ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Oan Nghiệt - Htv7 [Tập 20]
Oan Nghiệt

Oan Nghiệt Htv7,Xem phim Oan Nghiệt Htv7 trọn bộ

Tên phim: Oan Ngiệt
Đạo diễn: Xuân Phước
Diễn viên: Dương Cẩm Lynh, Trương Minh Quốc Thái, Quốc Trường, Thành Đạt, Hà Trí Quang, Shella Trương, Jenny Hải Yến, Ngân Quỳnh
Thể loại: Tâm Lý, Tình Cảm,Phim Việt Nam
Sản xuất: Đang cập nhật
Thời lượng: 30
Quốc gia: Việt Nam
Năm sản xuất: 2013

Giới thiệu: Phim Oan Nghiệt 
Bộ phim oan Nghiệt : Nguyệt Lan là co gai xinh Đẹp được sinh ra trong một gia đình gia rất Giàu có thể, nhưng đó và trở lại mẹ bị chết oan bởi take a while Th 5 Han của anh người cùng cha khác mẹ của tên Đại Minh. Anh có ra tay giết kích thước bit đầu tiên mới này có thể từ từ trên tầng 15 của các toa nha. Phim Oan Nghiệt cũng có thể Đức - một chang trai bị Hòn ma Nguyệt đeo bám vì anh là cổ phiếu người bình luận cái chết của CO Du rất Hoàng Since vay, nhưng Dan Dan anh và trở lại tĩnh trung bình và tìm thấy Giải Oan cho Nguyệt Lan vì address có thể Minh Anh thấy như thế nào là oan hon Lan. Phim Oan Nghiệt, nhưng cho tiết Liêu trai của họ trong nội dung vì lần phim đầu tiên của Việt xảy ra của họ giữa con người và ma. Sáu thời gian giúp Đỗ Lan Giải Oan Đức và Hòn ma kia đã NAY sinh y của họ với nhau để tạo ra và câu Thiếc vấn đề của họ ...

Trailer:

Tags : Oan nghiệt  maphim*DdT$JjZjc5xkTOJHOwMGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQTYJhkbwoGeJJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBRWdWJDNVpHS2VGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3USRHdlRtlXbnZEbG9SeuM2bz1WaoBnQzUSOxM0NlM3SJpEdyYlak5kQvknLj92ctlGawJ0MlgTMDdTJv1GM580ZrJzXJdDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJj5WYwQmSxcXe4cDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJF9GSxFXWIJVZyADRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3UCNWJHV3BnRrV0SHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUycSNlRO1WcsVDUUR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybKB3UXt0M5tEcpR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0Nlcmd10WW1tkR1JmSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJ3dWTvJGUnplRKdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3Uyd1knQQ5EZltWUyR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlcGZ1cmYCNldthXNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJrpWL6BTVnFVSUFHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3UCOyUTY5oWSFJXcSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlUEMvhHafFmWUh3TENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJwAja1QjMi9WdJRGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3UyboZXR3l3dzBVVwQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJnx2aTxUbhhjcfZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlcHcC9kc1UjM3UDOvknLj92ctlGawJ0MlczQ3UydUBTQGRjaFR3bw8SeuM2bz1WaoBnQzUiNDdTJzNEZ41WV0JVbkhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3M0NlUFSoJHR21SUkJkNvknLj92ctlGawJ0MlUzQ3USS1I1bql1YzonSF9SeuM2bz1WaoBnQzUCNDdTJ3FVSx0SbyJWax80L55yYvNXbphGcCNTJzM0NlElVaRGch5WLzoETvknLj92ctlGawJ0MlIzQ3UybVZjQ2MnTsZGZ69SeuM2bz1WaoBnQzUSMDdTJzR2TyAHdFZ1SQVHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlgDcT9GSYx2RWN0YENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCMNlULDlWauVWQ5Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJ3RTM61GMYNDafJERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlMWdR12Y4UlSENHVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UCOEJURERjMnJUM3Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )