ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thổ Địa Truyền Kỳ THVL1 Trọn Bộ
Thổ Địa Truyền Kỳ
Thổ Địa Truyền Kỳ Thvl1 
Tho Dia Truyen Ky 

Đạo Diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Đang cập nhật
Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Trung Quốc
Thời lượng:
Quốc gia: Trung Quốc
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:
Bộ phim thổ địa thần kỳ được chiếu trên kênh thvl hàng ngày
Xem Phim Tho Dia Than Ky : Tương truyền có một viên quan thanh liêm tên gọi Trương Phúc Đức, sau khi chết đi được Ngọc Hoàng phái trở về nhân gian làm thổ địa có phép lạ rất thần kỳ. Trong tập tiếp theo của thổ địa thần kỳ thì do thân phận là người phàm nên Phúc Đức được Ngọc đế ban hôn với con gái của Thành hoàng để vị tiên nữ này sẽ giúp đỡ thổ địa trong bước đường sau này.  đối với  tho dia than ky tạp cuoi thì đành cháp nhận một kết thúc vui vẻ chưa từng có đối với gã thổ địa có thần kỳ đó.

Thổ Địa Truyền Kỳ THVL1


maphim*==Af$400ZYlkVB1Wam9UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QzM8tzMzwXRsVkNEBnTN1kM11jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyMDfvh3MupWVV1CUNRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8lUeklTd3glQjRWb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwXU5dHN2pkUwZ1cf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDfjFjMfFXekF2U4EWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8tzNywXSyIka1V3ZxQWUi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDf0QlTtAnWpl0aBdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8NGMvFndvNjUXFWN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXQwZzcG1EbrVHO10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDf0Y2SCFGTqlXQLRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8FEcQFFV5JWQNdnZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMyw3OwIDfJZFZvZ3ZyUjVfJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8Fla3cTU3hkSaRHN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3O3EDfFJFczQTbSRlbj9VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8llZ5E3at0SUOVUS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3bBFmNWlzYrhXWp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfJhDM4VEN3BXeqlTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8l1NEh1ROd3YDlzc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3aXBTWzczZfNXMM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfJl1XCNWLf50bYFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8tmdX50ZltmdFJmb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8BzYH9Fb5MVLzgVT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8NmRHt0NGl0MydHT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8dnYzVGeu5UbjJlM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8V1bENTYPZkMGt0Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8N3axg2cFFjQXNHS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8l1SCNmZuRjZH1iR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8hTMuZHNyEULWVzY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8NnZ44mMSlVZNpkW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )