDf3B1SapULplmQtR2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7I2MywHOwIjQWBVaq1yMu9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhNjM8dXaV9EOFlke1hDUvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMywHMwEmZtI3Q1lEa48idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyIDfwAHNFFjeqdFRTx2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWMyw3dklHdiVXeU12VQ9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiFjM8hTa3cTTfNWL3wWMvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYxIDfVVzd4RHV3k2RLlzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGMywXTZtWQjRXeYZ1Q59idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiBjM8BTLJN3Vnl1bDxEOvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYwIDfzR0R6Nmd1tkU5A1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWOxwHNqF1dzdncJdmbJ9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OilTM8NHZ1h3X1h0M1gkbvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY5EDfJBVY0JkWxNTeBZ1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8tGVPREVGZVa1o1MvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY4EDfvh1Z0knVmFmRBBzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGOxwXVkRFWuN3UUFHWz9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhhTM81UOThEO2UnaB10bvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3aOVzTjNlUyVlRT9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjRTM8RzTyMVWChTZONDZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY0EDf3F1YodlYtMDMxo2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGNxwHO3VET0pXNuZlMR9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjNTM8F1cil1SIJGcxM1ZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYzEDfBVFRhRjMzlnUwt2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2Mxw3b1p0dolmbN1yVO9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzEDf3dFUh9kRyQ0c4o1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmMxwHNnhES2cXWxgWWG9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiJTM8FUZYlXbiZkbRRmavY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYyEDfZNVVMJ2VlBjNfVzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWMxw3aP1SUtZDRB9VLZ9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiFTM8lVNWhERM1UZkJ3RvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYxEDfFFnNaNHdWVjNIF1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETM8lkSQBjQzoXafpUTvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYwEDfzJjMn5GZVhjW5E1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGMxw3aiJXOGBnV4RjdP9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhBTM8FESt4WLwBVbtJUbvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY5wXVBR3Zw4GSuNlcO9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OilDfBNlUtcEbWpHW550L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWO89WL4YHUTlkVMhlevY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY4wXVvZXN1RTcywWRv9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OihDfvVWQWFFRodmSJF1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGO8NXV1EmMjp3R1RHWvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY3wXQ3ETNi9WSm9EVB9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OidDfvhUNRlTZuxGdLd0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2N8NGeqNVMDVjMoJmNvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8BzdhlGNH5ESfNENvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8NWSEdWMzt0XKFWNvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8dXdrVFUtonbkl2NvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8VUYxRHSpl2cHp1bvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8VkeuxUa4tEctA3XvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )