ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Hẹn Ước Dưới Ánh Trăng - Spell Moon [Tập 3]
Hẹn Ước Dưới Ánh Trăng - Spell Moon
Hẹn Ước Dưới Ánh Trăng
Spell Moon

Diễn viên:Margie, Chakrit
Đạo diễn:
Thể loại:Tâm lý, Tình cảm
Năm:2013
Quốc gia:Thái Lan
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:
Hẹn Ước Dưới Ánh Trăng, phim Hẹn Ước Dưới Ánh Trăng : Sama là một người nông dân trẻ, anh rất yêu một cô gái tên là Sophie. Anh đã bán đất để mua sính lễ đến nhà để cầu hôn Sophie. Tuy nhiên cô từ chối và chấp nhận lời cầu hôn người giàu có.Không xem được hẹn ước dưới ánh trăng vietsub tập cuối anh ta  Chán nản và thất vọng, Sama dùng số tiền đó đến casino để chơi bài. Tại đây, anh có cuộc gặp định mệnh với Waree. tuyen nhiên hen uoc duoi anh trang tap tiep theo hấp dẫn biết bao. chúc các bạn xem phim hẹn ước dưới ánh trăng tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 23 4 vui vẻ

maphim*==Af$0UzM0ITN1YDM0MDM1MDNyUTO1MSRnJDNxB1dKZ3cyAjMJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zNzg0L2EDM1UDO5YDNzUTO1AjMwMTNyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwcTNzgTN5cDNwkTO0MDNyUTO1MSR3ZXOpl1bthVOnFVbPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jNzg0L2EDM1UDO5YDNzUTO1AjMwMTNyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2gzNwcjM5kDOwQTO0MDNyUTO1MyZMVmaPtGdf9FOxInSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UzMI9iNxATN1gTO2QzM1kTNwIDMzUjMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDM3ETOzATM0ADMxkTOyQjM1kTNjcnTVVmdwpWat81TI10QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0MDSvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QzNwUzNwYjN5ATO4kjM0ITN5UzIBdkTuJXa312b5Y2XNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMzg0L2EDM1UDO5YDNzUTO1AjMwMTNyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2ATNzYzMwITOxYDO5IDNyUTO1MSRnFzZf91dBdzYsNXeQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMzg0L2EDM1UDO5YDNzUTO1AjMwMTNyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwMTM4QjNxcTOzQDO5IDNyUTO1MSUWl3RNhXdMhTeFNjTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EzMI9iNxATN1gTO2QzM1kTNwIDMzUjMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzM810RJxGWxs2ZvZUZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDModlR2QVY25EZF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OnZzUyEVbEFmbCFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa782MwI1aSNFVBV0Q9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTWw80YRhjMsdGS51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OvNXYvl1T6tWd34UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDfBNnRpBTLmRnb4hTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7smS34ENx9mW2BXT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTQVhVexJjaUJGZV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3pFSxVlROxmdEJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kVdQFVY19mTDZmU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTTWJXNK1GZxI1am1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxwHO1ATM3YTN3YzN1MjN4QDM1kTNjU0ZvZ3NKlnT61CawdTSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/cjM0FGZ1h0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwUDM2kTM5AjNyQzM2gDNwUTO1MSR392VxlUNvVWLsllaPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jNyQXYkVHSvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjMzYTN1ATO2YzMzYDO0ATN5UzIFFFdRxET50mNQl2dL90QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P1IDdhRWdI9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMwADO2QTM5gzNxMjN4QDM1kTNjUUUvhDV1pGWtZGa5EnTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QjM0FGZ1h0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0UTOzIzMxYjNwEzM2gDNwUTO1MyZmdVdJJXbQ92c49kTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MjM0FGZ1h0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2gTOzETN3MDO1kjM2gDNwUTO1MyZNZjYJd2QQ9UODlmTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IjM0FGZ1h0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OyIzM4kDO0EDM5gjM2gDNwUTO1MSQVh2N3wGWDJ2MzRETDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EjM0FGZ1h0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OywnMykTM2UzNwcDMzMTMyMDO0kTNjUUUvZ2VKFHOP9Wdr9lSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/cTMN9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDO3kjM1AzMygTO5ADMyMDO0kTNjcnTuVnS0dzQZd2clx0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P2ETTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gzM1cjN1gTOzYjNwAjMzgDN5UzIFdGc3IWT6p3Q4YzR2l0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P1ETTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gTNygTM2MzM1cTM0gTMzgDN5UzIBVVU5lTcfhUctdHWPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNx00L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2YDM4cDOwUjMzUzM3EzM4QTO1MSRBBXNxlDbzR1YoF0NMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMx00L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwEDN3EDMxUzN3MjM3EzM4QTO1MSRnlzUl5UMfVXSfZTLON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMx00L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwMTMyMzM0cjNxQzM2EzM4QTO1MSUQVDUxVjd2dzauNVSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETMN9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )