ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Phá án [26 tập] trọn bộ
Xem phim Phá án 26 tậpXem phim Phá án nói về những năm đầu của thời nhà Đường, thành Trường An thường xuyên xảy ra nhiều vụ án, ban đâù là các vụ giết người xảy ra bên ngoài Khai Viễn Môn


Xem phim Phá án 26 tập

Diễn viên:
Trần Hạo Dân vai Lý Thuần Phong,
Nhậm Thiên Dã vai Úy Trì Phương,
Triệu Kha vai Phất Vân quận chúa,
Khang Khải vai Chung Quỳ,
Trương Á Khôn vai Kinh Liệt,
Khang Phúc Chấn vai Diêu Quang,
Hạ Phong vai Vu Hoài

Xem phim Phá án nói về những năm đầu của thời nhà Đường, thành Trường An thường xuyên xảy ra nhiều vụ án, ban đâù là các vụ giết người xảy ra bên ngoài Khai Viễn Môn, và sau đó là sự tái xuất hiện của những truyền nhân của thời nhà Hán bị lưu lạc trở thành những tay giang hồ giết người, lợi dụng những người thật thà để thao túng quyền lực trong triều đình , huynh đệ tương tàn .

Sau cùng tại Nam Sơn xuất hiện hàng loạt hiện tượng kỳ lạ , cũng như hàng loạt những chuyện lạ diễn ra trong triều đình và các câu chuyện bí mật hậu cung thường xuyên xuất hiện.


maphim*8d2a$KN0Nz1CellWd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVUL2IDfJ1EZDpHRsNFW1VXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8BTOsBlaZZkNFJ3d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXVaZUSvVGc4ckR61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfNBXd0AFOkJUe1gTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8FUe61icwMXNmJHV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywHN2kXLxxmUTBlam1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDfn9kRIpEcPpGexJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8tGehZnYStmN4kkR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3aCF3SlJDbKZmMO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfBBTcppUYr92QjZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8BzXGN3N4QmbW92a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxwXUxg2Znd1VLpmYq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfzBlNqRUTvFFOXFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8F1dyZFdSJTaqhUO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3ahdkNyBHULVnRh1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfvlUOrxEM1tmQhdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8N2TwRUV1d3X2MmY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOwwXT4lURwM2X1onVs1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4ADfJF1XkJzcVJ0YJ1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDM8l0N1t2dhN0No1Ee9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNww3Zz5EaqNFe1djcM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1ADfRJGckVTSEBFc1kTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDM8V1dwomTNRUQnFUc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMwwXVRpnSlhWZtkDMa1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyADfRdlNP9VZ3MVLw9UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )