ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thiên Long Bát Bộ_1996 45/45
xem phim thien long bat boThiên long bát bộ, nhân dữ phi nhân, giai dao kiến bỉ Long Nữ thành Phật. (Trong tám loại chúng sinh trên trời, người cũng như không phải người đều thấy được Long Nữ thành Phật). Phi nhân là nói về những giống trông thì hình dáng như người nhưng lại không phải người. Tám hạng đó đều là “phi nhân” là những hạng thần vật mà Thiên và Long đứng đầu nên được gọi là Thiên Long Bát Bộ. Tám loại đó gồm có: Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gia ...


Tên gốc: Thiên Long Bát Bộ
Diễn viên:Đang cập nhật
Thể loại:Đài Loan TQ
Quốc gia:Phim Hồng Kông
Năm sản xuất: 1996

maphim*MTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L1c1SXwyO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvV1lmfDM7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XWVF8NDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L1dZTHw1O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvV1ltfDY7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XWXB8NztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L1dZSXw4O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvV1kxfDk7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XWVJ8MTA7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XbEN8MTE7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XbGF8MTI7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy82dUp8MTM7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9zQXF8MTQ7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9zQWh8MTU7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy91c1F8MTY7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9UdDJ8MTc7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XbE18MTg7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XbG58MTk7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XbDV8MjA7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XWU98MjE7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9Xdmt8MjI7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XZFV8MjM7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XZEd8MjQ7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XZHl8MjU7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XS2x8MjY7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XS1N8Mjc7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XS2R8Mjg7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XS3B8Mjk7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9Xdy18MzA7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9Xb1F8MzE7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9Xb3d8MzI7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XTlF8MzM7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XTlp8MzQ7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XTmd8MzU7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XTnp8MzY7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XOFV8Mzc7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XOEl8Mzg7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XOE98Mzk7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9Xb3Z8NDA7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9XUFlwfA==

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )