ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Chị Cả - The Eldest [Tập 2]
Chị Cả - The Eldest
Chị Cả 
The Eldest
맏이, Oldest 
Diễn viên: Yoon Jung Hee,Yoo Hae Jung ,Jae Hee , Chae Sang Woo ,Oh Yoon Ah , Noh Jung Ui Ji Sook (young),Oh Jae Moo ,
Đạo diễn:  Lee Kwan Hee
Thể loại: : Phim Gia Đình, Phim Hàn Quốc
Thời lượng: 50 Tập
Sản xuất: jTBC
Ngày Phát Hành: 2013-Sep-14
Lịch chiếu : Saturday & Sunday 20:45

Giới thiệu:


Chị Cả -  The Eldest Một bộ phim thiết lập trong những năm 1960 về năm anh chị em sống sót trên của mình sau khi mất đi cha mẹ của họ. Chị cả vietsub là Người lớn nhất trong anh chị em chăm sóc họ và làm việc chăm chỉ để làm cho họ trở thành những người thành công trong cuộc sống và xã hội vì chị cả

The Eldest

Đễn với chị cả phim hàn quốc các bạn sẽ được chăm sóc miễn phí từ chị cả tập 1 2 3 4 5 6 7 đến các tập tiếp theo với chi ca , rat hay đómaphim*=w3M$yQDMzYTPkl2XlxWam9FduVWasN2P0AXbuMWY0MmM5ImN4gzYhN2YwQGZ3UGO1U2MklTN2Y2YmRTMiFWOhRTN0EzL0VmbuUGajF2Yklmdu0WYlJHdz9yL6AHd0h2OyIDNwMjN9QWafVGbpZ2X05WZpx2Y/QDct5CZmBDZjBDNhRmMyEjMyQTN4YWZyMWOwMGNxMWY1QjZ2EzM1EWNzAzMvQXZu5SZoNWYjRWa25SbhVmc0N3LvoDc0RHa7cTM0AzM20DZp9VZslmZfRnbllGbj9DNw1mL1gjMkdzYwkjZyUzMxEzM0ATMkhTMhlDO5ATMlZmN1cTZlJGZ0E2Y18Cdl5mLlh2YhNGZpZnLtFWZyR3cv8iOwRHdotzMxQDMzYTPkl2XlxWam9FduVWasN2P0AXbuUDM5QjYwYDO2IjMiJmYhlDM0gDO5kTZmdDM2EjM4EjYxMGOyQ2Y2I2L0VmbuUGajF2Yklmdu0WYlJHdz9yL6AHd0h2OywHMxQDMzYTPkl2XlxWam9FduVWasN2P0AXbuUzN5ADZhdDZiFmY0IWZmFjNhZ2M5UTYjBjNjN2MwADMzUmNwU2NkV2L0VmbuUGajF2Yklmdu0WYlJHdz9yL6AHd0h2O4EDNwMjN9QWafVGbpZ2X05WZpx2Y/QDct5CMiBzYhNmN0Q2NjRjY1kjZ2UTNxIWY3kjM2I2MzEWYyM2YkZDN0gTYvQXZu5SZoNWYjRWa25SbhVmc0N3LvoDc0RHa7ITM0AzM20DZp9VZslmZfRnbllGbj9DNw1mLkZmZ1IjYmhjYjVjN0YzY1IGOyQ2M5EzMyMWOmRGO4ADNzkjZxQGOh9Cdl5mLlh2YhNGZpZnLtFWZyR3cv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )