ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Mùa xuân của cha vtv3 trọn bộ [Tập 50]
Mùa xuân của cha,Xem phim  mùa xuân của cha trên kênh vtv3
Mùa xuân của cha
Mùa xuân của cha,Xem phim  mùa xuân của cha trên kênh vtv3 

Đạo diễn: Lý Nhạc Phong Biên kịch: Ngô Văn Lương – Linh An Bang
Diễn viên: Lưu Tú Văn, Thạch Anh, Chu Tuệ Trân, Địch Oanh, Tôn Bằng, Nghê Tề Dân
Giám Đốc Sản xuất: Dư Hiến Sinh
Biên kịch: Ngô Văn Lương – Linh An Bang
Thể loại phim:Phim Tình Cảm,
Quốc gia:Phim Đài Loan,
Thời lượng phim:70 Tập
Năm phát hành:2013

Giới thiệu: Phim mùa xuân của cha

Mùa xuân của cha là bộ phim tâm lý tình cảm đài loan được chiếu trên kênh vtv3 vào lúc 12h hàng ngày .
Bộ phim mùa xuân của cha tập cuối diễn ra tại một gia đình có 3 thế hệ cùng sống chung với nhau. Bà nội mất sớm, bấy lâu nay ông nội chỉ một mình sống cùng con cháu, và phát hiện phải lòng bà chủ quán ăn ở gần nhà. Con gái ông cực lực phản đối, nhưng con rể và cháu nội thì lại tán đồng. Vậy là đôi uyên ương già khổ mệnh phải yêu nhau trong bao nhiêu sự toan tính xấu xa, mưu kế thâm sâu.
Mùa xuân của cha ful ,bên cạnh đó, chuyện tình cảm nam nữ của lớp con cháu cũng vô cùng rối ren: ghen tuông, hờn giận, ngọt ngào, cay đắng… Đủ mọi cung bậc của cuộc sống đã diễn ra trong gia đình 3 thế hệ này.

Mùa xuân của cha,Xem phim  mùa xuân của cha trên kênh vtv3
Mùa xuân của cha

tags: mùa xuân của cha tập 1 3 4 5 6 8  9 10 11  17 18 19 cuối

maphim*=wXQ$Ft0MQVkapp3V49EOkVTVtgjZtVnTnhjSmplMv5mNFpVQCNWYOR3UptUUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OkVDN8FURLNDUFpWa6dFePhDZ1UVL4YWb1RHRf9GSvtmevNGOat2Q5pnZ01kd1J2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzY1QDfBV0SzAVRqlmeXh3T4QWNV1COm1WdOJ3Q5IHSvZVdt1Ea4RGMRBDUqJDRt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IWN0wXQFt0MQVkapp3V49EOkVTVtgjZtVHd3g1NNdHSwYnYrRUSyYzU4I0aBZDVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhVDN8VEU2Z3TmhFOvdVL3pUQ4EjQENXQC9FbOdmNjZ1NyNGSm9WRUR3UsdTeG1yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDZyQDfFBld29kZYhzbX1ydKFEOxIERzFkQQ12Qtl2YxgjYFlWWyJ0Nu9VOzl2Y18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MmM0wXRQZndPZGW482VtcnSBhTMCR0cBJEU2JXY3p3NNRnZ5NTdYJVUaF2TwR2Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiJDN8VEU2Z3TmhFOvdVL3pUQ4EjQENXQCZ2UpR1ZzUUYDlDVyQlN0BjUIJGe0FzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYyQDfVdTa5MFRZBzcqN0RtlnQL9mYL9GdJRXYHJXVCNVTyh1QwVTLmZWdNRmUT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QWM0wXV3kWOTRUWwMnaDdUb5J0SvJ2SvRHN542YwdHUW5kZWFjTE1yQ3EjRnFkcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjFDN8V1NplzUElFMzp2QH1WeCt0bit0b0lFNkdEN6ljdSNHTCJUa3NDRtYkUxU2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjYxQDfVdTa5MFRZBzcqN0RtlnQL9mYL9GdZFTONt0U4NVWBBDWMhTWy9Vdptme18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EWM0w3ZLt0XwgXMKxWQl5mZYNVR0Ikdap0SzwGT51UeatmQw91N5lVbqR0VIpEbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OkBDN8d2SL9FM4FjSsFUZuZGWTVENCZnWKFXS2g2c5AHN2AHdoJ2XtJURthVOtd2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzYwQDfnt0SfBDexoEbBVmbmh1UFRjQ2plSxVmQHdFe4o3TxBHVu10MwNGRIdVW48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IGM0w3ZLt0XwgXMKxWQl5mZYNVR0IkdapUYz4WZjFHdLh2VEZFRoxUTwJHMpRVev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhBDN8llMGd0c2lzZGpVatlGVi5UY0A3QW52VhZjd0QnVihUQm9UTwpXN0QUM5J2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDOzwXW2VHcxIUd1dFbWx0Ry5kdwNme3JkSi9VQ5YHWKxmQ2sWL4MlMqN2azEjUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjZzM8lld1BXMCVXdXxmVMdkcOZHcjp3dCpEd1hDSFhnVhJ2U2RUSxVlYMZXaKV1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY2MDfZZXdwFjQ1V3VsZFTHJnT2B3Y6dnQKN2T3IHU2cEauVlZoVVSQlXODJnao9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EmNzw3aVJjQLBzbIVWTN90N5hnR2oka09VdUh1N6JkUx12YTZ3NudEbZx0Q3hzVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjVzM8tWVyI0Sw8GSl1UTPdTe4ZkNKpGdf1SQmd0ZmZUbIpVRiFVUq1ScSR2cws2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY1MDfrVlMCtEMvhUZN10T3kHeGZjSqR3XtIWUERka6V2Vs9kZ6FmN3dFePRkTO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EWNzw3aVJjQLBzbIVWTN90N5hnR2oka09VLElzb5VTSrhDUXhET5RTTuRkZ6dmZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O1MDf3NHNV1CNKp1UHJUZ0p2Vt02UUJTcol2cDFmarF3SsNkWEhFWa12c11yT38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MGNzw3dzRTVtQjSaN1RCVGdqdVLtNFVyEHeRhHMklHM5kDOPJGbhNmQYFGZFVXdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiRzM8d3c0UVL0okWTdkQlRnaX1SbTRlMxh2bIp2cCdVQxZWNldFMX9ke0RFR2s2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTY0MDfVN1YvFDVip2cHVEeUVUW4BFW4smSFFHcxZkeVpFUlJTUJZjSHZFNjl3Z69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7M2MzwXVTN2bxQlYqN3RFhHVFlFeQhFOrpURxwkciZXQ25Ebqpkb4QUNW9EcQpEev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiNzM8V1Uj9WMUJmazdUR4RVRZhHUYhzaKBDe2Y1XR9GSwgUQtcXLplXayoGR6p3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYzMDfZFGbWRVZU5WbiFXZBB1QJtkbYdTRhFmUG5UNJRjRmBjb19laXpEexNndi9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MmMzwXWhxmVUVGVu1mYxVWQQNUSL5GW3UUc6FkVxpHUhdTLyl0Z6hFR3tUYmlTev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiJzM8lVYsZFVlRlbtJWclFEUDl0Suh1NFFHbxAnSvVEOyl2YJF3dtU0c1hmS240LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYyMDfjZDWWVnTto2XPBVaI9UWXFDS0ATVOZXUwk0QFlTawN2YPVkdzcXZSdTUX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MWMzw3Y2glV15ULq91TQlGSPl1VxgENwUFZpFTVOZWVrJnMuR0QHd1QfVTWUtkVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiFzM8NmNYZVdO1iaf9EUph0TZdVMIRDMVRWYPlma3J2N2JEbtQnRU9lYwlDW3QzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYxMDfZpVeItmb5JnWkN3U4hTUE5mdq9VR4AXVnh0NNNUbjplR6hEVzpUMTJXOS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MGMzwXWalHSr5WeypFZzNFe4EFRuZnafVUTKlnSqNlUIlTSO9mNntGO0lnZ2oVRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiBzM8llW5h0aulncaR2cThHORRkb2p2XFNHco1UU5MVY1AnYlZHZiVTO5dUNt92LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYwMDfNFjTxokctRnNRV0aQFzXRdmR0c3SYVGbfdTTnN0QtF1YUVlSkNWczx0Ss9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MmNywXTx4UMKJXb0ZTUFtGUx8VUnZEN3tkbQRmaZlnQVBnWIZHdIRnd0tmYDdlQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiZjM81UMOFjSy1Gd2EVRrBVMfF1ZGRzdL5GTqRFUwhHc1RFdX9VOBBXellmetJ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTY2IDfRRneq1SRtEUc2gnUn1WQZBDdJ1CdSdjQ0J2RfZnNq52dwRkRB1kM2cmTf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MWNywXU0pnatUULBFnN4J1ZtFUWwQXStQnUoN0UndFdyFTOaVFerpWSBBDcpRHOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiVjM8FFd6pWLF1SQxZDeSdWbBlFM0lUL0hnQjlkYWR2QpFneCFFVCFXZjBDZNZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTY1IDfr52TwVWUY92R59WZUZkdo1GV5MXMiBjWrFWcB9VbkhlVZZXVpdHVThmZZ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MGNyw3au9EclFFWvdUevVGVGZHatRVOzFDTCVlRilVRWVGR4x2ZBF3Y1p0SxUEdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiRjM8tmbPBXZRh1bHl3blRlR2hWbUlzcxI2SaF2N3t2UyBlZy4Gc3YFaUx0RtZ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTY0IDfwkWThJmVRxGevVVaXFWNDJGeINVLk1mS3V0a3N2UUVnWVVzY4sURxRHNa9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MmMywHMp1UYiZVUsh3bVl2VhVzQihHST1CZ0MUU3kXOtEjTp1ka6ZUez1yTphDOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiJjM8BTaNFmYWFFb49WVpdVY1MkY4h0UtQnNPN2ZlhmQtJXUjJWMZFHZ2EUMjJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYyIDfzlTSHNWb4pUNtUjUtZlWOlDTLhFaUVVL6FkVHVzVXVmYHlFWBZlZ1R2NP9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MWMyw3c5k0Rj1GeKVTL1IVbWplT5w0SYhGRnNWQ3RXR6l3UaBleEp1cCpHeto2Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiFjM8NXOJd0YthnS10SNS1mVa5UOMtEWoREZUlHeYBXMMVlTuZHMT1kbZFUVwd2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYxIDfjVUTKR1XJFXMycmTNt0TvdERHxEU3lUc1sGWTtEZWhlSDpWM3YmWZJjbr9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MGMyw3YF1kSU9VSxFjMn5UTL90bHR0RMBVUwgWLfJENyJ3dZlDeIZmbQpHZYhDRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiBjM8NWRNpEVflUcxIzZO10SP92REdETQdHb5kWUiZ2NmJFV01Ua5EGTBRjUEF3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYwIDfrFjSCNjMJdnSCt0UKRUUEF0XXRnb2YnMNJWczs2SppnMmhDWX92YzYEal9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7M2Mxw3axokQzITS3pkQLNlSEFFRB91V05WYPtEThRENrNmQzcTW282SXtGTfFndv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiNTM8tWMKJ0Myk0dKJ0STpERRRUQfdFdutEWShnbSlmeXhXW3YUcidUYJ9leE90LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYzEDfRpkS65EUwkDWHJFM5NXR4R2TzAFNuJXO1UXLLJ3UzEzN5FVexQlduBjS69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MmMxwXUKpkeOBFM5g1RSBTezVEek90MQRDW2ZVRnVVM2gje3oVd1FEONp1Vmpncv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiJTM8FlSKpnTQBTOYdkUwk3cFhHZPNDU0MDVxEzVEV2XxgVQpZlUpBXa2UUMyY2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYyEDfBlFduhWO55GUSdHVSpnYG52N2d1dtAVesxGSxMVRws0Ms10XsZDVRpXYp9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MWMxwXQZRnbolTeuBlU3RlU6JmRudjdXdXdPNkSRJlRlFkNBdHcGlHbXF2chdXQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiFTM8FUW05Ga5knbQJ1dUJleiZkb3Y3V3VnRrNGTQ91XwQjQBdmex8GOfpmSuJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYxEDf0I3aqxWawpXSIpHZqJ2VyY1XidFVWh1ZoFkY2JETKZmY1QWVIdVUlpFcn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MGMxwHNytmaslGc6lES6RmaidlMW9lYXRlVysWe3o3Ymdlcy9mcPRWV2VUe2dlMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiBTM8RjcrpGbpBneJhkekpmYXJjVfJ2VUFjMrFzM3pEcCp0d1hGdNJlamdjdkt2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTYwEDfBZjT5kDSqx2bKVGSyoUVf9VatJjbKlTVnp2XDh3XM1WMXRlQPBnaRVkZ08yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MWO8FkNOlTOIpGbvpUZIJjSV91Xp1mMuVTMoN3dzBVR691Ql9VR5VTN2MkRYRzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY5wXQ24UO5gkas9mSlhkMKV1XflWby4mWDFke4cXVlBlcRFnRTB3aOV0cjpnVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhlDf3lTNkBTSD9UdsVHM0RGTillVWlnb5sGblRjWndkRBdTZOZFTtpWeylDTo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MGO8dXO1QGMJN0T1xWdwQHZMJWWWZVeuR3ZFxUaQRkb4VTLfZHdsBVS45WMJlzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY4w3d5UDZwk0QPVHb1BDdkxkYZZlV55GdydjcvJHezo2NhdWVSlULKFFdtEjUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhhDfBlGNW12YwRjbfx0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATN8FFb4VzcERGVkpUWvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO0wHOFFHOO1WLa1SZy8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4QDfrhFRKNUdCNTYSdzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDN89WTpJ3aQhlT1sEcvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN0w3YTVFWZ1ENFdVTp9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0QDfwEjNWNkZx1iSC12L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDN8dnQY1CM1MWYRt0UvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOywXQfJHb3IUYCNlY18idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3IDfvdlMHRzUyNkTxZ3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YjM8dGOoNkMQRDTyB1MvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNyw3d0gVYYh1V5MlS38idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0IDf0gUL2VFOkVXRoF0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MjM8lFbhNHSEVDU2dmYvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMywXS4ElV4YVUUJjS48idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxIDf440SRZmNSFESXh2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AjM8lVdtR3UClVSqlESvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOxw3YnNDa30iQLp0Yz9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4EDfN52cn91cXp0Yp1yL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2Nxw3bIhnQONDUyJUZ08idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OidTM8NGR38UZoxWVVhGMvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY3EDfjVjUQVjdWlHMtV1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmNxwXVfF3Zyh2dG5UQR9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiZTM8RDVXBlaWN3V5U3XvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY2EDfNFERoZWYPBXdu91L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGNxw3ZzJXR4ElWmZkUD9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiRTM8dHSwkTQLNGaGZlVvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY0EDfzdWNLFFZrpUO0Q1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8FkZwMWSzhEVuhXcvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYyEDfjVWOCh0cBJGen90L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ImMxwXVtRVQKNWMK5Wdr9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhJTM81kUHZ0YYZ0dyw0TvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMxwXTrJ3SllFOHNkby9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjBTMgI3T8RzalV0NYJjTnNWQvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYwEDIy9EfnRGeUNmdLdnQyY2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGMxAicPxHOxpnMTNnWDdHM29idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OkBTM81kbEBna0gmSTRlWvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYwEDfJlmeVFUSyZUeZ12L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGMxw3ZKFkVqlTZCVXZw9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhBTM8F1QJhGSB9EShdzavY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY4wXTLVVdWNFba9GTf9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OihDfBV0QzM2aOdjNZZ2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGO8d3b4kDUKVjQw0iTvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY3w3cFlzUSFjMtQVWB9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OidDfjBVdOlVVvVDW1Z3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2N8NnQ2gmUPdjaQZkdvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN81EZNREWyNFZllzZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY2w3bplkVBpHVqBFe19idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiZDfRVnNDVHOf9VdVN2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmN8hzXrZ2U58mYLd3ZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8FULrNzbyxUbfplTvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8N2VnpFeaRHT1RHUvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY0w3YBdlNvBHay5UUq9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiRDfzVHRLhnVnFWM4w2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGN8dWRlVzdO9VU5gmWvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYzw3ZQ9FeltEMNtWLy8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiNDfV9GVtFzY4I1XEZzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2M8NmMulzdS50d0ITRvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYyw3ayo3MR1GRmdUOP9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiJDfv9UWycTMs5GaWlzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmM8l0YXF1aJhTSuVDSvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYxw3Y2dHZTZVdFF2Ss9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiFDfNlzM2EkNwMTQvl1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )