ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Cạm Bẫy Tình Thù VTVcab trọn bộ [Tập 47 ]
Cạm Bẫy Tình Thù
Cạm Bẫy Tình Thù VTVcab

Diễn viên:Lưu Khải Uy, Dương Mịch, Ngô Kiến Phi, Lương Hựu Lâm, Trương Thần Quang, Thang Trấn Tông
Đạo diễn: Đang cập nhật
Thể loại:Truyền Hình\
Thời lượng:
Quốc gia: Trung Quốc
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:
Bộ phim  Cạm Bẫy Tình Thù đang được chiếu trên kênh vtvcab của truyền hình cab việt nam, Cạm bẫy tình thù là một bức tranh khắc họa cuộc sống thương trường đầy khốc liệt
Cam Bay Tinh Thu la một bộ phim rất ăn khách của điện ảnh trung quốc, xuyên suốt phim cạm bẫy tình thù từ tập 1 2 4 5 đến tập cuối là những hình ảnh của tình yêu và cuộc sông. chúc các bạn xem phim vui vẻ

Cạm Bẫy Tình Thù


maphim*==Af$wEDejZHbLlULkdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDN8VlRZRkYth1RtJnb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN0wXU51ycPVDUvN2VI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1QDf3VlaZBjYygWQzhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDN8VVMYlEe31maO9VZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM0wHOpdHRlVGcWBXRt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyQDfwEDejZHbLlULkdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QmbF1SM0wXVGlFRi1GWH1mcu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwQDfRlXLz9UNQ92YXhUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kzM8dXVqlFMiJDaBNHO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOzwXVxgVS4dXbq50Xl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3MDf4k2dEVWZwZFcF1SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YzM8VVWYh2VXpVMRFle9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNzw3ZQR3cqZUU30ScL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0MDf3pESDBnRtVWZodWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MzM8dHTGJmYGJVU39me9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMzw3d5pXMspENZdTNw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxMDfZ10TodVZT9FewUXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AzM8VUbOBnVUl2NGRkZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOywXUiN0UtFEcQ1yZz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4ITLgcjMgQXdDxXUzlEbzd2RKFkaq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4IDf3x2MUlGNnN1YDlVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM8dXdZZlVPRTap9WL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNywXUYJjYWhUTlNULV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfZJ1RERmcXRUTiJTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjM8N3VwYlS1lkarJ1V9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMy0CIyIDI0V3Q8FkaapEdjNGOTFER9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMyw3c6l0cHlma1JlRY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyIDf0EFOXNGcoJjbnpUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjM81ke59UQ4IkW6ZTO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMyACd1NEfv1iWnVnaBl3SaZXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AjM81kR0k0NBRjTHR3Q9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOxwHNlplQBRVRwU3ZR1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4EDfBlUMyZnQxNGNNRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cTM8NmeXNzYQ9kNmp1M9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNxw3a1JFOiR3R1NzNx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1EDfwcHVHNUWNRjUE1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTMgU2avFmchtEfJplQxEGSOdXYSxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8BzXmlDZ3ZVYrVlM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3bNNGWTRjYTJmaf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfNlVONple0RTMlRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8dHUtkGRt9EdFh3b9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3dn1WYfN0RvRFdr1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfVlzdvRXSBx0YKlXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8FVZ3F1Qvdkc1UDd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOwwXUUR1SUtEVxBDdS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4ADfrlzUiFFcHdlVtMTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDM8RDe6pXdt4WcjRTe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNwwHMzUmQ48mehFkba1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1ADf0EmZlBDOxl2YTZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDM8VVSxInelVlUthWT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMww3aLFFO0lXa40yMO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyADfjBlNIpESuxUSflWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDM89WRKp0YjhXcxdmS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8NmVfljUJ1CNyY1U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8VUYzp2bTZUbIZmW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8tmTs52M20GRRZkY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8FkNXl0QYp1Q3Q2b9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM8VETwpVTWBVWyZFTj5ERGlXUqF1dJ12cEJmNxpEbx9Ecz1URMV0XJFVRUt0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )