ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Tình Anh Em VTV3 [Tập 17]

Tình Anh Em Có tình có nghĩa Xem phim tình anh trong em Tinh anh em,phim tinh anh em

Diễn viên:Lý Minh Thuận, Trần Tiểu Xuân, Vương Vũ Tường, Trần Chi Tài, Huỳnh Dịch, Chu Hậu, Phạm Văn Phương...
Đạo diễn: Vĩ Gia Huy,
Thể loại: Tình Cảm,
Sản xuất: N/A,
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 30 Tập
Năm phát hành:

Giới thiệu:

Bộ phim "Tinh anh em"Hà Bình và Hà Phàm là hai anh em sinh đôi nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược nhau.Tinh anh em  Hà Bình bề ngoài tuấn tú nhưng lòng dạ hẹp hòi, hiếu thắng và nóng nãy, còn Hà Phàm thì không nhưng tuấn tú như anh nhưng lại là người điềm tĩnh và nhân hậu. Khi mới 10 tuổi hai anh em theo cha sang Singapo định cư, tại đây bi kịch gia đình đã xảy ra khi Chung Tiên đem lòng yêu cha của hai anh em này nhưng bị từ chối nên ôm hận trong lòng mà quá tay giết chết cha và mẹ của họ.Tinh anh em

Trailer:


maphim*DdT$JJdjMIJTQVhVL4ZERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3USUL5WMDFDcQd3S3Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQaVWZPJWcNlEOrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSWfB1NFR0RDpHWSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlklUmpXUvZlV1YXbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcHZSVDSwZXM0I2ZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJVV2awEWONZXeFNHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UycYRTMPJ2auZzdqR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSWOVUQYJFW5ZkN1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlsWO1N1QN1kW4UERENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJnRjdNN2ZFlUN5oGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UyaihnM5wmRZZ1QnBTVQFjQ2UDc3w2U4l3XqBHarZUYHZTOKZGVlhTS3YVev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlsmY4JTOsZUWWN0ZwUFUxIkN1A3Nsl2U1AFawpWTaVHR3YDeiVXYfp2MzYzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJrJGeykDbGllVDdGMVBVMCZTNwdDbpp0d1RHW1VnYEF2R2hmeNdGTYpXNz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJVplT1F0c2AzRERFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3USVsR3XwhnT2dkU5R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnZwITJ5M0NlkFcjNTbaJlMXFFdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlc3d0IHa442baF2QENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3USRORWV6VVV5NkbzR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnZwITJ4M0NlQDSWxkd1kTbqBTcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM3dCNDMoZTMfdUVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCMqhGT3QEN4QmYtR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCckBjMlczQ3USSXh2YOhXdRx0MxR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJ0gWRDVUSUNHeJxGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdmBjMlYzQ3USRLZ1XGZnRRNTNjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRFtEcyF2UJNGZzQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSWzQWU2FENERlaUR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJ0QXcmVXUL5GbRJ1cDFjZ2FEURlUO2RGTuhWNhhnNrpnQJN1Rp9mZxMmTu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCN0FnZ1F1SuxWUSN3QxYmdBBVUJljZtlVORZjcvp2R44UT0o0UnNUewkHOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyaPlmQNhjMzY0dts0VQZlUDJEM4hlW0FUWfhTaUZ1RTNWTSV0NxNTZw1WMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Mls2TpJUT4IzMGdXLLdFUWJ1QCBDeYBHRVdDZ1hESrhFaTV0NClULwMnS4U0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJZZUYKF0dxQTOzYzMz81cPl1Z081YQZFbz5WdtIjZ352bydGOllzdEdkR19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNDdTJv1yX1VzUHRnWIJ0V0EHVz0EcE9kM2hDU3ZHVJ9mYONTUrdWM3NlQhFnSr9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSWPRjSwRkYJJlNkVjW45GVp9lYCF3U6ZjVOZzZhRGe4x0Q0BDbyI1S5pWQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3USWLdkNY1yTa9mM6R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCckBjMlUzQ3UydDxWbsNlcu91Q1Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJVd3RjdlTpBFNflERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUCNDdTJ4kWd1QmSm52XBlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0Nl8md5hkQup3dY9FTZdULrBzc3ZTWxRjTtMVQZZke2pUc0ZWNDZHeiFHS6d2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJvZXeIJkb6dHWfxUWH1yawM3d2kVc0I2RoNXTltGRTJkS612YOVncRNXSG9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCOS5UWxomaONGNWR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJRJzT5hFOfVmNvBjZKdzTRpFUyE0NnFlaKlndilWesljNYVDT4MVTEZmdY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSUy8UeYhzXlZzbwYmS38UUaBlMBdzZ3BlRkdldqB3a6JTS2UHOj1SbCFmbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcHcX5We2gXZM9VZ1NmNQBnNy1kcfxUaYhmTz0EVPNXMRxUQ5ZVN55mMrJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlAjaxZWT4AVZQJ0RqZ0V25GMYNWV0VDVvB3cQdTLMF1MuxkbRFmRUREVuB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwoWcm1EOQVGUCdkaGdlduBDWjVFdKhzcqVmUfRzRClXb1oWduNGWX9mYp9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUycWlkR5kjUHVVTQp0N2JDZW1UR0tmNIRGeiNmYYVkTDdUUVVjQGFGduZ1Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3USTZpnU69GMvVWemR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJJF1M3wUcu9GVupERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdmBjMlIzQ3UCMpVzdxQ3b3QmafR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOOhlZDV0VG10Z0R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSUFp3SHp2SjJlNvR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJ4cVQqx2NIN3QINGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdmBjMlEzQ3USTC1EZ2FHUNZDa0R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSWpBnQ080TzlWTFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSV3c2anl1RKJmRVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )