ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Lấy anh em dám không - Marry Him If You Dare [Tập 14]
Marry Him If You Dare
Marry Him If You Dare,Xem Phim Marry Him If You Dare

Lấy Anh Em Dám Không - Marry Him If You Dare

미래의 선택 
未來的選擇
Mi Rae’s Choice / Future’s Choice
Đạo diễn:Kwon Kye Hong
Diễn viên:Yoon Eun Hye, Lee Dong Gun, Jung Yong Hwa, Han Chae Ah
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:Đang cập nhật
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2013
Nguồn:Sưu tầm

Giới thiệu:

Marry Him If You Dare là bộ phim tâm lý tình cảm hàn quốc  xoay quanh tình yêu và công việc của những người trẻ làm việc tại đài truyền hình. Trong phim Marry Him If You Dare thì nữ nhân vật chính của chúng ta, Mirae, có khả năng quay ngược thời gian trở về quá khứ. Và cô đã cho Mirae của quá khứ những lời khuyên bổ ích. Thế nhưng, liệu điều này có thay đổi Mirae của hiện tại và tương lai hay không?

Marry Him If You Dare
Marry Him If You Dare


Phim Marry Him If You Dare :32 tuổi đối với phụ nữ là một thời đại có thể là quá muộn để bắt đầu một cái gì đó mới hoặc ít quá sớm để từ bỏ một cái gì đó. Của tương lai ngã "đến" tôi "ngày hôm nay và cho lời khuyên về cuộc sống và hôn nhân. Tương lai tự đang cố gắng để mang lại cuộc sống tốt hơn bằng cách giúp bà gặp người phối ngẫu hoàn hảo -. KBS World Bộ phim này sẽ kể câu chuyện về một người phụ nữ 57 tuổi tên là Na Mi Rae (Choi Myung Gil) từ 2038, một chương trình truyền hình nhà văn, quay ngược thời gian để đáp ứng tự 32-tuổi của mình (Yoon Eun Hye) từ năm 2013 với mục tiêu ngăn chặn cuộc hôn nhân với Kim Shin (Lee Dong Gun) và do đó gửi tự quá khứ của mình xuống một con đường khác nhau trong cuộc sống

Marry Him If You Dare
Marry Him If You Dare

Marry Him If You Dare
Marry Him If You Dare

Tags: Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 1,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 2,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 3,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 4,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 5,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 6,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 7,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 8,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 9,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 10,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 11,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 12,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 13,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 14,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 15,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 16,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 17,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 18,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 19,Xem phim Marry Him If You Dare vietsub tập 20

maphim*==Af$z1GbpZGdy9Gaz9lMwATLx0ya0N3atQ2ctQTM01SZhJXLp1WLhV3Yt42boNWLhVHbt4mdtQ3cr9lbzUzc3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjL0EDfz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLx0ya0N3atQ2ctQTM01SZhJXLp1WLhV3Yt42boNWLhVHbt4mdtQ3cr91NzUzc3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EjL0EDfz1GbpZGdy9Gaz91MwATLy0ya0N3atQGatMTM01SZhJXLp1WLhV3Yt42boNWLhVHbt4mdtQ3cr9lZi5Wc3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjLzEDfz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLy0ya0N3atQGatMTM01SZhJXLp1WLhV3Yt42boNWLhVHbt4mdtQ3cr9FNi5Wc3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjLzEDfz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLy0ya0N3atQGatMTM01SZhJXLp1WLhV3Yt42boNWLhVHbt4mdtQ3cr91d54Wc3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EjLzEDfz1GbpZGdy9Gaz91MwATLy0ib21yclRXar1CZz1iMxUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9lZh5mZ3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjLyEDfz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLy0ib21yclRXar1CZz1iMxUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9lNh5mZ3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjLyEDfz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLy0ib21yclRXar1CZz1iMxUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9Ve54mZ3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EjLyEDfz1GbpZGdy9Gaz91MwATLx0ib21yclRXar1CZz1SMxUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr91ZmZWZ3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjLxEDfz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLx0ib21yclRXar1CZz1SMxUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9FMnZWZ3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjLxEDfz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLx0ib21yclRXar1CZz1SMxUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr91dlZWZ3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EjLxEDfz1GbpZGdy9Gaz91MwATLy0ib21yclRXar1CZz1CMxUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9FbiRjN3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjLwEDfz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLy0ib21yclRXar1CZz1CMxUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9VZiRjN3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjLwEDfz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLy0ib21yclRXar1CZz1CMxUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9FNiRjN3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EjLwEDfz1GbpZGdy9Gaz91MwATLy0ib21yclRXar1CZz1SOwUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr91bwgGN3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjL5w3ctxWamRncvh2cfJDMw0iMt4mdtMXZ0l2atQ2ctkDMl1SZyFGZtU3b51iZp1SbphWL5Jnch1WLl52b61yafZGMoRzNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4SO8NXbslmZ0J3boN3XxADMtITLuZXLzVGdptWLkNXL5ATZtUmchRWL19WetYWat0Wao1SeyJXYt1SZu9mets2X2ADa0cTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMukDfz1GbpZGdy9Gaz91MwATLx0ib21yclRXar1CZz1COwUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9lbhVzd2EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjL4w3ctxWamRncvh2cfJDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctgDMl1SZyFGZtU3b51iZp1SbphWL5Jnch1WLl52b61yafhWY1cnNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4CO8NXbslmZ0J3boN3XxADMtETLuZXLzVGdptWLkNXL4ATZtUmchRWL19WetYWat0Wao1SeyJXYt1SZu9mets2X5EWN3ZTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMugDfz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLy0ib21yclRXar1CZz1yNwUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9VbhFjd2EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjL3w3ctxWamRncvh2cfFDMw0iMt4mdtMXZ0l2atQ2ctcDMl1SZyFGZtU3b51iZp1SbphWL5Jnch1WLl52b61yafFWYxYnNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4yN8NXbslmZ0J3boN3XzADMtITLuZXLzVGdptWLkNXL2ATZtUmchRWL19WetYWat0Wao1SeyJXYt1SZu9mets2X2RzcsZTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuYDfz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLy0ib21yclRXar1CZz1iNwUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr91b0MHb2EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjL2w3ctxWamRncvh2cfFDMw0iMt4mdtMXZ0l2atQ2ctYDMl1SZyFGZtU3b51iZp1SbphWL5Jnch1WLl52b61yafhGNzxmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4iN8NXbslmZ0J3boN3XzADMtETLuZXLzVGdptWLkNXL1ATZtUmchRWL19WetYWat0Wao1SeyJXYt1SZu9mets2X2IWNrZTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzMuUDfz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLx0ib21yclRXar1CZz1SNwUWLlJXYk1SdvlXLmlWLtlGatkncyFWbtUmbvpXLr9FehVza2EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IjL1w3ctxWamRncvh2cfFDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctUDMl1SZyFGZtU3b51iZp1SbphWL5Jnch1WLl52b61yaf9WY1smNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4SN8NXbslmZ0J3boN3XyADMtETL0MmZfVzdzJmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4CN8NXbslmZ0J3boN3XxADMtETL0MmZf5mdzJmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4CN8NXbslmZ0J3boN3XzADMtETLzMmZfR2d4EmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oz4yM8NXbslmZ0J3boN3XyADMtETLzMmZfBnd4EmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4yM8NXbslmZ0J3boN3XxADMtETLzMmZfJmd4EmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4yM8NXbslmZ0J3boN3XxAXasNWLy0SZjl2boN2XyEndwYTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuIDfz1GbpZGdy9Gaz9FMwlGbj1iMtU2Yp9Gaj9lZwZHM2EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7EjLyw3ctxWamRncvh2cfFDcpx2YtETLlNWavh2Yfd3dopXNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4SM8NXbslmZ0J3boN3XwAXasNWLx0SZjl2boN2XjdHa6VTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMuEDf0lGZl9SUUFWTohkToRGRiNkSFR1UqdFU1dlWzZ3bzIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvozcwRHdotjN8BzN1cTOyQzNxcjM2ITN2ETN5UzInJUNu1CcDdUW2cEUNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TN0EzQG9iNxATN1gTO2QzM1kTNwIDMzUjMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNuQTM8BTN4AjN5kTM4ETN4ETN2ETN5UzIFdGc1Emc5JndL9Wet40QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0QTMDZ0L2EDM1UDO5YDNzUTO1AjMwMTNyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04CNxwHN5UDN0ADM1gjM5kDM1YTM1kTNjU0dw8Ue082biJWbopHUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MDNxMkRvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL0EDfyYzM3kDM1MDOzAzMwUjNxUTO1MSUkl0N4oGN61ycXVWTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IDNxMkRvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjL0EDf2ATN3UzM1MDMyADM5QjNxUTO1MSQQ5GVkdmZUFXehlnSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EDNxMkRvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL0EDf2gTN5UDN2QDN4QDMzUjNxUTO1MydlNXdOBnchRzcIJGUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/wGb1ZGNxMkRvYTMwUTN4kjN0MTN5UDMyAzM1ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZEI0EDf2IjNwkzN5kzMyETO0kjMxUTO1MSRnFjZPN3NPl2csl2UON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TNzETZjl2boN0LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14yMxwHOzkzMyETNwIzMzAzM5ITM1kTNjU0ZqZTdKhTUux0Xx0mTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QzMxU2Yp9GaD9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuMTM8hTMwgDM5YjM0cTN2ETOyETN5UzIFdGaDBlZfljehdWe3k0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzMTMlNWavh2QvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjLzEDfygjM5kTNxADOwgDNwkjMxUTO1MSQilXcJ9WdpJ2Mv90TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IzMxU2Yp9GaD9CNzIDO0IDN0gjNwQDN5YDOxIDOxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuMTM8JjM1cTO2cDOyczN3gDOyETN5UzIFd2aBFGZ3cDUOlzYYx0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxMTMlNWavh2QvQzMygDNyQDN4YDM0QTO2gTMygTMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjLzEDf2gTOxcTOwETOwIjN1kjMxUTO1MSUUZneah2M6ZHOLZzTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTMlNWavh2QvQzMygDNyQDN4YDM0QTO2gTMygTMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZEIzEDfwkDOzkjN2UTOzAjN3UjM4QTO1MyZHNmeZlXc3EXMfJXTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/02bDR3bwN3ZvxmQtlGaQVncUVXdMJTMlFmcp10L3cDOxEDM5QDM5IDN5MjNwUzM0ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdGBiMxwHO3kDNwcjMyUjM3ETMwIDO0kTNjE0T41yN5N1NvBDRf90QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxETZjl2boN0L3IjM1ADN3QjMxYzM1EzN0EDMxETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdGBSMxwHOxITO3YzM0ITM1QTM4kTN0kTNjEUYZdlZypEUmVTSzs0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0ATMlNWavh2QvcjMwgzN1EzM2UTN5kTM1MjN2IDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjLwEDfyQDO1ITO3MzN4MTNwgTO1QTO1MyZZpWatEXMM10d3MFUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MDMxU2Yp9GaD9yNyADO3UTMzYTN1kTOxUzM2YjMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuATM8BTOwkzNxEzMwgzN5kzN5UDN5UzIRNVVHJXLodkY6ZkbMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMwETZjl2boN0L3IDM4cTNxMjN1UTO5ETNzYjNyATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4CMxwnM0gzM5UzN4cTM3MTO3kTN0kTNjcGVNVGZ1wGSzdzdY10QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxATMlNWavh2QvcjMwgzN1EzM2UTN5kTM1MjN2IDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjLwEDfwEjM2kDM4kDM5kzMycTN1QTO1MSUZZmaZFXWQJ3at8FUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/kTZjl2boN0L3IDM4cTNxMjN1UTO5ETNzYjNyATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdGBSO8ZDN1IzM1ETO5kTM0UTOyMDN5UzIFd3M28FdxYXaORTQX10QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P4U2Yp9GaD9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDbsVnRggDfFF1dmNzY4dmZy1WL150QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2Pt92Qj9Wdx5WYohmbphmbllXdyR1NwVWZhJXaN9yN3gTMxATO0ATOyQTOzYDM1MDNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDbsVnRgcDfyITM5AzM0QjM3UjM4QTNwQTO1MSQIVkNJdzVHZGczcFUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/wGb1ZmNDZ0L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdGBiN8RTN1EDOwkzN2MDN2YTNxADN5UzInZGNhR3NIx0TplkZMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DbsVnZ1MkRvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZEI1wHN1cDMzIzN4cjM5UzM0kzNzkTNjU0drhjM5ADSIZnMwtETDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/wGb1ZGNDZ0LzIDNwETO1kjNxkDN0MDNxgTMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdGBCN8RTO5gTO4UjMzQTMxUTO1czM5UzInhkYXt0XZ5GdqNlZJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DbsVnZzMkRvMjM0ATM5UTO2ETO0QzM0EDOxATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZEIzwnN4EzM1EjNyQDMwkjN2MTNzkTNjEUSTJzS2p2QwRDay00QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyU2Yp9GaD9CO2YzNycjN4kDN0IDM3ETN4ADNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDbsVnRgIDf0MjNzcDMxETM2MDO4QDN5QTO1MSUk9EW3UnQ19Vd41iSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IDM1ETTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7UjLxwHNxkjN1kTMwUTN5cDO0QTO0kTNjE0YMVHZv1kbw91U5x0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyADNx00L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04SM8BTM0UTMyMTOxcTN3gDN0kDN5UzI3dldXN2X6hVOxlWYQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMwMTMN9CO1czMzIDM1IzNxADOyATO5gTMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuEDfygDMwcjN0UDO3EzN4QDN5QTO1MSQYhXdzlTdplEOWdUSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IDMyETTvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjLxwnM2EDN4czM4IjN3YDO0QTO0kTNjcmUph0cyZkdJZnRIB1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyATMx00L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4SM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )