ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Tình Yêu Thù Hận VTC1 trọn bộ Tập 33/ 33
Tình Yêu Thù Hận VTC1
Tình Yêu Thù Hận VTC1 , VTCHD1
Ám Hương - Dark Fragrance 2009
Đạo diễn: Dương Văn Quân,
Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, Cổ Ni, Dương Mịch, Vương Lạc Đan, Lôi Khắc Sinh, Nhậm Đông Lâm.
Thể loại: Tình Cảm, Tâm Lý, PhimTrung Quốc
Thời lượng: 33 tập
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2009
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:
Bộ Phim Tình Yêu Thù Hận Kể về Trình Đại là một thương gia giàu có, ấp ủ hoài bão trợ giúp Tôn Trung Sơn chấn hưng đất nước. yêu trong hận thù trọn bộ Trình Viễn, người kế thừa đời thứ 4 của gia tộc họ Trình trở về từ Mỹ. Tình yêu thù hận tập cuối thì vẫn thế , đối với những người giàu tình cảm. Tuy nhiên trong tình yêu luôn có hận thù và người lại. Tình yêu thù  hận tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

Tình Yêu Thù Hận

Dem dinh menh tap 35
Bang chung ngoai tinh tap cuoi
tập 24 phim khát vọng giàu sang 
y thien do long ky dien vien ma canh dao
Yeu gium co chu tap 8
tay trong tay tu tap 455 den het
Khat vong giau sang 
Khat vong giau sang"
Phim  Bo Thai lan dem dinh menh tap 3
mặt nạ hoa hồng tập 30
dem dinh menh
nguoi phu nu hanh phuc tap 51
nguoi phu nu hanh phuc tap cuoi
nguoi phu nu hanh phuc tap cuoimaphim*==Af$JdVLiZVLyFWTstUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTM8t2UQNWR5QmYGJnZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI3EDfwYWUBplWSRnZONTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AiNxwXTRpmWldTL0kzVh1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OgUTM8RzT4IjZadldYt0M9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI0EDfrB3dXBlN6p3QIlTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AyMxw3dtUHc1gEZLdUYz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OgITM8VVV5kUQJhnaNFUN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDIxEDfNZUQxITTzljcz5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ACMxwXRrBjakBVOH1yTf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OgkDfJFGRkBneRpWU0pVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ACO8hTb41GeXlFbxFXT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI3wXS4c1SM1WM0kXWh1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OgAiN8N3YztkRK9URzUmb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI1w3coJVc3s0QK1yMD1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oz8yMg0CI0w3Ywg0R3U3YDtGW40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oz8iMg0CI0wXQRB3dxADN0sUci1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oz8SMg0CI0w3ZLNHN2ZlWz1CTj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oz8iMg0CIzwXU4xkeCRUdUVkYQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oz8SMg0CIzw3c4IXUnlHNSBFeW1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oz8yMg0CIywXSEdDcClFa3IUU30jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oz8iMg0CIywXRzEHeWdkZXdTQF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oz8SMg0CIywXWGNEd0wGNP1iZi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O04SM8dXeFVHTxAFVZhGS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMuEDfwcjUsV0dRREeupVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjLxw3akpHMN5Ed1E3Ys1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ox4SM8hXMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuYjM8RXMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuYjM8FXMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuYjM89WMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuYjM8pWMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuUjM8VWMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuUjM8hTMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuUjM8NTMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuUjM8FTMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuQjM8pHMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuQjM8dHMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuQjM8RHMlVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuQjM8hjekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuMjM8ZjekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuMjM8BjekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuMjM8hXekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuMjM8VXekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuIjM8JXekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuIjM85WekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuIjM8tWekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuIjM8pWekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuEjM8dWekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuEjM8FWekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuEjM8lTekVWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuEjM8FmZvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuAjM8VXZvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuAjM81GZvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuAjM8RDZvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuAjM812YvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNukTM8dnYvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMukTM8FmYvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMukTM8NXYvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMukTM8VTYvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNugTM8tWOvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMugTM8pHOvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMugTM8NGOvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMugTM852NvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNucTM8ZzNvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMucTM8FnNvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMucTM8VjNvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMucTM8ZmMvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuYTM8JXMvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuYTM8NTMvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuYTM8FHMvRWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuYTM8NXbslmZ0J3boN3X04yauVHaz4SNx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfNXNmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuUTM8NXbslmZ0J3boN3Xz4yauVHaz4SNx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfxWNmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuUTM8NXbslmZ0J3boN3Xy4yauVHaz4SNx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfVWNmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuUTM8NXbslmZ0J3boN3Xx4yauVHaz4SNx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfJWNmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuUTM8NXbslmZ0J3boN3X04yauVHaz4CNx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfJjMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuQTM8NXbslmZ0J3boN3Xz4yauVHaz4CNx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfpXMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuQTM8NXbslmZ0J3boN3Xy4yauVHaz4CNx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfhXMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuQTM8NXbslmZ0J3boN3Xx4yauVHaz4CNx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfNXMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuQTM8NXbslmZ0J3boN3X04yauVHaz4yMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZf1WMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuMTM8NXbslmZ0J3boN3Xz4yauVHaz4yMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfhWMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuMTM8NXbslmZ0J3boN3Xy4yauVHaz4yMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfJWMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuMTM8NXbslmZ0J3boN3Xx4yauVHaz4yMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfVTMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuMTM8NXbslmZ0J3boN3X04yauVHaz4iMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfpHMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuITM8NXbslmZ0J3boN3Xz4yauVHaz4iMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfZHMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuITM8NXbslmZ0J3boN3Xy4yauVHaz4iMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfNHMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuITM8NXbslmZ0J3boN3Xx4yauVHaz4iMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZftGMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuITM8NXbslmZ0J3boN3X04yauVHaz4SMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfZGMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuETM8NXbslmZ0J3boN3Xz4yauVHaz4SMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfNGMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuETM8NXbslmZ0J3boN3Xy4yauVHaz4SMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfVDMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuETM8NXbslmZ0J3boN3Xx4yauVHaz4SMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfBDMmJWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuETM8NXbslmZ0J3boN3X04yauVHaz4CMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfFTM1IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuATM8NXbslmZ0J3boN3Xz4yauVHaz4CMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZflHM1IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuATM8NXbslmZ0J3boN3Xy4yauVHaz4CMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfNHM1IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuATM8NXbslmZ0J3boN3Xx4yauVHaz4CMx4SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfBHM1IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuATM8NXbslmZ0J3boN3X04yauVHaz4SOw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZf5GM1IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNukDfz1GbpZGdy9Gaz91Musmb1h2MukDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2XrBTNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjL5w3ctxWamRncvh2cfJjLr5WdoNjL5ATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam9FawUjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4SO8NXbslmZ0J3boN3Xx4yauVHaz4SOw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfRGM1IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMukDfz1GbpZGdy9Gaz9FNusmb1h2MugDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2XhBTNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7QjL4w3ctxWamRncvh2cfNjLr5WdoNjL4ATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam9FOwUjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oz4CO8NXbslmZ0J3boN3Xy4yauVHaz4COw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfRDM1IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMugDfz1GbpZGdy9Gaz9VMusmb1h2MugDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2X6pHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EjL4w3ctxWamRncvh2cfRjLr5WdoNjL3ATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam91d6RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O04yN8NXbslmZ0J3boN3Xz4yauVHaz4yNw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfRne0IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMucDfz1GbpZGdy9Gaz9lMusmb1h2MucDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2XupHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjL3w3ctxWamRncvh2cfFjLr5WdoNjL3ATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam91a6RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4yN8NXbslmZ0J3boN3X04yauVHaz4iNw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfdme0IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuYDfz1GbpZGdy9Gaz91Musmb1h2MuYDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2XhpHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjL2w3ctxWamRncvh2cfJjLr5WdoNjL2ATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam91N6RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4iN8NXbslmZ0J3boN3Xx4yauVHaz4iNw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfFje0IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuYDfz1GbpZGdy9Gaz9FNusmb1h2MuUDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2X5lHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7QjL1w3ctxWamRncvh2cfNjLr5WdoNjL1ATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam91c5RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oz4SN8NXbslmZ0J3boN3Xy4yauVHaz4SNw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZf5We0IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuUDfz1GbpZGdy9Gaz9VMusmb1h2MuUDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2XqlHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EjL1w3ctxWamRncvh2cfRjLr5WdoNjL0ATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam91Z5RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O04CN8NXbslmZ0J3boN3Xz4yauVHaz4CNw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfVWe0IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuQDfz1GbpZGdy9Gaz9lMusmb1h2MuQDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2XklHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjL0w3ctxWamRncvh2cfFjLr5WdoNjL0ATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam9VY5RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4CN8NXbslmZ0J3boN3X04yauVHaz4yMw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfdTe0IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNuMDfz1GbpZGdy9Gaz91Musmb1h2MuMDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2X0kHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjLzw3ctxWamRncvh2cfJjLr5WdoNjLzATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam9FM5RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4yM8NXbslmZ0J3boN3Xx4yauVHaz4yMw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfVHe0IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuMDfz1GbpZGdy9Gaz9FNusmb1h2MuIDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2XwhHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7QjLyw3ctxWamRncvh2cfNjLr5WdoNjLyATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam9Vb4RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oz4iM8NXbslmZ0J3boN3Xy4yauVHaz4iMw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZflGe0IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuIDfz1GbpZGdy9Gaz9VMusmb1h2MuIDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2XnhHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EjLyw3ctxWamRncvh2cfRjLr5WdoNjLxATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam9VY4RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O04SM8NXbslmZ0J3boN3Xz4yauVHaz4SMw0SblR2Zu9Wdo1yc11ib2RTbslmZfdDe0IWZ49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuEDfz1GbpZGdy9Gaz9lMusmb1h2MuEDMt0WZkdmbvVHatMXdt4md00GbpZ2XxgHNiVGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjLxw3ctxWamRncvh2cfFjLr5WdoNjLxATLtVGZn52b1hWLzVXLuZHNtxWam9Ve3RjYlh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4SM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )