ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim
Chia bài viết sao cho cân xứng làm 3 phần : Mờ bài, Thân bài, Kết luận.

Mở bài : Gồm ảnh nằm bên trái hoặc phải, cạnh đó là thông tin về phim.
Thân bài : Nội dung phim
Kết bài : Tags phim hay từ khoá.

Giới thiệu :
Tags : 


Video để cuối cùng, sau tag..sẽ có thumbnail ảnh. Thay id YOutube vào đoạn code dưới đây : mở HTML ra.. code chuẩn không chỉnh sửa hay lấy code ở nơi khác thế vào, để nguyên cả phần center.


rtmp://221.133.16.11/vod/mp4:/2012/10/09/the-expendables-2-2012-vie-ipad-720p-bluray-2audio-aac-x264-trim-vav-muxed.mp4

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )