ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Ngôi Nhà Ma Ám 2 - American Horror Story Season 2
Ngôi Nhà Ma Ám 2
American Horror Story Season 2 (2012)

Diễn viên: Evan Peters, Jessica Lange, Lily Rabe
Đạo diễn: Updating...
Thể loại: Kinh Dị, Tình Cảm, Viễn Tưởng
Thời lượng: 7 Tập
Quốc gia: Mỹ
Nguồn: Sưu tầm
Đây là phần tiếp theo của Ngôi Nhà Ma Ám 1

Giới thiệu:
Ngôi Nhà Ma Ám 2  “American Horror Story,” loạt phim truyền hình chủ đề siêu nhiên do Ryan Murphy và Brad Falchuk, các tác giả của “Glee” đã được quảng cáo bằng ba video ngắn trước khi phim chính thức ra mắt vào mùa thu năm nay.
Ngôi Nhà Ma Ám 2 vietsub Khác với sự tưởng tượng của mọi người về một ngôi nhà ma ẩn khuất trong những ngõ hẻm tối tăm, ngôi nhà số 81 tọa lạc tại phố Triều Dương Môn, một trong những khu vực nhộn nhịp nhất Bắc Kinh

Ngôi nhà số 81 được xây dựng vào năm 1910, ma ám với chức năng là một trung tâm ngôn ngữ. Đến năm 1949, khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập, nơi này được chuyển đổi chức năng thành văn phòng làm việc cơ quan nhà nước.maphim*=wXU$rJ2R4MVbhR1cmZ1bRFGbwpVOiJWaXZDZaRkR6F3TPNmTG10Nw4GdxRGOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OCNTM8F1aidEOT1WYUNnZW9WUhxGcaljYilWetNHUiZHVkp3NvZWRnJUZpR0aGBzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTQzEDfRtmYHhzUtFGVzZmVvFVYsBnW5ImYDZUarpmRip1Z4YkZ0xmc2AFSRdVTw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ITM8F1aidEOT1WYUNnZW9WUhxGcaljYiNFN3YnapFXQXRUQR9WWh5UMhNzTUN1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjQxEDfRtmYHhzUtFGVzZmVvFVYsBnW5ImY51UOPZTZ1U0ZGhGULxUOyVUL5ZEdu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EUMxwXUrJ2R4MVbhR1cmZ1bRFGbwpVOiJWerBFVEtUVt4UVRFFTjJlexJjQi1mVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwEDfRtmYHhzUtFGVzZmVvFVYsBnW5ImYD1EexNUaSFlZYBTVzgXa6dGaPplRx9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7kDfRpnZvdnW4BDSHdkUidVa0p1VmpmQWVVW6lDVpdUYqlzMXNmaDF2YwRjdC9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MEO8Flem92dahHMId0RSJ2VpRnWXZmaCZ1Q3g0U3QmRV1Ud01GUNd0SvJGZDV1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjQ4wXU6Z2b3pFewg0RHJlYXlGdadlZqJEbXVUZRNmYoVzNsl0MB10X1gkMDZUOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OBhDfRpnZvdnW4BDSHdkUidVa0p1VmpmQWNXSpFVO3BXZWZVMHFGbpFGMR1SaS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7M0N8Flem92dahHMId0RSJ2VpRnWXZmaCxmV2BTLCl1Mx50MwlWU1NUaqV3VDJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjQ3wXU6Z2b3pFewg0RHJlYXlGdadlZqJUMxIFbCJlT1lmMk10MBdFU51GciVWOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OBdDfRpnZvdnW4BDSHdkUidVa0p1VmpmQW1WLzkXdqZmaJVHZIlHUwQWSG91aq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MkN8Flem92dahHMId0RSJ2VpRnWXZmaCFzZV9laBZGOGRFUI9FbINGSuhTczF2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjQ2wXU6Z2b3pFewg0RHJlYXlGdadlZqJEbYhXS2oWRPhESnplTBJmTadVbf9VOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OBZDfJRGVCt2RYJmUkJDdSdGb40kRR9lajdnZ25mZ5ZTeMpHMRZEZs1kUQVWat8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MUN8lEZUJ0aHhlYSRmM0J1ZshTTGF1Xq1EZ09mT1pUROtUUhBzQQNXczcVdyh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjQ1wXSkRlQrdEWiJFZyQnUnxGONZUUfpGOulkZzYja2hla1A1cql3XLlzVt9EVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OBVDfnxEZ0R2ZwMXMy8kVVJlM5cnZDpHMh5UUi1CUCpWe6ZmTuRHb1A3MjB3ZJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MEN8dGTkRHZnBzcxIzTWVlUykzdmNkewEXeH9lZG5kQt5GbWpEW5xWUvV2VOB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjQ0w3ZMRGdkdGMzFjMPZVVSJTO3Z2Q6BjNwdEa0lXaJRmR3YUeF1kUxR1X5ZUbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OBRDfrd0T08kVklkdERzQuJnYkBTVDl2XygGeyZ0TylDTUVncMFFcidjNaRDMm9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7M0M8t2RPRzTWRWS2REND5mciRGMVNUafJDcBRFe2wGbuNVeVpFVih2aVNXcp52LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjQzw3aH9ENPZFZJZHR0MkbyJGZwU1Qp9VbEdmc4ZjcSZ2ZK9laWVXU0FnNtUGWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OBNDfZFDNPJXYLVXYF92bCdXONNVS1NHcvF1S6h2VVR1YoFFb2FHV0Ekd3RTaU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MkM8lVM08kchtUdhV0bvJ0d500UJV3cwl1QFh1MxE1YP5Ge0kVL2hmRWRFerF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjQywXWxQzTyF2S1FWRv9mQ3lTTTlUdzBXSKV1XHJkMqlVbKZEaM1CVaVXMjVEav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OBJDf3NkcZlDMYFTUhZnMVJ3SzsWWfVVNzoGdIF1TzYEdDBXYX1iZpdFVzRzQq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QUM8d3QylVOwgVMRFmdyUlcLNzaZ9VV14GZQ9UNyYXczp2Xp91ckZUcysWeU91LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzQxw3dDJXW5ADWxEVY2JTVyt0Mrl1XVVjbG5GR1w0bs1SYmtUS4gFaadkVPNFev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OCFDf3NkcZlDMYFTUhZnMVJ3SzsWWfVVNzMlUrN0XnRVeLNnVtd2TY1UZGBjVH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa70VQxsFfw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5UjZ0xGTvxEMONGN6xGVQhWTSNVc28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MTM8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljN4ZXT3NUW1oHZ2NXc4smRtQmRxJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMxwHMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZmVWci5kaMhVWT9EVxhGMU1Sd4EGMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OxEDfw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT090UjJkWoNncLNWd1V1a310UzEXRt9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATM8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50bnFXTvJFNIlXYY12RolHaQJzU1kzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTO8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXWRN3V4cGNhllNRhEZVxETn1WWTJ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDO8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2chNEcyQ0cj5GSUlHS2lEUIZFZ3J0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzN8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2Zs5kaXZ3YD1CRVZ2c5hkSCFVORZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjN8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2S3JWTM5kbOpGZDdjZPh1QwdFdrV1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTN8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHSIZFOz8GcnZEUzIFTWVTewhzV6Z3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDN8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmUiRmT1Z2NLNlZPp2XElTNCFka2A1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzM8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHMF9kcslnZ3QVNFd1NPJXVQJkUjt2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjM8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3S4AlbmRXLykEa6hmZmVVd1YWLOV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )