ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Nữ Trinh Sát THVL1 [Tập 20]
Nữ Trinh Sát THVL1 tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Nữ Trinh Sát THVL1,Xem Phim Nữ Trinh Sát THVL1
Nu Trinh Sat 
Đạo diễn:Lê Hồng Sơn,
Diễn viên:Ngọc Hùng, Quách Tín, Kiều Khanh, Quách Tỉnh, Quyền Lộc, Sơn Tùng, Lâm Tuấn, Nguyễn Hoàng, Thu Hà, Tuyết Lê, ,
Thể Loại:Tình Cảm,Hình Sự,
Thời lượng:30 Tập
Quốc gia:Việt Nam
Năm phát hành:2013Giới thiệu:
Nữ Trinh sát ,bộ phim truyền hình đang được chiếu trên kênh truyền hình thvl
Nữ Trinh Sát
Bộ Phim Nữ Trinh Sát Nói về Thủy ,một nữ trinh sát liều lĩnh và cũng rất trẻ tuổi  cô được nhận nhiệm vụ xâm nhập vào đường dây buôn người xuyên quốc gia. Trong nữ trinh sat thi thuy duoc hoa thân làm nhiều nhân vật với những cảnh khấc nhau, có lúc thủy bị đánh những trận đòn dã man. Ngoài việc ca ngợi sự thông minh, quả cảm của những chiến sĩ công an, bộ phim còn khiến khán giả xúc động trước mong muốn hoàn lương của các cô gái bán hoa khi con đường trở về của họ bị bọn buôn người che lối mịt mờ …Tap tiep theo vua nu trinh sat rat loi cuốn hấp dẫn với sự căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát và bọn buôn ngừoi. Mời các bạn đón xem phim nu trinh sat tap 1 2 3 4 5 6 78 8 9 0 cuoi 

Nữ Trinh Sát THVL1

Tìm kiếm google
phim nu trinh sat
nu trinh sat xinh dep
yeu nu trinh sat
nu sat thu

maphim*=wXU$jVnWixUVCJFWV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7MGWlpEZ50GWXNUM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2OjFmTXR3R2Qlbr5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotDMyAicvxXTvhUTlZVYRt0Uj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7sma1BVLsd2UGF2Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O0EjQRZkdTJHOidXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotDMyw3Z0cXQIVXRWhXM18SeuM2bz1WaoB3O5EDfwMmUyk1dPN3TuFVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UESwolMjRUeyFnS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzdzE1RzNUTSB1U21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDIy9GfvRVYChDR1EUZNFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGdwdWT2t2RhpUd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTV0dzQ4NWTJ5GZN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfv5WbzI3VDhkbTl2L55yYvNXbphGc7gTM8VUVxp1dDVURaN1c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY4EDfVVXYK9FUJpkeUNTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E0VKVVO1NUZ2kDW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3brdlS2ZEeDp3Qy9SeuM2bz1WaoB3O3EDfRZ0a3plQkNnRSZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M3UwkDZygVOSFzR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN3smVl9kT3U3Qk1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDIy9GfV1GWndTdalle5dTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MHeYZmQWlGMWVDN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzbzEGSyV0VOJmSm1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfrl1TpB1SFVHZzVUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8ZXa4lTSYpEc3JFa2dEby8EOiJ2YXVkRPl3Q3JkdpVDSMBFb55yYuF2OsxWdmxXR19GRVVGZzgGVv9SeuM2bz1WaoB3O2EDfFx0QMhmeiRXLa90L55yYvNXbphGc7UTM8FFN0cWTVpmRptmYvknLj92ctlGawtTNxwXQQJ0Za1Ec4RnVH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzZzR38WePl2NzNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EVNXBXM4JXTkJHV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxAicvx3Zx1karZlUxEkdZ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OndjYxUWZE9mZ5ZWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gzSKpGb2IkM2MGa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxwXTzJjZll3XCBneR9SeuM2bz1WaoB3O0EDfvNkdzITU4d0YM91L55yYvNXbphGc7QTM8dHMfdHawBTWnpmN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTRPZWNr91Sy0UYp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONljSZZGOMBTNI9VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTMgI3b8d3NQRWMthncJJjR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTTJ9USJVVR0RmcB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Or5Uc1R1Y0hnNIRTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8V0TLRFTONWLqdlS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTRLFjTpRXQxhlQf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ORN0QtEzVrJkWQNVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8d2U6Jldx90Y0ETW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNIRUaPFXWlpVaY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OVhHOip3SqxWTxQTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ITM8Nna6RFRtVUOUl0UvknLj92ctlGawtTMxwHOYNjY2c0U6p1U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2OwEDfnpFRaVTeNlUMMF0L55yYvNXbphGc7kDfzdlalh0QtdUS2s0L55yYvNXbphGc7gDfnp2Mj5UUYtmYF10L55yYvNXbphGc7cDfNJlSU5WQK5Ge1R0L55yYvNXbphGc7YDfnF1cZ1GMJh0QxIzL55yYvNXbphGc7UDfjFzZfdkS5d1N0dzL55yYvNXbphGc7QDfB1CUNJDbrFmSFN1L55yYvNXbphGc7MDfRNEMtAzUSJVe3k2L55yYvNXbphGc7IDf0AzXzFjbvdXSzx0L55yYvNXbphGc7EDf2lGe5kEWKB3dShmdHxmMPhjYiN2VFZ0T5N0dCZXa1gETQxWeuMmbhtDbsVnZ8NWetdVeOpHTVpUY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMKJGbZRjROpkM40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OvlndT9VO4RTdCVXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETMgI3b81UMQNTRNlzbxN0U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOiRTSMNXLON0XU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OvJXbXFEMttmQTRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETM8BDRNVzbwpkSiFjb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTVyVlR0c1XtEUMf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OrNGbuVjMn92ZiRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATMgI3b81kSxZ1N2JmeDFzM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTWGhWUOZFNaJFeD1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OFR1cGd1bDBXLJJTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8dXO4FDUpJVbFxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotTO8BTZyNGdohFehhnR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTWRVUekVzbyhXbB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OFdXQBJ3dRFmalVXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDfnVGcvNndPR2ZzR3L55yYvNXbphGc7gDfnNXWn9FOzAnWwhUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7sWRQlFZrVXMuNzN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTWBFFaYJEelhFWK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4wXUlxGWDZ3bXZ2aF9SeuM2bz1WaoB3O4wHNqd3MP1iZSJHZM9SeuM2bz1WaoB3O3w3byEGVzU0XtYGMa1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4k2S0QUWGZXQNtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa70UaJ12bBNHTLVnM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNgI3b8dWY1IUYvJ2TL5UN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTW08mevx2UqhXN00jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBlFTiZUQnlWU3VVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDfn9kMNp1SElFO28WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa78mZ0t2U0Z2M4BnV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTS212cRhzZ3YHMO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2wHMQpndzpHdwsWRs1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2On5UdhNTTC9EUXRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7sWVrtmettGU5YkV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8l0czQ1YMVjaotWTvknLj92ctlGawtTN8hTePN2X3Mlbzh0X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8F0T4IVWzBzdxR3V9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTQIRXc3plT5N3Z31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0YWOZV3a4kmaR9WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfZRjNX9UU6lHThBzL55yYvNXbphGc7QDf350QER2QD52ZlZ1L55yYvNXbphGc7MDfnRWU2lWQLpWLupWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDfVFlShN3QyMlatIVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EEZkl1S5lWNkVUW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzb5oXOKdFcNJEMX1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ozw3dwxkZB1WWnNXaG1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OvBFVl90UzJkUvNXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gDRfFkU491XRNXc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8l1YxQVRGlTRmN3V9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8RTczkkVqJEUw4mR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )