ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Viện dệt hoàng cung [36/36] tập trọn bộ
(Thiên nhai chức nữ -Y bị hoàng cung)Phim Viện dệt hoàng cung nói về cuộc đời truyền kỳ của Hoàng Xảo Nhi ( Hoàng Đạo Bà ) , được xem là người đã khai sáng ra thời kỳ mới cho nghề dệt Trung Hoa, người đã cải tiến kỹ thuật dệt vải của Trung Hoa, nâng nó lên tầm cao mới .

Viện dệt hoàng cung 36/36 Tập 
(Thiên nhai chức nữ -Y bị hoàng cung)

Sản xuất : Đường Nhân Ảnh Thị
Chế tác : Thái Nghệ Nông
Đạo diễn : Lý Quốc Lập
Khởi quay : 18/10/2009
Thời gian quay : 5 tháng

Giới thiệu :

Phim Viện dệt hoàng cung nói về cuộc đời truyền kỳ của Hoàng Xảo Nhi ( Hoàng Đạo Bà ) , được xem là người đã khai sáng ra thời kỳ mới cho nghề dệt Trung Hoa, người đã cải tiến kỹ thuật dệt vải của Trung Hoa, nâng nó lên tầm cao mới .
Hoàng Xảo Nhi sinh ra cuối thời Nam Tống loạn lạc, cha mất sớm, mẹ bị bệnh nên đã gửi Xảo Nhi cho đồng môn sư tỷ Dung Tú Mãn học dệt vải . Khi tiếp xúc với khung dệt, Xảo Nhi có một sự say mê lạ kỳ . Dưới sự dạy dỗ của Dung Tú Mãn, Xảo Nhi đã trở thành " tiểu chức nữ" trong phường dệt . Xảo Nhi quen biết với nhị thiếu gia phường nhuộm là Phương Ninh, kết làm thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau . Phương Ninh vẫn luôn chung tình với Xảo Nhi .

Vì tài nghệ xuất chúng, Xảo Nhi được tuyển vào hoàng cung làm ở Nghê Thường Các . Nàng và công chúa bướng bỉnh Gia Nghi nhiều lần xung đột, rồi kết thành bạn tốt . Xảo Nhi và Gia Nghi đều có tình cảm với tướng quân Lâm Mộ Phi, còn Lâm Mộ Phi lại động lòng với Xảo Nhi, chính vì thế nên Gia Nghi đã hết sức oán hận Xảo Nhi .

Xảo Nhi bị kẻ gian Triệu Kiết hãm hại, vì để cứu nàng mà Phương Ninh đã bị gãy cả hai chân . Vì để vẹn toàn bên tình bên nghĩa, Xảo Nhi quyết định thành toàn cho Mộ Phi và Gia Nghi, còn mình thì chấp nhận lấy Phương Ninh, chăm sóc cho Phương Ninh cả đời . Nhưng sau khi bị tàn phế, Phương Ninh lại không muốn để Xảo Nhi phải khổ cả đời để chăm sóc cho mình, nên đã tìm mọi cách ruồng rẫy, lạnh nhạt với Xảo Nhi . Khi biết Xảo Nhi sau khi lấy chồng không được hạnh phúc, Mộ Phi đau lòng nên đã dồn hết tâm sức vào đại nghiệp khuông phò Nam Tống . Gia Nghi cũng cam tâm tình nguyện cùng Mộ Phi đi khắp chân trời góc biển, làm mọi cách để Mộ Phi phải động lòng .

Thiên hạ loạn lạc, Phương gia xảy ra biến cố, Xảo Nhi lánh nạn trong một đạo quán, rồi quen biết với một thế ngoại cao nhân Phong Cửu Cân . Ông ta là một đại sư nghề mộc, Xảo Nhi bái Phong Cửu Cân làm thầy, kết hợp kỹ thuật mộc và kỹ thuật dệt vải làm một, sáng tạo ra kỹ thuật dệt vải mới . Triệu Kiết lại tìm đến trả thù hai sư đồ Xảo Nhi . Nàng và hai vị sư phụ phải lánh đến Ngạn Châu ( nay là đảo Hải Nam ) . Dưới sự giúp đỡ của người dân nơi đây , Xảo Nhi đã cải cách triệt để kỹ thuật dệt vải đương thời . Nhưng không thời khắc nào mà nàng không nghĩ về cố hương, chỉ mong có một ngày sẽ được quay về nơi mà tất cả mộng ước bắt đầu ....

Diễn viên :

Trương Quân Ninh .... Hoàng Xảo Nhi ( Hoàng Đạo Bà )
Tiêu Chính Nam .... Phương Ninh
Viên Hoằng .... Lâm Mộ Phi
Lưu Thi Thi ... Gia Nghi công chúa
Lục Tử Nghệ .... Xảo Nhi lúc nhỏ
Trần Tú Văn .... Dung Tú Mãn ( sư phụ Xảo Nhi )
Lưu Tùng Nhân .... Phong Cửu Cân
Trịnh Phối Phối .... Phương Đới thị
Lý Thanh ... Đào Thiên Thiên
Trịnh Quốc Lâm .... Phương Bảo
Hàn Hiểu .... Trình Niệm Tương
Đới Xuân Vinh .... Quán đại nương
Đường Nhất Phi .... Hàn quý phi

Quảng cáo :

“Nhà tiên tri ngủ gật” Edgar Cayce (1877-1945) rất nổi tiếng ở phương Tây, lời tiên tri của ông bao hàm nhiều lĩnh vực, độ chuẩn xác cực cao, đề cập đến các cá nhân, đoàn thể, quốc gia, tình thế thế giới, và cả hướng đi trong tương lai của nhân loại
Giống như ông có thể “thấy tận mắt” trọn đường đời của một người nào đó kể cả các chi tiết tỉ mỉ, có thể nói ra công việc trong tương lai của đứa bé còn trong tã lót. Ông còn tiên đoán chính xác về hai lần thế chiến, khủng hoảng kinh tế năm 1929, việc giành độc lập của Ấn Độ, Israel lập quốc, cùng các vấn đề hỗn loạn do chủng tộc ở nước Mỹ, Tổng thống nước Mỹ qua đời trong nhiệm kỳ, cùng với sự kiện từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và thành lập thể chế xã hội mới của Nga trong vài thập niên sau, những lời tiên đoán này của ông hết thảy đều đã được nghiệm chứng. Người ta còn thành lập “Quỹ Cayce” (Edgar Cayce Foundation) để tiến hành tổng hợp và kiểm tra tất cả những lời tiên đoán của ông, kết quả thống kê đưa ra xác suất chuẩn xác khiến mọi người sợ hãi thán phục.


maphim*=w3Z$0tkNPFDRTl3ds1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ok5WRtYzM81kdLVnZalzSWVUL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNzw3aKd1awcHS5QmYS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0MDfBJTRY9kau1UMxAVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MzM8dGdMRVRDNFZa1CT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMzw3cfV1UwEEU3Ijc20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxMDfjRkY2klSIBjaTlVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AzM8hjSF1SV4RzaGdkd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOywXRBFkY3JlYJNzX50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4IDfRhmbBdDdXFzT1UUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM8NHdOBVS0VESyYDU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNywXQCRGMRZXSUVmY51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDf0oEWDhUVsZzazFVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjM8VUOBNHVzUFWBtmU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMyw3cLp3aM5EbfVUNa1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyIDfFx0XxknQCZ0QL9VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjM8NnY4gXbmJTOsZVL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMyw3dnB3S6FldyUVZ50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfRdmRfRWMxdHc54WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTM8tWWkBzd4lWN1MHV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNxw3ZL5UeMpFZNRUcN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2EDfJ1mZxI3brhWR59UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UTM89mawwUWHZ2VNl1N9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNxw3aIVGUwRWdzUFcr1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzEDf4YVRf5ULtQ2YKZVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ITM8l1MENTQBNkefFXU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMxw3YZZ2YtdXMtYjZJ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwEDfZtWSjJjSfNGWm1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDfRVTLZZ1XkR3dMhWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gDfjtWZWVzU3EVL69WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDfFJmWIFmTRtEeL1SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDf4UEb44UdyInQ3BXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UDfwETRYZUYZZ1ZzQTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfj12Qxt2b6dXTadVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDfV9mTipma0tGOVRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDfz12T30WUPh2SVFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbvhGcgUHRuEDfrRVUMxGZ5VDORNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QmbF1iNzw3Ya91SkJHOyoEdV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1MDfNRjRxUGawhTSM1SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QzM8FEV3hGbzgkT1Z1V9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzwHNmdmWSRGTXxWbw0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyMDfF5UQRFWRXVVUjlWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8VFOXhjaqJXeRdHN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwXUnJUYMBlRulDeU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4IDf4sETzgXWr52VxNXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kjM8d3NKNUeDFUZj1iY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNyw3d3o0Q5NUQlNWLi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3IDfjREWNVzMIVnc4MWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YjM8Vkb34GTulGaKVXQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywHOEJWSzokRPJXWv1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDf3NnTy5kVrJFcUZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8tGdkt0NEFjMuFDS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMyw3byEGSshEdEFVWf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDfRN2YadHSth0TCxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8VVaVNmMyI0cnlUb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxwXU4UDdh1SQNlENw0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfvp0brpmeS92XzgTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8FVanllelNXSD9VS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3bWtEcsZWWpZWNY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfzxETvZ1ML1CbfhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8FEM3EUMJ1UaqRlN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3a4k3aphVYylEMH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfNJGaqlFeENTM1pXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8VlQE9kVt8kbxM1U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8hDVzNDbu90ZNhDN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8NnVSxUdqBHO3pmR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8F0dvlle1w0RwdVV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8RDMWJ1U2kXbYZjV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8tWMqBTNFREaQRnR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN89mWQp1RyNnZ3h3R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8V0a2IWOMJmYKNzU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8d2YrRER2w0YudlY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )