ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đội Đặc Nhiệm Tuổi Teen - After School BOKBULBOK [Tập 6]
Đặc Nhiệm Tuổi Teen - After School BOKBULBOK
Đội Đặc Nhiệm Tuổi Teen
After School BOKBULBOK

Diễn viên:Kim So Eun, 5urprise
Đạo diễn: Đang cập nhật
Thể loại:Hài hước, Tình cảm, Học đường, Truyền hình
Thời lượng: 12 Tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Năm phát hành :2013
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:
Bộ phim Đặc Nhiệm Tuổi Teen - After School BOKBULBOK xoay quanh chủ đề trường học kể về câu chuyện của một câu lạc bộ tại trường. Một tiết lộ gần đây rằng, 5 diễn viên nam tham gia trong phim là một boygroup mới có tên là “5urprise”.
Trong Phim Dac Nhiem Tuoi Teen Có sự tham gia của ngôi sao nổi tiếng như : Kim So Eun ,5urprise
Đặc Nhiệm Tuổi Teen  là bộ phim lầm đầu của 5urprise diễn, cùng hợp tác với Kim So Eun trong bo phim  After School BOKBULBOK vietsub bao gom những nhiệm vụ riêng biệt.

After School BOKBULBOK


maphim*=w3c$txWamRncvh2cfZmNh9FO6l3b3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7YDfz1GbpZGdy9Gaz9lNh9FaiRHb3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7UDfz1GbpZGdy9Gaz9FNh9VYuZHa3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7QDfz1GbpZGdy9Gaz91Mh9VY6RjZ3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MDfz1GbpZGdy9Gaz9lMt4WZlR3XxEmcidTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjM8NXbslmZ0J3boN3Xx0iclRnZh9lNwd3N3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EDfwUjN3YzN1cjMycTN4ATOwUTO1MydJhHT281bDJHbaZ3SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/YTQvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7YDf0MDNyEjNwYDN2QjMzUTMwUTO1MSRRpWaqJGdGtEU5AlZNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TNB9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTN8JDOyMDN0MDO3gjNyQjNwkDN5UzInNUcLB3XrpXN3hlNQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNB9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDN8JDNwMzM1MjN5cTNxUjNzgDN5UzIBJGaLZDbilnTrJEUPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMB9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzM8JjM1kzM4MTO4YTOxEDO0YDN5UzIFdWcRlmWxcFVal2bIl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxQ0L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OxwHbtRHauEkW3kUQadVSvYTLwFGVt4WZlRVLp9WdU1SbllGaO1yYhRULp9GRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7YDfs1Gdo5CMJdTSBp1VJ9SdyRVL1ZVLvFmVtkGRtUTLwFGVt4WZlRVLp9WdU1SbllGaO1yYhRULp9GRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7UDfs1Gdo5COPZTSBp1VJ9yZu9WdyRVLn52byRVLhNULpFGRtk2bW1SdhRULp9GRt8mcU1Savh2QtQTLwFGVt4WZlRVLp9WdU1SbllGaO1yYhRULp9GRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QDfs1Gdo5iNwYTSBp1VJ9iVU1CaulmcU1yZu9WdoNULhl2Rt0WYoRVLz0CchRVLuVWZU1SavVHVt0WZphmTtMWYE1SavR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OzwHbtRHauEEOalUQadVSvM2bI1SahRULpF2Rtk2bW1SblRULhVXUtITLwFGVt4WZlRVLp9WdU1SbllGaO1yYhRULp9GRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7IDfs1Gdo5COJpVSBp1VJ9SY1xULtFGaD1SZE1SbhJVLo5WYE1SMtAXYU1iblVGVtk2b1RVLtVWao5ULjFGRtk2bE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )