ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Mỹ nhân vô lệ [38 tập] trọn bộ thuyết minh
Mỹ nhân vô lệ 38 tập trọn bộ thuyết minh
Mỹ nhân vô lệ 38 tập
Xem phim Mỹ nhân vô lệ là phần cuối thuộc "Mỹ nhân tam bộ khúc" của Vu Chính, nối tiếp "Mỹ nhân tâm kế" và "Mỹ nhân thiên hạ". "Mỹ nhân vô lệ" tập trung khai thác mối quan hệ đan xen yêu - hận - tình - thù giữa Hiếu Trang, Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn.

Mỹ nhân vô lệ 38/38 Tập
(Sơn Hà Luyến - In Love With Power (2013) )

Status: Đầy đủ
Đạo diễn:Lương Thắng Tuyền
Diễn viên:Lưu Khải Uy, Trương Mông, Viên San San, Thái Thiếu Phân, Hàn Đống
Thể loại:Phim Cổ Trang, Phim Tâm Lý
Quốc gia:Trung Quốc
Thời lượng:38 Tập

Giới thiệu :

Là phần cuối thuộc "Mỹ nhân tam bộ khúc" của Vu Chính, nối tiếp "Mỹ nhân tâm kế" và "Mỹ nhân thiên hạ". "Mỹ nhân vô lệ" tập trung khai thác mối quan hệ đan xen yêu - hận - tình - thù giữa Hiếu Trang, Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn.Diễn viên:

Lưu Khải Uy - Hoàng Thái Cực
Thái Thiếu Phân - Hiếu Đoan Văn hoàng hậu (Triết Triết)
Hàn Đống – Đa Nhĩ Cổn
Trương Mông - Hải Lan Châu
Viên San San - Hiếu Trang hoàng hậu (Đại Ngọc Nhi)
Lý Dịch Phong - Thuận Trị
Đồng Đồng - Ô Lan (Đa Nhĩ Cổn trắc phúc tấn)
Kiều Kiều - Tô Ma Lạt Gia
Thẩm Thái - Ngao Bái
Lưu Ân Hữu – Ngô Khắc Thiện
Vương Lâm – A Ba Hợi
Huỳnh Văn Hào – Nỗ Nhĩ Cáp Xích

Quảng cáo : 

“Nhà tiên tri ngủ gật” Edgar Cayce (1877-1945) rất nổi tiếng ở phương Tây, lời tiên tri của ông bao hàm nhiều lĩnh vực, độ chuẩn xác cực cao, đề cập đến các cá nhân, đoàn thể, quốc gia, tình thế thế giới, và cả hướng đi trong tương lai của nhân loại
Giống như ông có thể “thấy tận mắt” trọn đường đời của một người nào đó kể cả các chi tiết tỉ mỉ, có thể nói ra công việc trong tương lai của đứa bé còn trong tã lót. Ông còn tiên đoán chính xác về hai lần thế chiến, khủng hoảng kinh tế năm 1929, việc giành độc lập của Ấn Độ, Israel lập quốc, cùng các vấn đề hỗn loạn do chủng tộc ở nước Mỹ, Tổng thống nước Mỹ qua đời trong nhiệm kỳ, cùng với sự kiện từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và thành lập thể chế xã hội mới của Nga trong vài thập niên sau, những lời tiên đoán này của ông hết thảy đều đã được nghiệm chứng. Người ta còn thành lập “Quỹ Cayce” (Edgar Cayce Foundation) để tiến hành tổng hợp và kiểm tra tất cả những lời tiên đoán của ông, kết quả thống kê đưa ra xác suất chuẩn xác khiến mọi người sợ hãi thán phục.


maphim*=wHZ$vlXM0EDev8WZklmdvQWZi1WZv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7cTM89mb5FDNxg3LvVGZpZ3LkVmYtV2Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O2EDfy4WexQTM49yblRWa29CZlJWbl9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTNxw3athWdzEDev8WZklmdvQWZi1WZv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7QTM852aoV3Mxg3LvVGZpZ3LkVmYtV2Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OzEDfzZ3c1NTM49yblRWa29CZlJWbl9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMxwXYohWdzEDev8WZklmdvQWZi1WZv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7ETM8lXNo12Mxg3LvVGZpZ3LkVmYtV2Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OwEDfhVTYtNTM49yblRWa29CZlJWbl9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTO8FHNh12Mxg3LvVGZpZ3LkVmYtV2Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O4w3Y1gWbzEDev8WZklmdvQWZi1WZv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7cDfkNTYtNTM49yblRWa29CZlJWbl9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjN8ZzMh12Mxg3LvVGZpZ3LkVmYtV2Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O1wnZrdWZzEDev8WZklmdvQWZi1WZv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7QDf1s2ZlNTM49yblRWa29CZlJWbl9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzM8hnanV2Mxg3LvVGZpZ3LkVmYtV2Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OywHbqdWZzEDev8WZklmdvQWZi1WZv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EDfNF1NnZmeSxUNyUTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QzM8VkaywkMaNXRzYkR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzwHNDBHb3N3Xr10TO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyMDfZVUd5AjV2dWO4lXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWMzwXTGFERYBjUtkWRw0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiFzM8dGS5QWTPh2UKJ1c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYxMDfZ1yU3clbvF0aQZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGMzw3aKZTVQlHTfNXZU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiBzM8NWdNRVQlpESyc1Y9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYwMDfVtkRtQjeBJDbkZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWOywXQ20CNid1bFRkUw0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiljM8FEbPBVSKBnbtFmY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY5IDf3l1U3FWTLp1QU9UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGOywXU3RXNhpGNQN2UQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OihjM8l1cZh0ampVaQJXL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY4IDfvhGOIJ1YqdWUjRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2Nyw3c5N0TBt0NywUba1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OidjM8l1YChkcBJHa5kjc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY3IDfJNjMxAlZyMENNZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmNyw3Z1dGbtVmNBVmNv1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiZjM8RDaJBXa2A1NEt2c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY2IDf3dkQvt0cw4kaS5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWNywHMBBXOhdFVZZFMY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiVjM8hjas5mVjlFaaR0N9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY1IDfnljNYR1TWZkdQpXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGNywXRx00M5cTZRJ0Yq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiRjM8RDT0Jzcndla5Rnd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY0IDfFR0RpRUdzF2YHVWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2Myw3ZxkHaNd0YuplV40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiNjM8N2TZF3NmZGNHNWb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYzIDfrlUaD5GULVDZihXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmMyw3dvVVQp9EejV3c41jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiJjM8dGSnRGelZXR28Fc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYyIDfRB1XBVmdtx0SrJXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWMyw3cDlULlV2TrRVSk1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiFjM8lVYWlGTUZWSwRmM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYxIDfJJEWzZnUpJ1RZhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGMyw3bPJjY4R1TVV1MU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiBjM8l1SKVVdGt2duFlc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYwIDfjRkYs1Gb4EkbXVWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWOxw3YhNWS3cGcJRVch1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OilTM8dmb1EmeGt2YmJFe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY5EDf3Z3b4UURxQDUFpWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGOxw3az4WLRpVSxo0dp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OihTM89mMONmQJpUYI9WV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY4EDfN50XqFXexRGVLVWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2NxwXU3wUSyw0XfNFat1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OidTM8hjTwFGRydmV0ZDa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY3EDfRhWbCFVYatUNThUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmNxwXSzlTOrplY1R0R31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiZTM892dLp0V5NHZwZjZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY2EDfjpHcfl1TwgjV3hTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWNxw3Y1J1NoJ0UmN1Yu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiVTM8dXM3VGZsFkSy9WT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY1EDfzFDeWVkeYpVZQ5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGNxwHNmF1Sq50NLRzRU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiRTM8lEbjdDZm5EZqR2S9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY0EDf4gXZmpkQwJnaJlUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2Mxw3b3dTN5lGOVJDMz0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiNTM81kQHFGdFFGMJRVb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYzEDfjlDOLdlVqVWT0NVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmMxwXWGF0UzIESNBlQw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiJTM8NWMaFHMU1UeIlGR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYyEDfFlUOx0Sb3oFR4oXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWMxw3YGNGWoRDT1NHT21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiFTM8hjZ1QnatkFM3lVa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYxEDf3h1ViJTS2hXU3VWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGMxw3Yu9mTzd1MSJmQN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiBTM8N2MXNEaLJ0dLFFM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYwEDfJx0RKlmRzlHVzhXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWO8BTLSRmUtNTShNUT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY5wXTP1EZ4s0Zyk2Mm1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhlDfJtkbpp2MVtWbLpXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGO8d3RkJ0TYhlaol1a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY4wXUxd0Xw5kWlJlbo1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhhDf44UW39VVhFkazBXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2N8dWZuFzZiN3SyckQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY3wXTCVEb6hkQmpXbM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhdDfNRXZWZ1M4dHVxFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmN8FUd0AjaqNWTQ9GT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2wXVx8lZhdTZYpneG1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhZDfnZHNHJETspGMzhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWN8hDUppXTiVXSywWY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY1w3aGFGVzlmeEFlSL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhVDfN52bixmZ510MzRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGN8lENnZVdVJ0Q1JTV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY0wXT2ZVYIJEetRnUE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhRDf0EDZVlTbxMUYG1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2M8hTWGFXTYVlNPNHM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYzwHMwEUTKFVcqlWSV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhNDf4knNzJUYHRjcChTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmM8tmRtl3dspVQExkR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYywHMFBVaZhUNQVlbm1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhJDf4EDdycUVwg2ZrVXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QXZoBiblRGIn5WZpRHIn52bs5SM8NmWpRHaZRTWslFR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVUL4MDfFZWNKNnbxMnSIRTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7czM8lUek1mUiRDOyUnW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNzw3YHpWRI9ke4V3RG1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1MDfBd1Z5d1ctYVUjJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QzM8NXLUZ3UHxmdtNDc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzwHONRHZyQkTON0dF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyMDfBVmb1ZXdWRDNt1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8FURGVDNzITZONWR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwXUfxWaCN2ant2az0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDfn1GVfB1XZhERIVWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8hzcjFTdtR3T3I2R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNywXRSV1NllWaFlVdW1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDfBZjN6VXSjlTbHdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8RjZZhzTH12Vtg3U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXStcXdyUUew1SUK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfzRWYWJXOkFXNt9WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8lVZ2cEeSxGR0Q1X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywXR0o1NZx0U2ZnUp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDfvFDcklGcmd3QGJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8hjTtRVbIdDduVnd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3bYl0VtkFMt12Qi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfVd3cOZDStIHbzcWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8NWVahDcFlUOnNXL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3ckBneYxEW0gDSz0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfVplVlh3UL1SeJlTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8RTO6p0TwVDZwMWa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxwHN3I0T0hWc4cDTn1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfVRkWWZ1YZRVRBRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8lET0gWW4BTOX1kd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8FFezE3MiZje1FmR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8tGcChnQT92aPZHe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8hjMMZzVChlTBVWV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8llaC1mZG90S1dUc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8V0Rk5UbUB1RVFWQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8RzN4QjbH1GMSpXT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8NnYlxWaBJVaRV2X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8FldBRzNhpHNU1UR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )