ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Tùy Đường Diễn Nghĩa - Sui Tang Yan Yi [Tập 26/62]

Tuy Duong Dien Nghia,Xem Phim Tuy Duong Dien Nghia

Tùy Đường Diễn Nghĩa tập 26,27,28,29,30
Sui Tang Yan Yi tập cuối
Đạo diễn:Chung Thiếu Hùng,
Diễn viên:Trương Hàn, Nghiêm Khoan, Bạch Băng, Vương Bảo Cường, Phú Đại Long, Thang Trấn Nghiệp, Tống Giai, Can Đình Đình, Vương Lực Khả, Từ Thiếu Cường, Trần Hảo...
Thể loại:Phim Chiến Tranh,Phim Dã Sữ,
Quốc gia:Phim Trung Quốc,
Thời lượng:62 tập
Năm phát hành:2013

Giới thiệu: PhimTùy Đường Diễn Nghĩa - Sui Tang Yan Yi
Bộ Phim Tùy Đường Diễn Nghĩa - Sui Tang Yan Yi dài 62 tập, khởi chiếu từ 14.1.2013 trên các đài vệ tinh, đồng thời được đài TVB mua bản quyền phát sóng trên kênh HD Phỉ Thúy. Bộ phim Tùy Đường Diễn Nghĩa - Sui Tang Yan Yi được đầu tư kinh phí lớn, là một trong ba tác phẩm bom tấn cổ trang truyền hình trong năm 2013 được bảo chứng về dàn diễn viên thực lực, chỉ đạo võ thuật Quốc Kiến Dũng, đặc biệt phần nội dung được cố vấn bởi nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng Điền Nguyên Phương -- người nổi tiếng với các tác phẩm bình thư trong đó có Tùy Đường Diễn Nghĩa.Tùy Đường Diễn Nghĩa - Sui Tang Yan Yi

Tùy Đường Diễn Nghĩa - Sui Tang Yan Yi
Trailer:

Tags :Tùy đường,diễn nghĩa maphim*==w$Q3USSQRDZ5ZHeRh2Vt8SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyalZlNnx0MMxkaY9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybxNHZtMWTidzZw8SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0Nl00aQtUOmxkSk1kev02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATVTlkYm5EN2Z0bv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUEOORGcyEUWQtWOv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJjlWevl3Z1EEVvx0Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJNl1T1gFbVdkSfl1Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3Uycxg0VtckcvVWctQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNyM0Nl8mMTh0TO9ULZF2VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjMDdTJ3plTIRFcplHRFJzLt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJZdVaQplQU9WQih3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNUeu9ldoxEU4N2Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3USQDh2dvhjUw1Wdo9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybShXZPdGNkZHbu9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0Nl82N1QHVfdmVxcEMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMjMDdTJrVnRk9lUo1yVrdHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyIzQ3UycThHcVVnSUpHVn9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZYp1MnFFe4dDe59SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY1dHOqlFV5EFR29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMyM0NlUkeOhXZZpEUhF1QENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjMDdTJV91XkdGNHFVUMl0Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJRR2S0h2MIdVVoJ0Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3JkUxlkSCp1MwF0Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UyalRFTJdVRXJXR3Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlE0XykmMzUTOZZ1Zv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkVMpZUUCR1XIl0Yv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkkSKlzNQN1bNhmev02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJ3tETRRzNBhndIBFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3USWKpXMZFUYnRFMP9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyat5EcSFEaX10Ym9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSTJJVVi5mdwZ3Qz9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlMXeNtWVNZjV4ZzaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJ3ZTTZ1UWRFUO3kFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3Uyb6NWOONWW0RkNZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlADWqlHdwUjRSdzUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJNlFbkhHexhlYK1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3USSfp3cPRVYxR3cyQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlcWTxZDMxkDbzkmZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJv1GSJVzQTNVN5QFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3Uyb6NkMzh0XjhGW3R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJnBXMTplVRNHc09FRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlE1cPVkWpdXVtQFVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3USW3d3VKJ1Uj52XIR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJBp2Y1kGOURXdL5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlcnV0hDN3pGNYp2VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UycQRDZThzdslGOmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJrtmMJhzULNlR0AHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxM0NlonM1kFMvdHdDlDMZdDSRBlVpRENGVmaQVkVOREeLRlRvA3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJywGb1Z2Q3UCWM1iMzo0XwdnduRXVspWSzsmZyJDc2FzTqZnWuR3Xx8Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDbsVnZ

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )