ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Lục Trinh truyền kỳ [59 tập] trọn bộ
Lục Trinh truyền kỳ 59/59 TậpXem phim Lục Trinh truyền kỳ Lục Trinh thời Bắc Tề xuất thân gia đình thương nhân, mồ côi mẹ. Từ nhỏ, nàng lương thiện thông minh, nhưng vì giúp đỡ công việc làm ăn của cha nên bị mẹ kế ganh ghét, tìm cách hãm hại, thành ra cha mất nhà tan.

Lục Trinh truyền kỳ 59/59 Tập 
(Legend of Lu Zhen)

Xem phim Lục Trinh truyền kỳ :

Lục Trinh thời Bắc Tề xuất thân gia đình thương nhân, mồ côi mẹ. Từ nhỏ, nàng lương thiện thông minh, nhưng vì giúp đỡ công việc làm ăn của cha nên bị mẹ kế ganh ghét, tìm cách hãm hại, thành ra cha mất nhà tan. Để trốn khỏi sự truy sát của mẹ kế, nàng dự tuyển tú nữ và nhập cung.

Giữa chốn thâm cung, Lục Trinh rất cực khổ, cố gắng, nhờ thông tuệ mà làm đến chức nữ quan. Và sự kiên nhẫn, lương thiện của nàng cũng đã khiến thái tử Cao Trạm động lòng, nhưng mối tình gặp nhiều trắc trở bởi thân phận địa vị, sự đố kị, kẻ giết mẹ thái tử là Lâu thái hậu cùng những âm mưu quỷ kế, ái hận tình thù đều trút lên đầu Lục Trinh.

Cuối cùng, nhờ sự dũng cảm và trí tuệ, Lục Trinh đã giúp thái tử vượt qua hàng loạt âm mưu, hành động tranh quyền đoạt vị của gia tộc Lâu thái hậu. Giúp thái tử lên ngôi, song vận mệnh khiến Cao Trạm không thể cho nàng danh phận. Nàng “gả” cho chính trị, phò tá ấu đế, trở thành nữ tướng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa.

maphim*8FlR$FNUQI1EavV1Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM0wXQJFkVwJUN0F1b40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyQDfBdDUxQ2RXVVesJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDN8FkV31CWGJnR5cmZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM0wXT1IDZydnWk9kd00jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5MDf0w0RXFmSh9kaGZXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gzM8FUaollWQx0X0Vza9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNzwHN0EDU3YXTylFW30jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2MDfvh2dwpmTUtUanlWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UzM8VFOGJWOJdjS3R2U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNzwXUzY2NLNEZrFGeu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzMDfz1WSspkUthXdwVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IzM8NnSYd2dj9kMEJka9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMzw3YRhzbolHS4FGV11jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3IDfRBDNnV1YrdWWWhWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kjM81Uezkle0dzV5gTZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwHO3p3aWV1dBtGZN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4IDfNtUbPFWeP1iMRRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YjM8NXO1NVY4pWeupka9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNywHOFR2ZilFMzlEaB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0IDfVJDct5WQtZFVxgUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MjM8BTQlhkVlBHb0JlM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMywHOGNnVZFjZ4oVc20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxIDfw0ie5AjcjJESzgUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AjM810ap52UE9UaXBlV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOxw3cyJ1YFBlYXV0V31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4EDf4E0VPFWM5dWTNVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cTM81kW0MGWiN2Rnhza9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNxw3crpVTjp3Mxd2d20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1EDfzhTZfRkbwQWLQZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8d2UFNlcw0UOzoGO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMxw3dMFTZtMzXwgGWo1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyEDfFJkTtJVemVGbjBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETM8lUUvl1SwhTWGtUY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMxwXVwMkcfBVanlTc01jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5w3ZjpFWlJXdBF3XZ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4wXQUVmQ0M0NKpFZE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3wHN4FnRDJnTyFDRf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2w3a2U3dJZzdzkXc31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjVDfnRGU1Uzcjp1XpJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWN8BjZrpUc2UTQ0YVR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY1wXVNRXYYFzX1dDN21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0wXU51idYxGc4lUTL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjNDfNhmY4V1dOlkM0lTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7I2M8VUatdDe2YXYC1mV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYzwHOWNTcB5WUHFjMN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjJDfzZ3cNRkb2NXdkRTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ImM89Gbx9GcfJnNXRHS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYywHMws2bL1EeCF3d50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjFDfwEnQYlGdxklV3pXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWM8hzb5ZUYRxWZnJlU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYxwXS2UWTxZ2aaN2Sj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzQDfz1EOMBnRxhnd0EWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDN8hDNmVGZK1Ga1wEZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM0wHO3AVL0QWVyREZj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwQDfRl0RalUcysGMRtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kzM8dGRGxGdWNzU4lnM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOzw3dPhDMkZXZ49UYn1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3MDfZlUZ05GafplMmBXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YzM8BTYMNGaDZ0UB9WS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNzwXT5s0XulHUtMTUV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0MDfrhFVC5UV0gXWJ5WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MzM8l1dDZGWwNlSMR2M9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMzwXVmFmVshnRUB3Ql1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxMDfjV2TwoVUENFOLNVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AzM8RDaqNnaNVnRsZTW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOywHMypVY5RlN3pFZW1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4IDf0gGWrRmYh5UNjhUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM8F1NYtESaNFSydUR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3a45kTV91TDdEMf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfwQHMFRTNyE1a5NXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjM8NWYx4WV2ZkR5d1b9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMywXToplVykFNr1kaH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyIDfJJ3YWFDNjhVc6FUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjM8VkehNWWyBHMEFXU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMyw3a0U2UqNFWhlmYo1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfwgmeztUa5kjNspWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTM8F1dPJFbYhkRRllU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNxw3a1JUZM9kUVVkWE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2EDfBRVcjJkT0oHNshWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UTM8VkVUVUb19WL2hXc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNxwHO6lXT3JzXfdVe20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzEDfrBXSmNjeGVVcPtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ITM8VURNRlWrJENtpVR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMxwHOxIEdhdDcm1ERG1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwEDf0IlcxkDZBtGbi1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDM8lEcz0CZG1mQLVnM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOww3YJ9lU4ITZPJDZk1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3ADfBhFOoFWUnlVWMBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDM8dWew8UMQ5UeDt0b9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNwwXVw92VKN0UV5kNG1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0ADfZF2TlZ1Qt4kWRZVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDM89WTUV2bjpUYHpmS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMwwHMPJHUGx0QQRXVu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxADfZBVN3k1NfV0QiJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8FVOu50SFJ3XU52Y9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNywXQYFlUBBjajFnUu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDfRlFMtpVNPhUOo5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8dnYUB1MRJXM3A3N9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywHN50CTnVDWkRWTH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfNZ2VMBFWEFjZBJTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8d3RwIXeTlXMs1iW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywXS1cnUEJmM1lmM20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDfrlGOCZHSsV2XKpWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM89Gc5QHMtdndUZzM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxwHO3IjZq92YxlXUf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfBdlbwh0R0RFdfJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8lEZnZFTYBHNapkR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3cWlXT30mdwUjN61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfzN2XMN1NOpXSPRXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8VFZ0NFW3o0UINkb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3ZFNVWjVkYmZ3MV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDf3JDZlFjQJFmNE9UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM89GdapFWw0CTOpWW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOww3amB1M5onN0tWNE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4ADfzdnUZNmYT1yNsFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDM8t2YKlkTGFUVrNHN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNww3ZtAlYFRUTIV1bz0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1ADfzFlWDhlRJFldSFWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDM8VleadGSoZmY6t2b9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMww3YVNEchpnSvxWex1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyADfZtGeX50bUdFVjZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDM8VUTz0WMIJWNox0T9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVUL5UDfwY0V1YEMxEkSfFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTN8VlUxFDTSF1ahRka9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN1w3cxo3a4ZTZyEUdy1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2UDf04Wa5gzaltkYiRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UTN81kWfRnblp1VNpkc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN1w3ZZdHeykVSDJke00jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzUDfwolS5JTOzNWVRpXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ITN8lUL2EEdXNlaB9WV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM1w3YYdGSGVTVXRWWS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwUDfnRFR4p0RBBTYxkUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDN8FES2knSy9VU1kDR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO0w3bV10U4VTREZUcN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3QDfBZVT2VDM5hkcI1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDN8d2VKx0cfZEcDhEZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN0wXQCJnSBdTWxN2d00jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0QDf0Q1U0oFdth1M3lVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDN81UexE0RGN2TZRWO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM0wXQ1RVUopXarF3Rl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxQDfj5meGNWNDt2XMVUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ADN8dnNiF0d14GVDBzS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOzwHO4Q0QJd2a0pkaS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4MDfB9UcEZXYYJXTyFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7czM8FFakJ3XOl0YxRmd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNzwXQidFZfFEVs10V51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1MDfBh3NsVkNLdmQfhWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QzM8FVb1NDakhHdyEjZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzwXTXBzbVRDNFd2RU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyMDf4kzX6hUQ1pEVRJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8lldMdlT0IESpNTb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwHMLxGOKVzSxQ2Z10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDfNZ2SDdFRaZETipUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8lkRN9ERENVQqN2M9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNyw3bqBFWYNjR3RnUL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDfRRFWUx0YxlzUkhVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8hzRYVDZqREZRNTS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXQsVUVn9la4Vlaz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDf3dDbwlVY1xGNSNTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM892MJ1GZFNFMFFDS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywXQSV3dQN2NMFDeQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDfBRUL6J0UPpESElWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM81UT5V1Z3gVN3kHR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3cHNVe40EZmRldt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfBlXarJ3TvpFcVlVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM81UZsBlVW1GZfdWb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxwHOEFnMFpmc2tmMU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfZJDVhVjVa9WU39WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8VlNy40T6BzZIRzZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3axVndXhzRzJjYT1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfNVEew1kdjFGZhRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8dWLWdlZohmd4YmW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOww3aWFWYz9UaWhjQ31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4ADfJZTMiNlV0EFcshTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDM8dnaIZ0Z50CWYRHe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNww3cShVRiNkS1FGTx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1ADfvFXOLJFTmJVav1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDM8dGWZ1iVmVlQZdEc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMwwXRohETtVHdvh1N11jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyADfB5kd4FTcOFWVipVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )