ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Chuyện Hẹn Hò - We're Dating Now [Tập 16/ 16]
Chuyện Hẹn Hò - We're Dating Now
Chuyện Hẹn Hò
We're Dating Now

Diễn viên:So Ji Sub, Kwon Sang Woo , Chae Rim,
Đạo diễn:Oh Se Kang
Thể loại:Tình cảm
Thời lượng: 16 Tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Năm phát hành:
Nguồn: Sư tầm

Giới thiệu:
Chuyện Hẹn Hò - We're Dating Now  : Ho Jung là một cô gái dễ thương và ngây thơ, luôn gặp rắc rối với tình cảm vì toàn chọn nhầm người. Cả Ho Jung và anh hàng xóm Kyu In đều là những người lý tưởng hóa trong tình yêu. Họ bắt đầu mối quan hệ bằng những trận đấu khẩu. Cho đến khi bạn của Ho Jung, Cha Hee, thể hiện tình cảm với Kyu In, thì Ho Jung mới nhận ra được cô cũng dành tình cảm cho Kyu In.

Chuyện Hẹn Hò - We're Dating Now vietsub


Tìm kiếm: 
chuyện hẹn hò lyrics
chuyện hẹn hò mạnh đình
phim chuyện hẹn hò
chuyện hẹn hò hiền thục
chuyện hẹn hò đàm vĩnh hưng
chuyện hẹn hò nhật trường
chuyện hẹn hò karaoke
chuyện hẹn hò beat

maphim*==Af$0EzMzMzN4QjN3YDNxMjNyQTO1MydHlGSlVXYD1SNzwUTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UjNx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OE5UR8JDOykDNykTNwQTN0EzM2IDN5UzI3FVY1VWLfh0bflXLKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN2Ejb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjL2EDfwUDM2MDM0kjNwQDNxMjNyQTO1MSRnNHaQVzMrFGOyAlbKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM2Ejb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL2EDf4EDN4kTN4YzN0MDNxMjNyQTO1MSRndGaUB1Mw5WSs1iaNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jM2Ejb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjL2EDfyQDO3kDMyQzNzIDNxMjNyQTO1MSUHFmY4k3MyY2XXdUSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EjNx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4iNxwHM1YTOxMDN3MDO4QTOyYjM0kTNjc3VzBFU3F0UiBDWll0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P1UTMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNuUTM8JDO2UDO4cjMzgzN0kjM2IDN5UzIFdmM39lZfZ0SktmRH50QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0UTMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuUTM8ZDNxYDN2UTO0AzN0kjM2IDN5UzIFdXcFZWSx9WLiBjbXp0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzUTMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuUTM8JDMykTN3YjN2UTN0kjM2IDN5UzIFdncX9FNvVWalpnM3k0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyUTMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuUTM8RTMxYDM5YTN1kDN0kjM2IDN5UzIFdmbCdUNzkEW5kXU250QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxUTMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuUTM8BTO2ATNzQDO2MDNzcjM2IDN5UzI3VGexFGMvBVY0UHVPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TN0Ejb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7UjL0EDfwEjN4UTO5czNwMzM3IjNyQTO1MSR3hXLiZzN5dEZylWeJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN0Ejb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjL0EDfwEDN1UDN0YDO3EzM3IjNyQTO1MSUhBnMKRjdYBnbKhUTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MDNx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4CNxwHO1IjNxYTN3MTMwMzNyYjM0kTNjUUQxYHTfh2cx50cVJzTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IDNx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4CNxwHM5ATMyIjN4YTO4IzNyYjM0kTNjcWZEhEZf12UkF3NP90QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxQTMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuQTM8hTN2ITOyUDNykjMyUjM2IDN5UzIFFlM2RUTop2XhdzSMt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P1MTMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNuMTM8hzN5YDOycDN0cjMyUjM2IDN5UzInxUMDdDe5JnS3omZKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNzEjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjLzEDfwUjNzADO2czM4AjM1IjNyQTO1MSQM1CR2dHOlRnMXdDUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MzMx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4yMxwnM0QTM5UTNwMzN5ETNyYjM0kTNjU0dxQWe00STDFGMJtETDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IzMx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4yMxwnNwcDO2gTNyMzM4ETNyYjM0kTNjcWY5ZHTfJmM4oGdDt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxMTMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuMTM8hzNxYTN5ATOwkzM4UDO1IDN5UzIFF0ZR5WZwNFStAjdy50QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P1ITMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNuITM8ZDNzMjMzUTM5gTM4UDO1IDN5UzIFdHc3NVT5o2TzlDZIl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0ITMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuITM8ZDO5ETM1gjM0kDM4UDO1IDN5UzIB5EZfFnMBV2XyhVcQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMyEjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjLyEDfwUDO4MDOwkTMxkzN1gTNyQTO1MSRBVneLRGORhFcnFTLJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMyEjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjLyEDfyITNzYTN5AzNzczN1gTNyQTO1MSRR1ySqdDbtYWZtk3MQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TMyEjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjLyEDf4kDM2gTMwcDMwYzN1gTNyQTO1MSQZhzNNJnetNndXRFUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UTMx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14SMxwnM2UDNwQzM2EzN0cTN4UjM0kTNjU0d3VDUO92YmlkMGR0TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QTMx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04SMxwHOxIzNyQjMxkzMzcTN4UjM0kTNjU0ZyEGUilDaHV2aSlXSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTMx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4SMxwnNwETN3cTNyYjNycTN4UjM0kTNjcHRuZ3YtQ1N4IzbTl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyETMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuETM8RTO3UTO5gDM4UTM3UDO1IDN5UzIBFFdYlFaOpHT2ATeKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TMxEjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjLxEDfwcTMzcjNwEjMyAzN1gTNyQTO1MyZLZjY1t2MlRjdJJTSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UDMx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14CMxwHN3IjMzMjMwgTN5YTN4UjM0kTNjUUUfBnYht2XqhTe3IGUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QDMx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04CMxwHNxcTNzQDO5IjN4YTN4UjM0kTNjE0SmNjS552RPp2d5p0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzATMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuATM8ZjM0cTM0ADOzMzN2UDO1IDN5UzIRRFMDJXNyk3N1JWLMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMwEjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjLwEDfyADM4MTN3UDO0YjN1gTNyQTO1MSRnZHcDt0a0YGT1h1MKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TMwEjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjLwEDfwEjNykDMxITM0QTM3YTNyQTO1MydixWca9mYUlUcW9EUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UTOuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNukDfyADO0ATOwkDNyMTM3YTNyQTO1MSRnV3T6djNy0iZsdTZON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN54GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04SO8RzN2ATN2QTN4MTMxcjN1IDN5UzI3ZVUQdzNZVWO2ZFWQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM54GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4SO8RzM0YzM5ADO3MDMxcjN1IDN5UzIFFFcPJXLzM0N1E3VXB1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2Pykjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjL5wHM3cDM1QzNwcTM5AzN2UjM0kTNjU0dwYVZkNjR6R3akF3SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETOuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMukDf0MjM3EDN4UDNxgDO1YTNyQTO1MydRVVbKpnN6JWaB1yTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UDOuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNugDfwcTOxQzN4kTO3MDO1YTNyQTO1MSRR1Cby0kMaVmc6BDRPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN44GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04CO8JjN1gTO3QzN2cjM4UjN1IDN5UzIFdXMTFXcqpUdNdjUtw0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2Pzgjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL4wHN3YDM1AjN5QjN4cTN2UjM0kTNjU0Z1YGSiJzU2FXcx0yTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IDOuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMugDfyITNxgTNzEDN4czN1YTNyQTO1MSRnhHcyBVeChVSwoHSKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM44GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4CO8JjMzYzMxEjMygjN3UjN1IDN5UzIFdXa6dldxUlc0gjMI10QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P1cjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7UjL3wHO3MTN5kTM1QDO1cTN2UjM0kTNjUUUyJnN3YneP9GaCFWTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QzNuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNucDfwcTO3QTNwAzM5QzN1YTNyQTO1MSRRdXOtZXaJJWTy5GSQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM34GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4yN8hTOwIDO5QTNxkzM3UjN1IDN5UzIRlFcIVWLIRUYtxkcMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jM34GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4yN8ZDN3cTN5gTN2EzM3UjN1IDN5UzIFFld5lXT1l3Rid2bLt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2Pxcjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL3wHNxkDO1MTO4UTM2QzM2UjM0kTNjcGWw1id1h3Xk92S5x0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P1Yjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7UjL2wHO5gjN2QjN3EzM1QzM2UjM0kTNjUUQy1mM4UnUx1ibhp2TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QjNuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuYDf4kDN2ADMyITN4MDNzYTNyQTO1MSUYdlZLJXbpp1cWZXSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MjNuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuYDf2ATO1QTOxATN4IDNzYTNyQTO1MydJFVLxNjVX9FbtITSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IjNuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuYDf4EjM5QDM4ADNwIDNzYTNyQTO1MSRRV3YitUdoRVW4lmeQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM24GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4iN8hTOwQzN1cjM3MTO1MjM1IDN5UzIFd2bn91Xf1kNL9mdU90QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P1Ujb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7UjL1wnNwUTN3YTM4ETN3UzMyUjM0kTNjUUQ0IESwBTNtAHOsNETDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QTNuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuUDf4EDN2EDMwIDNyYTNzITNyQTO1MSUCVlb3sGVQ5EeRtUTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTNuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuUDfwkDN5MzMxkzN4QTNzITNyQTO1MydPNESlhHc2Q3bZlHUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ITNuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuUDf2gTN1MzM1gjN2MTNzITNyQTO1MyZQZ2S0hjQtxUda9ETDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETNuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuUDfyQDM1YTNzQjMyczMzITNyQTO1MSRRJ3NtBHeFN1cn91UON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TN04GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14CN8JDNyIjM2YTNxAjNzMjM1IDN5UzIFFFc48lZsZnMJFnVy90QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0Qjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjL0wnM0IDMyYTM2UDM1MzMyUjM0kTNjcGVNdDZvJ2V2o3dpl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzQjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL0wnMwYzM4kDO1QzM0MzMyUjM0kTNjEVT4onWrVzNfZnSI50QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyQjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjL0wHN3IjN1gDN5EDOyMzMyUjM0kTNjUUQrN2XQRXOlZ2bylXSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EDNuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuQDf4cTM0IzNzEDO0EzMzITNyQTO1MydF90NtYzYqp1N5YnTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UzMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNuMDf0EzM1YzMykDNzkjMzITNyQTO1MSRBtGWhNHcSJTYuNjYPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNz4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04yM8ZDN3UzNwUTM0ADOyMjM1IDN5UzIBRleDRWa1M0cto1VLN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMz4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oz4yM8BTN4YTOwUjMxMjNyMjM1IDN5UzIBRFWtAVL3wEd1JFWJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMz4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4yM8ZjNyUDO3EjN0QDNyMjM1IDN5UzI3l1TtRWNRN1TnZVdQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TMz4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4yM8hTMwgDM3MTM2YjMyMjM1IDN5UzIRN0cQpFOzlHUxkXbNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TNy4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14iM8ZjM4MTNwczM4MTMyMjM1IDN5UzIRN0YflVcyNFN5l2QJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNy4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04iM8ZjN4QjM1IDO1UTOxMjM1IDN5UzIFFVcadlSodXbZNTO550QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzIjb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjLywHMzMzNwcTOxQDN3EzMyUjM0kTNjUUU0s2TklDVtlkbQp2TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IjMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuIDf0ETNwMzNxMDNxYTMzITNyQTO1MCSaZmNopXT0hVZMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TMy4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4iM8RzNwUTMxITNzcDO3ADMyIDN5UzInJVctR2cpJDctZ3XON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TNx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14SM8ZjM4kTOzUDM2IzN3ADMyIDN5UzIFFkcmRkd5UzMNZXWIx0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0Ejb0FGRvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjLxwHOzcDO3ADMwAjM2cDMwIjM0kTNjUUQsdjaOlDbYRGMvdzSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTMuRXYE9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuEDf0MDOwcTNxAjMxUzNwAjMyQTO1MSR3JnRidTaqlnY1h0XKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMx4GdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4SM8BTO4kjM1MzM3YTO4IDMyIDN5UzInZ1XqJWda9FT6JHVPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TMxYHdhR0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4SM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )