ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Tình Yêu Và Cạm Bẫy - Pan Rai Phai Ruk [Tập 16]
Tình Yêu Và Cạm Bẫy -  Pan Rai Phai Ruk
Tình Yêu Và Cạm Bẫy
Pan Rai Phai Ruk

Đạo diễn:Đang cập nhật
Thể loại:Phim Bộ, Thái Lan, Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước
Độ dài:Đang cập nhật
Quốc gia:Thái Lan
Phát hành:2013
Diễn viên:Film Rattapoom Toekongsap, Peeranee Kongthai, Esther Supreeleela, Got Jirayu Thantrakul
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:
Bộ phim Tình Yêu Và Cạm Bẫy kể về nhân vật Kemmik (Matt) là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Nhưng Pan Rai Phai Ruk vietsub Sau hai lần bị tổn thương trong tình yêu, Kemmik đã không còn tin vào tình yêu đích thực, cô dần trở nên cuồng công việc hơn.Tuy nhiên tình yêu và cạm bẫy tập tiếp theo Cô thường nhận tiền để chia rẽ các cặp đang yêu nhau hay gọi theo một cách "hoa mỹ" hơn đó là thử thách tình yêu của các cặp đôi.

Trong tình yêu và cạm bẫy tập cuối thì Công việc này khiến nhiều người coi cô là hồ ly tinh nhưng Kemmik lại cho rằng cô đang giúp các cô gái tránh gặp phải những loại đàn ông không chung thủy, trăng hoa. Khi Kemmik quyết định dừng công việc chia rẽ tình yêu của người khác thì cô nhận được tin mẹ cô đang ốm nặng và cần nhiều tiền để chữa trị. Cùng lúc này, phu nhân Saengsuda thuê cô chia rẽ tình yêu của con trai duy nhất của bà - Phisaeng (Film) - để anh có thể quay về nhà và toàn tâm toàn ý tiếp quản công ty hàng không.

Tình Yêu Và Cạm Bẫy


maphim*8t2V$KJTSvNkNaVUN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMxwXSzZVUGpXdNZzTS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5w3a5YFSTZlZ3Q1YS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ok5WRgcXYS1iNxw3bTJWMMNDd1R2aH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3FmUtUTM8VkMSNFRlFVe4YTZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL14CNxwXSPd2V0cjbydHML1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtQjL0EDfNdmSL5WSDlzUzkVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1yMuQTM8lEejhEMx90SthUS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVULx4CNxwXU5kzcNJTWyVkaV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtIjL0EDfzp2b3Y1TqpWOZdXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1iNuMTM89mS4l1Ufd2NHZUT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL54yMxw3YIBld1V1cLJWSY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtgjLzEDfnJ1T5p2TtEFeYBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1yNuMTM8NnavdjVPpma5k1d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL24yMxwXUjVDajJnYlJGNy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtUjLzEDfnlDdNhTMzQ2Zv5WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1yMuMTM8l1ZrdzNfpnds5kZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVULy4yMxwXVJ92dHhDbSNXdw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtEjLzEDfzhzcZhkQwQmc0QXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1CNuMTM8dWO01EOxMDZn9mb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVULz4yMxwXWnt2N38le2xmTm1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtIjLzEDfVl0b3dEOsJ1c1BXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1SMuMTM8Rzc5gGMUd3d0oET9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL54iMxwXVnV0UMFDSKVXVY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtgjLyEDfFNEMWpWNOZ0NzZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1yNuITM8BDNZBlQr1CVUR3c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL24iMxw3do1SMyVVWuxmQt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtUjLyEDfJZldaVXNnZjc31UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1CNuITM8VUOxhGUOlVYuhHN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVULz4iMxwXUqpHMzMkM4xGOp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtIjLyEDf3tmRxU3a4QWYhVUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1SMuITM8VFaxUHO3J3cUZ0c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL54SMxwXUzFkU5cleJx0QQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtgjLxEDf4sUOFVXTVVGRMVWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1yNuETM81EdxVXU1Q2QyRkb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL24SMxw3bFR2TG9mQxI0cB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtUjLxEDfnR0VNVVcT1iZvlWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1CNuETM8dmTyU3QBZEeBpWN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVULz4SMxwXTWhXdjVTRh1kWr1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtIjLxEDfnpFWJ9keN5ERr9UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1SMuETM8Bja19lZ5ElcC90a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL54CMxw3d1lnc1kHV3hFZT1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtgjLwEDfVlHe5BzRyoFWLFVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1yNuATM8t2RxEDMKxWeJ50T9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL24CMxwHOq5EaRZEbTFlb21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtUjLwEDfw0GUWlmNNZWLy1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1CNuATM8BTbQZVa20kZtIXT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVUL04CMxwXU100Um9FUNNney0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5WRtMjLwEDf4MDS1okR25mSBlXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmbF1iMuATM8BTY3EmaDRjNxNnc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZuVULx4CMxwHNw1mLH9FaBFUT0pVRjBHbHJ2dr52URxGWiplUWJVY1sWYVFTVPZlRFFGUa5mU3ZlVVFSb6JWRUl3XZdnTVxUR0t2YxMWRT9SZslmYv1mYldXYjlGcvUGbpJ2bt9SbvNmLuFGatlGaw1WZ45Sbv8CNw1mLj5WY7QDct5yRfhWQB1EdaV0Ywx2Rid3auNVUshlYaJlVSFWNrFWVxU0XhQWUwtGV59lTOZkTNZUMhtkVVdVSwVFV591doFSb6JGV59VNNR0TvUGbpJ2btJWZ3F2YpB3LlxWai9Wbv02bj5ibhhWbphGctVGeu02LvQDct5yYuF2O0AXbuc0XoFUQNRnWFNGcsdkY3tmbTFFbYJmWSZlUhVzahVVMV9UcOhVUV9VIkFTVMZkVOlXRUl3XltmTh0mei1UeCxWV4dGV59lYvUGbpJ2btJWZ3F2YpB3LlxWai9Wbv02bj5ibhhWbphGctVGeu02LvQDct5yYuF2O0AXbuc0XoFUQNRnWFNGcsdkY3tmbTFFbYJmWSZlUhVzahVVMrRVefVDah0meiZVcsh1T0dGbUl3XzwGRPhlRh0meiN1VGhVYzpUVR9SZslmYv1mYldXYjlGcvUGbpJ2bt9SbvNmLuFGatlGaw1WZ45Sbv8CNw1mLj5WY7QDct5yRfhWQB1EdaV0Ywx2Rid3auNVUshlYaJlVSFWNrFWVxsGV591QfFCZENlTopWZOJESalXTr1UNnh0VT5URlhXRUl3XX9SZslmYv1mYldXYjlGcvUGbpJ2bt9SbvNmLuFGatlGaw1WZ45Sbv8CNw1mLj5WY7kDfJNnVRZke11kNPJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDfzlHajdTOoBlNapUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gDfRZnYZpFb1hzczsWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDfvFGNNJVUGV1c3kUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDf4U1XBVnafJ0My5WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UDf442U5YWYwJVa4gUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfVxWcIZkdDRTLCtUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDfvlVajBTUtIDTh9WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDfwUTLydzQodkWGVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDfx1Sdlt2TDZTSCFUWndXcMd3TrVWO69kaNV0NyclZFpETQxWeuMmbhtDbsVnZ81yRSJzLkVmYtV2LuZnLwlGbj9yL6AHd0h2O4w3aHJlMvQWZi1WZv4mduAXasN2LvoDc0RHa7cDf6pnUy8CZlJWbl9ib25Ccpx2Yv8iOwRHdotjN89leSJzLkVmYtV2LuZnLwlGbj9yL6AHd0h2O1wncXJlMvQWZi1WZv4mduAXasN2LvoDc0RHa7QDfBdlUy8CZlJWbl9ib25Ccpx2Yv8iOwRHdotzM8dmeSJzLkVmYtV2LuZnLwlGbj9yL6AHd0h2Oyw3R6JlMvQWZi1WZv4mduAXasN2LvoDc0RHa7EDfnJjUPlnTw5mSEpVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotTTBFldBJVdK9WMI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7UFRTl0c4oXVFJlV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2OwIHURVkWyYlaKZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotzaDpGWKdlUzlVYE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7U0MG9UaGZmcXtUM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2OFVzafREeUJ2bSRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotDO8dGcLh1NlJHbKZWb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2OFhUNkFzTWFWQwlTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotzZzIDO0JnSTV1bI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7EEazFjZx5Ed0J1d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2OFhmVz5GNypVSPlUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotzcfB1ax9mNPNjUF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7UVT1Q2aBJmYkZGT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O3w3cw4EUV91aIV0UQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2wHNENlalpVNipESH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1wXM902Ps1Gdo5iNtAXY01ya1JXLpFGaw1SahJXLuFGcvYDMvMTMwIzLt92YuUXZph2Yn5WYk1WaoBnLiV3cuc3d39Cdl5mLj92ctlGawtjN8FTPt9DbtRHauUTLwFGdtsWdy1SahhGctkWYy1ibhB3L2AzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGc7UDfjxGTtN0bBp2ZplWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfnlHWUBVe4N3cT9WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDf4YzdUl2VQp1RtUVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDfw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOhlV1djeSNWWxk2YGVzTv1mUPJkTM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3XtY0d2UUWq92VfNEUxgXVsF0ZJd2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTvVTOT1SWrdneSBnTWp2R2kDNTZWSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ow0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5gDeHxWa1E2aygXcMljW1JkSyR0Y09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5Eb2ZmT2hEZDNFcqlFbwcmVhxEaiJ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDN8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWQzNjdyFGOItGM2oGNJdXZmJldXR1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdLVEboRmcKpmcnl3N3IGShhTSwQHVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ow0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT09VS2YFMyFnZ4gWTwtmUudGWrl2dh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50TiZUMpdmQLtEapJmZOF1Qxl0XQN0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdqNHaThGcFFGOCJDMppUNlNVUwUVVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzwHMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOwR0aL10alhTMmRWUtgFNHlGSKRTWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ow0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0hmZ2h3RzhjQsRTZYlTSqd1Mwkld18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWaMxUYwhzNYZTO242ZENXZO1iW2N3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOtsWY61EVh5GRMJlMGZlbPRXRRFGRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ow0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOFkb6xWOoJlTLxkV3RGdOxmRzZkMJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IDfw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTktkc0AjU1NzYll3MCtEcyJUQtkVcn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDM19kRtMmQXx2YSNHOqhUVPZXcnl3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTzFzdYpnN0dmW4YmSPNXdzVGU4UFZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ow0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTONlTVNXREhnRhVnaKR2Vv50Z61mWB9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UYGJ3StMkZkplRTdFVhJGWrVWZ3d2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTM8l1Sz9GOplnWhhEU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjclxWahJHd

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )