ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Yêu Dùm Cô Chủ - Ngao Asoke [Tập 16]
Yêu Dùm Cô Chủ -Ngao Asoke  :  Câu chuyện bắt đầu khi Monthai  sống đến Úc để theo đuổi nghiên cứu của mình. Cô được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha cô là một kẻ lăng nhăng, vì thế nên  Monthai có một người anh em cùng cha khác mẹ với cô.

Yêu Dùm Cô Chủ - Ngao Asoke
Ngao Asoke 
Yêu Dùm Cô Chủ 
Ngao Asoke 
Đạo diễn:Aumpraiporn Chitmaingong
Diễn viên:Pei Panward Hemanee, Peung Kunya Leenuttapong, Pong Nawat Kulrattanarak ,
Thể loại: Phim Tâm Lý - Tình Cảm, Phim Thái Lan
Thái Lan
Quốc gia:Thái Lan
Năm phát hành:2013

Giới thiệu:
 Trong phim Yêu Dùm Cô Chủ  có con của một người giúp việc tên  alf Lakana người thích Monthai nhưng Monthai đã có chồng chưa cưới, Wiyada, một người phụ nữ hư hỏng từ một gia đình giàu có. Mẹ Monthai biết quá rõ về tình yêu Lakanda 's để monthai vì vậy cô ngược đãi cô ấy và làm cho cô ấy đau khổ cho đến khi cô treo mình cho đến khi chết.Tập tiếp theo của yêu dùm cô chủ thì  năm sau mẹ Monthai bị bệnh và cách duy nhất để phục hồi là Wiyada chăm sóc cô ấy, Wiyada không muốn chăm sóc mẹ tương lai của mình trong pháp luật để cô gửi cận thần của mình thay vì bây giờ Monthai trở lại Thái Lan, và khi ông thấy Bee thay thế vị hôn phu của mình, ông hiểu lầm của mình và đối xử với cô rất nặng mỗi ông đã tìm thấy sự thật

Ngao Asoke

Tìm kiếm: 
ngao asoke vietsub , ngao asoke 2008 ,ngao asoke tap 1,ngao asoke pong,phim ngao asoke vietsub,download phim ngao asoke
xem phim ngao asoke tap 1,xem phim truc tuyen ngao asoke,maphim*==Af$4gEZQZTbaBDbiZWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UTM81EVXJkYYlWWUhmR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNxwHN6RDezAzNwwUWs1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzEDfjJTdQxkYZJldf9WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ITM8RTV2Q3UOFXSUJnM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVUL0ITM8NHeuNTaOdGVGZFc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMyEDfzJkboxWTkNWaNJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjMxwXSyxGeqR0U2ZVQO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxITM8NnetYXTslkTnV1a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMyEDfBpUa5hFZ0QncxNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTMxw3Za9Wd1NDdtATV11jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4ETM8FkbVBHUTZHVWZ0d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNxEDfJ5WO4kXdygWMCJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTMxw3ZP9WONljW45EaJ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1ETM8d2UBZjSOhzToRld9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNxEDfBRDZqlVLsJzb0gXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTMxwXV0hEaLJFaihENz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyETM810UxADO0tkW2oGW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMxEDfzRUd212QQV1cqNUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATMxwXUzATOx40Y1knbl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5ATM8NnYTNnUyplbGpkQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOwEDfNRDW0JkdWFEb0hWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDMxwXUwYUTWhER1k1c50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2ATM8dXRw12Yj1WNihlN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNwEDfrt0ZEZ2czYVSvNUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDMxwXUYNXNHl3XlhTYK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzATM8tWYxZ3bSpnV6pHS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMwEDf4gHMZJWU2RkWnVXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDMxw3cx9mcq12VFRzN50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwATM8RzaVdzMCZXYTdDM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO5w3bhFFRLZmSjFmNL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4kDfFl0QodTR1ljQopVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cTO8NGSw5ES2QzSSN0Q9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN5wHMGRnQSR2aRdWeS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1kDfnZnauNGV3QHTtpWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTO8hjaMVUM0wER5I3d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM5wXTzkUWm10XtcDM11jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OykDfB9kbtBjYRlTWZ9VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETO8d2cXhnZh5GNItGa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM5wXV0kne3gTVtcVZp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5gDf04kWJRkcl1ENV5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gDO8RjNKpGUSRFSfpHe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN4w3dmZlaaF3MUlnV40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2gDfJJ1Z5EEZx82ZyQVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UDO8tmRodGR0x0cI1Ca9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN4w3Z4dleilkWDJXQ21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzgDfjFnbRdkVxRXL4wUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDO8V0UzMleQZkRipXe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM4w3Zld3RBRFeMdnNB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwgDfnVWMnpkMSNWQzMUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kzN8VVSmlVdmNkUV5ER9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO3wHO2JWNrN1Stlkew1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3cDfJNFWDJUWKZ1R4gUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YzN8RzRChnUPVlaElVS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN3wHMSFkYqFVN4Rzdt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0cDfJZmVwd3R3YFT5pUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MzN8F1bipld04mY5JFS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM3wXV3l2XV9kdN1mUC1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxcDfJ1WTyw0ZyIkUzdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AzN8N3UMZnMsRGU3EDR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO2w3bQ9EaFRFaRFkdt1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4YDfNhjdDZjMt5UcnpWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjN8FFdjZ1XmBXWwdVS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN2w3ZnJ3Sw9GbIxkQj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1YDfZFTauVWLmdDbzEXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjN8BjY0VnZPNFMzFUL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM2wXT4MENGRjYKNDd11jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyYDfj92cyEnVRFEdoBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjN8VVQQhUNzgnQKl3V9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM2w3dTRTLCFGModULO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5UDfFhld512RlFEOWhXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTN8NHVyg0R0lVWfd1S9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN1w3aMJGc5xWd1BzSw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2UDf3ZjTWhXdhdUNGBTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UTN8BTSNBXc1NlZrNzV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN1w3ZwMle3QXQN9FOw0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzUDfwInR1InbpB1Y59VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ITN8lFU4t2YIBDUulUa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM1wXWD52MRBTT1ImZY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwUDf0UDMIt2ROF2NxIWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDN8VlaxQlM0RmZFlnW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO0w3bTlXYh1ibIp1UZ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3QDf0YmWmBFZWFkStlVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDN89md4QEdpVkYsJ1T9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN0wXQwg3TNVlM54Ge10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0QDfZx0U4MGORV3ZwcVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDN8hTayYVY3RzRuZFe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM0wXWPNlQOJjTXR3TV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxQDfJVTeqp0ZHRHTXRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ADN8F1bHNjY4JDd4g3V9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOzwXQhFWbzJWM4o0Ms1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4MDfVRkMX1iSyllMopXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7czM8d2Uy50RrVkdRFla9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNzwXV5hFW490SFlXRs1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1MDfVllQl9ENnp2RrFWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QzM8NmUjBXNDpFRx4WT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzwHO2pUVDpVcflEVD1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyMDf48kUu9EdYhnWI1SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8lkU2ATOrNmTZNEd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzw3ZElXbRx0SxlEU00jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDfNp3SPZTMTtUZzJXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8dXOiFza4UjYnlXb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNywHOmxmcE52QnZ2UP1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDfj1mc2lHMphnaxpUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8lVc2UXQlJmSVFlS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXSrN2c2t0ZXBVap1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfFpGSDlDN1kGU5dUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8F1SysGeG5kei1WL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMyw3YNJFd6JnS4cHRY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDf0QVajdXZ4RGZrdTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8NHSNZHa5hERHB3d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3b2RFZBhWNhVjew1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDf3RGcvVHURBnZvdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8dnMyl1T2FWVaRWa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3a2FHaT1ERDF3U41jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfrJVNIRFMYxEU1FWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8hDOVVjQ4FkMIdVN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxwXVp91X5ZzQlZVc61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDf04WOOJ2YsJTctdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8F1V2Z0U0gkV4UXe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8BDOG1EZ4B3YIp2Y9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8FFaphWetoUQlF1Q9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN81UTGhmb55UVwM2V9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8dmRVRkTphEU1Nlb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8NHTtY0cMhEbnVVa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8F1ZWdkSft2aORTO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8dWU1QGc3dTO6hVc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8V1YUZESftmdpV1b9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY1N3buBydhJVLxwXSJJ3XkVlYBh1Zh1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfvlnNNFjUO1SZjtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8l0MfpmVPhjQQxWO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8dWLyAjdox2ZyUUe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8N3SOlWQEdmRE9WN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8VVW2JUb4g1NItmV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8l1TRdnYy9VcoNHe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8VlbH1iU1lDZGVDU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8BzVtlGcLF1cqhjU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8d2SuFXR5VFR6tkZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8BTLD90RwFlZEdVL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDaulWbgQXZ5VHa01SM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )