ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Con Gái Của Mặt Trời - The Sun's Daughter [Tập 41/ 41]
Con Gái Của Mặt Trời - The Sun's Daughter
Con Gái Của Mặt Trời
The Sun's Daughter
太陽的女兒 / Tai Yang De Nu Er'

Diễn viên: Lâm Vy Quân,Thi Dịch Nam,Tăng Chi Kiều
Đạo Diễn: Đang Cập Nhật
Thể loại: Tâm lý - Tình Cảm , Phim trung quốc
Thời lượng:
Quốc gia: Trung Quốc

Giới thiệu:
Phim Con Gái Của Mặt Trời - The Sun's Daughter: Vào ngày cưới của mình, hoạt bát Hu Yang Yue đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Tuy nhiên, tinh thần của mình sống trong ba cô gái, Yin Si Jia, Bạn Ma, và Su Hui Ting, người đã có cơ hội thứ hai trong cuộc sống vì hiến tạng tự ít cô.
Đối với cô là con gái của mặt trời thì rất may mắn, xuyên suốt phim con gái của mặt trời thuyết minh thì người con gái đó có cuộc sống rất sung sướng. tuy nhiên tập tiếp theo của con gái của mặt trời rất kịch tính. Chúc các bạn xem phim vui vẻ

Con Gái Của Mặt Trời


maphim*=ogC$KoAfs1Gdo5CR2EEMBp1VJ9SOz0CchRVLp9mcU1Cdh1ULhV3QtkWYH1ibvN0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2Ok5WRtEDN8xWb0hmLDZTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ADN8xWb0hmLCZTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7kzM8xWb0hmLBZTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7gzM8xWb0hmL5YTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7czM8xWb0hmL4YTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7YzM8xWb0hmL3YTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7UzM8xWb0hmL2YTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QzM8xWb0hmLaZTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7MzM8xWb0hmLVZTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7IzM8xWb0hmLPZTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7EzM8xWb0hmLXZTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7AzM8xWb0hmLJZTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7kjM8xWb0hmLwYTQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7gjM8xWb0hmLGpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7cjM8xWb0hmLFpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7YjM8xWb0hmLEpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7UjM8xWb0hmLDpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QjM8xWb0hmLCpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7MjM8xWb0hmLBpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7IjM8xWb0hmL5oVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7EjM8xWb0hmL4oVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7AjM8xWb0hmL3oVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7kTM8xWb0hmL2oVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7gTM8xWb0hmLapVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7cTM8xWb0hmLVpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7YTM8xWb0hmLPpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7UTM8xWb0hmLXpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QTM8xWb0hmLJpVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7MTM8xWb0hmLGVVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ITM8xWb0hmLFVVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ETM8xWb0hmLEVVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ATM8xWb0hmLDVVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7kDfs1Gdo5CMaFEMBp1VJ9SOz0CchRVLp9mcU1Cdh1ULhV3QtkWYH1ibvN0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O4wHbtRHauIUVBBTQadVSvkzMtAXYU1SavJHVtQXYN1SY1NULpF2Rt42bD9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotzN8xWb0hmLBVVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7YDfs1Gdo5SOVFEMBp1VJ9SOz0CchRVLp9mcU1Cdh1ULhV3QtkWYH1ibvN0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O1wHbtRHaugTVBBTQadVSvkzMtAXYU1SavJHVtQXYN1SY1NULpF2Rt42bD9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotDN8xWb0hmL3UVQwEkWXl0L5MTLwFGVtk2byRVL0FWTtEWdD1SahdULu92Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7MDfs1Gdo5iNVFEMBp1VJ9SOz0CchRVLp9mcU1Cdh1ULhV3QtkWYH1ibvN0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OywHbtRHauoVVBBTQadVSvkzMtAXYU1SavJHVtQXYN1SY1NULpF2Rt42bD9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )