ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thần Thoại - The Myth 2010 - [50 tập]

Thần Thoại - The Myth 2010 - Trọn Bộ Uslt (50/50)Thần Thoại - The Myth 2010 - Trọn Bộ Uslt (50/50)


Đạo diễn: Đường Quý Lễ
Diễn viên: Hồ Ca, Bạch Băng, Trương Thế, Trần Tử Hàm
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Quốc gia: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Thành Long
Thời lượng: 50 tập
Năm sản xuất: 2010

Giới thiệu :

Năm 2010, chàng trai trẻ Dịch Tiểu Xuyên đến hiện trường khai quật khảo cổ của cha và vô tình bị cuốn vào một sự kiện tranh giành các văn vật. Cơ duyên tình cờ khiến anh đụng nhầm vào hộp báu, cùng đầu bếp Cao Yếu của đoàn khảo cổ vượt qua không gian, thời gian, đi ngược hơn 2200 năm trước trở về triều đại nhà Tần.

Một lòng muốn quay lại năm 2010, nhưng họ nhận ra làm thế nào may mắn sống sót trong thời đại đầy những biến động bất ngờ mới là điều cấp thiết. Hết lần này đến lần khác, trải qua nhiều kỳ ngộ và hiểm nguy, sự lựa chọn không giống nhau đã khiến hai người đi theo những con đường khác biệt.

Dịch Tiểu Xuyên trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, kết giao với bằng hữu trung can nghĩa đảm, trở thành một Mông Nghị nhân tâm tề thế; còn Cao Yếu, vốn là một kẻ nhát gan, sau những đòn đả kích trí mạng liên tiếp, hắn bị quyền lực cám dỗ và trở thành một kẻ tàn ác, tham lam, bất chấp thủ đoạn.

Ở năm 2010, anh trai Dịch Đại Xuyên cùng cha vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm tung tích Tiểu Xuyên. Hai cha con một mặt đối phó với sự ngăn cản phá rối của thế lực thần bí, một mặt tháo gỡ từng nút thắt liên quan đến sự mất tích của đứa con trai nhỏ. Cuối cùng, họ đã mở ra kho tàng trong truyền thuyết, tìm được tung tích của chàng trai trẻ Tiểu Xuyên. Một gia đình đã từng chịu cảnh chia lìa rốt cuộc cũng được đoàn viên.


maphim*=wXW$qZ1MxtETXdDVM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwUDfjRjMnRTe5FHMJNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDN8FkW4gTOzc3ZfRXc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO0wXQVFDbwQUcG5mdz0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3QDf3BXOklTYhZ0U5FTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDN8dXWz8USFRTbWJXa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN0wXSo5mSEtmNohnW10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0QDfwMDN3pWY34ke2dTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDN8RDT0VTa1RHS5R1c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM0w3YmVHTwpUdh9WOQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxQDfV9WWYpnTOBzVhxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ADN8Nna3dmaoFlbKdGR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOzw3ajplN4l1S3cUe20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4MDfjRHO5UDMVBXYQ5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7czM8RDS5pUL3dUYFNTb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNzw3YQRFNuJ0axBDRq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1MDfZZlbtA3ZzF0QspXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QzM8RDTkJTQ08UeUJVe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzwXQxJDVrFGTpJWTx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyMDf3FDSOlXa2VlWIFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8BTLXlUcWZEWLNTe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwXSiF3XqFmNVRmTB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDfNN1SyMjUIVVRI9WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8NHV2RUePN0cLJ0Q9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNywXQJdWWnRHTVp3QS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDfjt0aU9UTHZFNHJXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8FUWxRnWMRUWzlld9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXRsZFdOl3XDRWQx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfV9Vb4ETblhFSDNTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM81UbzUDbJlHNpFVc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywHORhmVBpUdu9Ed40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDfZpGOSBTY4AzcLdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM89mYW5meKpEOKdjc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3dVdWRSx0XxFGe51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfNR3UhNlcwZ1aqRXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8tWLnZHMJRGUXhDN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3Y1VFSnRUWxF2Vo1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfN9UV000bEF3MMhVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM89WaSVldkpmSYV1Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3YJFnSy1WLnlkRD1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDf08VLvR1bJRlchdXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8d3Tz81aL1WQWplY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8BjTL1WejZTNFJzY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO810bUFTdjJFNf1Cc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8BjM6lHViBHau1UW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8VVTQZ2XNp2XitUN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8hjewk0QLNTdj9VV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8l1ahRzZxITdjZXb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8dnQDRkNONmaG90Y9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8N3VWJ3anBTe31Ue9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )