ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim On Call 36 Giờ 2 - On Call 36 II [Tập 21]
On Call 36 Giờ 2 -
On Call 36 Giờ II
On Call 36 II

Diễn viên:Ngô Khải Hoa, Mã Quốc Minh , Dương Di, Huỳnh Trí Văn, La Trọng Khiêm
Đạo diễn:
Thể loại:Tình Cảm - Tâm Lý
Quốc gia:Trung quốc
Năm phát hành:2013

Giới thiệu:
On Call 36 Giờ 2 là bộ phim do đài truyền hình vtb sản xuất được nhiều khán giản yêu thích, TVB có thể sẽ kéo dài bộ phim On Call 36 Giờ 2 thành 3 phần.
Trong On Call 36 Giờ 2 full vietsub thì Phạm Tử Dư (Cá con) mang thai nhưng lại mang căn bệnh trong người. Trương Nhất Kiện (Nhất Kiện đầu) cố chấp, muốn gánh vác mọi thứ, dần dần khiến khán giả mê mẩn với những tập phim On Call 36 giờ 2 tập 12 34 . Lúc này do On call 36 gio 2 tap cuoi chua h nên khan gia phải đợi, buộc phải từ bỏ vị…

On Call 36 II

maphim*=wHM$3ETM3QDO1EDOykTO5MTN1kTNjU0dwZmMzZXO5RGahZGUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EjMP9iNxATN1gTO2QzM1kTNwIDMzUjMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMywHM3cDO2MDNyEDN4AjN5MTN1kTNjU0dx0mMahzUhlTNr5GUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/AjMP9iNxATN1gTO2QzM1kTNwIDMzUjMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMywnN0UDO0IDO0UDOxIDN0EzM1kTNjEEZRRUdzl3MjlzQtl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P5EzTvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7kTM8RTN3YTM2cTMwUDN5ITN3ITN5UzIRdVU6NHOxJHcfRFVON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN4EzTvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjL4EDf4MzNyQjN2MDO1cDOyUzNyUTO1MSRnRDd29EeR1CdpBlNQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM4EzTvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL4EDfyADOwcTN3MDNxkDOxUzNyUTO1MSRndGbPZzZ5VnYfdGTLN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jM4EzTvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjL4EDf4MzN0cjM5gjNwMDOxUzNyUTO1MSRRFnT2oFNpZzSwdmMON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM4EzTvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL4EDf0ETN4MDOxYzMxUTN3UjNxUTO1MSRBFzQlJmcsN1c1dWZLN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN3EzTvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjL3EDf4cTN4QDO2YjM1ETN3UjNxUTO1MydEVmMyRXVp1UevNlSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MzNx80L2EDM1UDO5YDNzUTO1AjMwMTNyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4yNxwnN2AjNwQTO2UDM2MjN1YTM1kTNjUUU5NDW5InVhRWeS12TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IzNx80L2EDM1UDO5YDNzUTO1AjMwMTNyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4yNxwHM3UTN4IDO4ETM3UDN1YTM1kTNjU0Z48le2FnWqlzd4B1TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EzNx80L2EDM1UDO5YDNzUTO1AjMwMTNyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4yNxwnM0YDN0cDM1IDO2QDO3ITM1kTNjU0Z200M2oXUDpVd2Z2SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QjNx80L2EDM1UDO5YDNzUTO1AjMwMTNyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04iNxwHNzITN3QzM3UjM5YzN3ITM1kTNjEkRMlGT0dTcKpGT2l0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzYTMP9iNxATN1gTO2QzM1kTNwIDMzUjMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuYTM8ZjM4cDNwcDOyEzNzczNyETN5UzIRF2NIZ3azlGO04GUPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jM2EzTvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjL2EDfyADO0MDM0IDOygTM2cjMxUTO1MSRnBHR69UewM0cnp1XMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM2EzTvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL2EDfygDMyUDO4AjNwYjN3ATOwUTO1MSUWtGR0NHWxBneY52SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QTNx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04SNxwHM1YzN2gjN1ADOwEzNwkDM1kTNjU0Z4kGS11ScIVGOIZTTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTNx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4SNxwHO5gDO1UjM4MzN1QjNwkDM1kTNjUUQrdGT0kXbIBVLf1iTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ITNx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4SNxwnMwITM1MDM3kjN0gTNwkDM1kTNjcXYmhFdwNmNKRzXpl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxUTMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuUTM8BTNycjMyMjMygTM0kzM1ATN5UzIFFUOzYXN6NTYiZXSHp0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0QTMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuQTM8RTO3cTM1gjN4EDO1gzM1ATN5UzIFF0Xk1WSrh1Xx5WLtB1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzQTMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuQTM8ZjN0ATN4QjNzkzNyUzM1ATN5UzIFFlaINULplULkhWStA1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyQTMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuQTM8ZjN4ADO0EjM4kTO1QzM1ATN5UzIFdXdzgFO10CSlhTVyA1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxQTMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuQTM8JDM4IDN5cjMzMTOwAjM0kDN5UzInZ2Vl1SOWZWSuxkeMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNzEzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjLzEDf0ETN4ATN0YDNygDN5EDN5QTO1MSR31mbiJGNVRUWpVHSNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMzEzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjLzEDf0MDOwITM3kTO2EjN4EDN5QTO1MydGlkatgzYXFnMtoGUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IzMx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4yMxwnMyUTOykDMwQDN3gzNxQTO0kTNjU0d5J2R1hXWtoFbFpHTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EzMx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4yMxwnNyQTN2IzMxITO5MzM5YDO0kTNjcmUIRlStZ0Uf5WUy00QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0ITMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuITM8JjN3kDM1MDO3gTNzMTO2gDN5UzI3xkR2F3b3VnYt5kZJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMyEzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjLyEDf0UzM0QTN2gDN5cjMykjN4QTO1MSQTVmNa1mN2V3MJ91SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IjMx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4iMxwnMwYzN3MDNzYjMzIjM5YDO0kTNjEFWXR1SztkdNVjZ190QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxITMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuITM8hTOwYzN0YzNwEDN0IzM5cDN5UzIFFEcBVnd4QHV4MnNlp0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0ETMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuETM8JDO2cjM1ETNwETN5EzM5cDN5UzI3ZkUzEmdLNTN29GTNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMxEzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjLxEDfyQDN1ITMxITOycDNxMTO3QTO1MSR31GcftUc51GO3xUaLN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMxEzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjLxEDf0kzNzEDM5MjN0EjNwMTO3QTO1MydVhXYldGNt10Za5mTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETMx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4SMxwHN5czM3YDM0MDO0UDO1IzN0kTNjUUUnZkeK5mNIt0NfRkSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QDMx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04CMxwnN0cTNykDOzkzN2kjN1IzN0kTNjEVZqdDTyoHTMhjQI10QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzATMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuATM8hzMxMjM2ITN4kzMyYTNycDN5UzIFFFONhkN4R1SKpXLM10QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyATMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuATM8ZDM1EDO4cDNykzM3QTNycDN5UzIFF0X1p2St10Q5QXQ2l0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxATMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuATM8RTM5ATM0kjM5kDO3ITN0YDN5UzIFFVNttUS0NzSzRjMpl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0kzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjL5wnNwkTM5ETM5UzMwcjM1QjN0kTNjUUQqp2XLxGbH1Sa3IHTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTOP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMukDfyADNwgjM2EDOzAzNxUDN2QTO1MSRBZ3NxZHd3g1buhGSKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jM580L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4SO8RTO1IjMwQDO3UTM2ETN0YDN5UzIFdWLjlmSrh0VmNzZIp0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxkzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL5wnM2kDN3UzN3kDNzUzM5AjN0kTNjcHZDlnT5pFSMNneIx0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0gzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjL4wHO3czM3ETMzUDO3MjM5AjN0kTNjUUQud3VZZTRp10bpNjTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MDOP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMugDf2QzNzgzM3YDN1cTMxkDM2QTO1MSUOd3M5gXQL9mMo5mSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IDOP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMugDf2YjNzUTOxMDOxcjMwkDM2QTO1MSRRJnYQt0NF5GdxJXeJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM480L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4CO8BTOwEjMwYDO0YDNzEDO5UDN5UzIRNlUQlzX0o2cpFlMJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN380L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04yN8RTM1ATM4gjN1gTN5ADO5UDN5UzIFFka1wEZ0ZDUQ1SY2o0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzczTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL3wHOxITO2cjMxADM1MDM4kTN0kTNjElSF5WdxYjaOhXLY10QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyczTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjL3wnMwAjN1UjN5YjNwkTO3kTN0kTNjU0d3UnNylGRlRHOOV2SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EzNP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMucDfyADOyUDNwUTNyQTNzczM1QTO1MyZIllawd2QTBFMENEUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QjNP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuYDf2IjN4ATNxcDMyEDMzczM1QTO1MydNdGRZ9VezMHO2c1TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MjNP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuYDf0UTO5IDMwMDN5UzMyczM1QTO1MSRnNnbpZHOtYGduZTZKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jM280L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4iN8hzMxETM3EzMyITM1EzNzUDN5UzIFFEbrpWW0wkdmlXSTB1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxYzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL2wHNzgjM0ITN4gjN2cDMzIDN0kTNjElT5cFdnJlcaNjdHt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0UzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjL1wnMyEzM4kzN4ATNwcDMzIDN0kTNjc3YTtUZfR1U4cXRm50QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzUzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL1wHO1QTOzYDNzMTMwYTOyIDN0kTNjUUUwM1NlBTSi1idI5mTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ITNP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuUDf4kjNxkDNxEzMyADN5IjM0QTO1MSRnp2NXRnbPVmTnRWZMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM180L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4SN8RzMycjN1MTO3QzN4UzN4MDN5UzIBFmZE1icVdTTykXcLN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN080L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04CN8hTM0QDOzATNwUjM4UzN4MDN5UzIFFEcyQFTxN1VJh2TU50QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzQzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL0wHN5kDM1IjMxADM5cTN3gzM0kTNjcHV6JGU5ljZ002R250QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyQzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjL0wHNxUDMzgjNyYzM1cTN3gzM0kTNjEFThR1NykEU5YXYEt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxQzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL0wnM2kDMxYTNzYDO3czM5QzM0kTNjUUQ4h3M2dHZilUN1gkSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QzMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuMDf2gzN2YjNxkDNzYzNzkDNzQTO1MSR3VXMDxkdD1CdnR0MPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMz80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4yM8BTNwgTN3kjM5kDO3ITO0MDN5UzIFFkbq1WT3IGSaZTbyo0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyMzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjLzwHN3QTO1cDM5UjM2cjM5QzM0kTNjUUQw50SfVHUMJHOpJnSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EzMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuMDf4EDO0EzN4cjN0UDOwkDNzQTO1MyZaJzQ5MTShxEOV9lSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QjMR9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuIDfygDOyUTMwkTOxQDOwkDNzQTO1MSR3ljSExUL4MTYwd0SJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMyE1L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4iM8hTNwkTNyczM1QzM4ATO0MDN5UzIFFVNG52cxpETt8WSYB1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyITUvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjLywHOzkzM0QjN2YzMygDM5QzM0kTNjEkRyMVd5ElYl52dIl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxITUvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjLywnM2czM3cDMzUzM2MzN4QzM0kTNjEkTSJ3NqR3Q2d2Mt40QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0EzTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjLxwHO1AzNwkDO5YDOyMzN4QzM0kTNjU0d5oUZMBzVTZGMPJGUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTMP9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuEDfyADNyczNwcjM0UDO1gDNzQTO1MSR3BjQuVncDtkSwF1VMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4SM8BzN1cTO4UTO5kzN3UDO0MDN5UzIBNUT2lFePRUY48kaMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TMx80L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4SM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )