ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Luật sư bất bại - Legal High SP
Phim Luật sư bất bại kể về Komikado đang du hí ở Pháp thì Mayuzuki phải một mình vật lộn với vụ án cậu bé bị bắt nạt tại trường học. Nhận ra mình không thể lo liệu được, cô bèn chạy qua Pháp cầu cứu Komikado nhưng anh ta chẳng thèm đếm xỉa.
Xem phim Luật sư bất bại
Luật sư bất bại
Legal High SP

Đăng 2 ngày trước bởi germany_letvn
Thể loại:Hài hước, Tâm lý, Tình cảm
Diễn viên:Aragaki Yui, Sakai Masato
Năm:2013
Quốc gia:Nhật Bản

Xem phim Luật sư bất bại :

Trong khi Komikado đang du hí ở Pháp thì Mayuzuki phải một mình vật lộn với vụ án cậu bé bị bắt nạt tại trường học. Nhận ra mình không thể lo liệu được, cô bèn chạy qua Pháp cầu cứu Komikado nhưng anh ta chẳng thèm đếm xỉa. Đối thủ khó nhằn nhất của anh ta lại chính là quan tòa, vị thẩm phán mới chính là người phụ nữ anh ta đã đắc tội khi ở Pháp...

Phim Luật sư bất bại :

Luật sư là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật của mỗi quốc gia. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi chung là khách hàng).

Luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý như: tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản, tổ chức đàm phán, thương lượng về các vấn đề pháp luật, và có thể đại diện cho thân chủ hoặc bảo vệ quyền lợi của thân chủ trước tòa án trong quá trình tiến hành tố tụng.

maphim*=wHd$pRWZvM3VjZkVHJVaGNDZ1lTVNpXU4kWWtUXODBVOCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yL6MHc0RHa7wGb1ZEIy9Gfn5WayFGaz1DczV3P0lGZl9STzYVYsVUZIZleUhFbU9UWRFnUtAzdil0N1IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvozcwRHdotDbsVnR8ZDM3ITM3QTN0MDN0QzM5cDN5UzIFF0ZfN0cslnMNBTQQt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P4EDaM9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDOuEDf0ETO4ITM4YTNwYTNzMTO3QTO1MSRBlXMXxUOzFWSzIVLMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zNxgGTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7cjLxwHM1IzM3ETN4cDM1gjMzkzN0kTNjcHSN52bfdGUkhWcXt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P2EDaM9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNuEDfwcTM5cDM4kTN3kTM5ITO3QTO1MyZRBFTL9Fb38Va5BVSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UTMox0L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14SM8ZDN3cTN5kDOwQDO2UDM5cDN5UzInZkepZDcwIGToNVdON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNxgETvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjLxwHNxMTO5gDO2cjMyYTNwkzN0kTNjUUQvhXb5cGNYRncQtkSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTMIx0L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4SM8JDN0cTMzczN1IzN1UDM5cDN5UzIBJkbm5UchN0bw8VLMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMxgETvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjLxwnN4kTOxYzM5kDM5QTNwkzN0kTNjU0dz8EVNtWW2End1h1TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETMIx0L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4SM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )