ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Lời Hồi Đáp 1994 - Reply 1994 [Tập 14]
Lời Hồi Đáp 1994 - Reply 1994
Xem Phim Lời Hồi Đáp 1994 - Reply 1994 vietsub

Lời Hồi Đáp 1994 
Reply 1994
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thể loại: Phim, Hài hước, Tâm lý - Lãng mạn, Giải trí - Âm nhạc, Phim Hàn - Nhật
Nhà sản xuất: tvN
Thời lượng: 20 tập
Quốc gia: South Korea
Cập nhật : Thứ 7 & Chủ Nhật

Giới thiệu:
Bộ phim Lời Hồi Đáp (Reply 1994) nói về các sự kiện văn hóa kpop của hàn quốc  năm 1994, trong đó có sự xuất hiện của hội thảo nhóm nhạc K-pop Seo Taiji and Boys 'và' Hàn Quốc Bóng rổ Đại Hàn dân quốc

Câu chuyện bắt đầu với vài thanh thiếu niên ở cùng nhau tại một nhà trọ trong khi tham dự một trường đại học ở Seoul. Nhà trọ này được điều hành bởi một vài Sung Dong Il và Lee Il Hwa với con gái của họ Sung Na Sung ( Go Ah Ra ) ...

Lời hồi đáp 1994 veitssub tập cuối  :Thông qua các nhân vật, bộ phim truyền hình sau sự kiện văn hóa khác nhau trong năm 1994, trong đó có sự xuất hiện của Kpop nhóm "Seo Taiji and Boys" và Bóng rổ Hàn Quốc.

Lời Hồi Đáp 1994
Reply 1994 

Lịch chiếu 

Reply 1994maphim*=w3c$txWamRncvh2cfNDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctETMl1CN5kTMtkHbwVmctUmbvpXLr9FbkNDb3EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjLxEDfz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLx0ib21yclRXar1CZz1SMxUWL0kTOx0SesBXZy1SZu9mets2XnR2MsdTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuETM8NXbslmZ0J3boN3XxADMtETLuZXLzVGdptWLkNXLxETZtQTO5ETL5xGclJXLl52b61yaflDZzw2Nxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4SMxw3ctxWamRncvh2cfFDcpx2YtATMtkHbwVmcfNGb4I2Nxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4CMxw3ctxWamRncvh2cfBDcpx2YtATMtkHbwVmcfVDb4I2Nxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4CMxw3ctxWamRncvh2cfFDcpx2YtkTL5xGclJ3XxdmMhdTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMukDfz1GbpZGdy9Gaz9FMwlGbj1SOtkHbwVmcfp2ZyE2Nxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4SO8NXbslmZ0J3boN3XxAXasNWLx0iNtkHbwVmcflHN1InNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4iN8NXbslmZ0J3boN3XwAXasNWLx0iNtkHbwVmcfZHN1InNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4iN8NXbslmZ0J3boN3XzADMtETLuZXLzVGdptWLkNXL1ATZtQTO5ETL5xGclJXLl52b61yafN3d1BnNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oz4SN8NXbslmZ0J3boN3XyADMtETLuZXLzVGdptWLkNXL1ATZtQTO5ETL5xGclJXLl52b61yafJ2d1BnNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4SN8NXbslmZ0J3boN3XxADMtETLuZXLzVGdptWLkNXL1ATZtQTO5ETL5xGclJXLl52b61yafpnd1BnNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4SN8NXbslmZ0J3boN3XyADMtETL0kHbwVmcfdndwhmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oy4CN8NXbslmZ0J3boN3XxADMtETL0kHbwVmcfJmdwhmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4CN8NXbslmZ0J3boN3XzADMtETLuZXLzVGdptWLkhWLzADcl1CN5kTMtkHbwVmctUmbvpXLr91NvNDa2EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjLzw3ctxWamRncvh2cfJDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQGatMDMwVWL0kTOx0SesBXZy1SZu9mets2Xz82MoZTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuMDfz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLx0ib21yclRXar1CZo1yMwAXZtQTO5ETL5xGclJXLl52b61yafpnbzgmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4yM8NXbslmZ0J3boN3XzADMtITLuZXLzVGdptWLkNXLyADcl1CN5kTMtkHbwVmctUmbvpXLr9le192N2EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjLyw3ctxWamRncvh2cfJDMw0iMt4mdtMXZ0l2atQ2ctIDMwVWL0kTOx0SesBXZy1SZu9mets2XxV3b3YTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuIDfz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLy0ib21yclRXar1CZz1iMwAXZtQTO5ETL5xGclJXLl52b61yafZWdvdjNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4iM8NXbslmZ0J3boN3XzADMtETLuZXLzVGdptWLkNXLxADcl1CN5kTMtkHbwVmctUmbvpXLr9VYiVmN2EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MjLxw3ctxWamRncvh2cfJDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctEDMwVWL0kTOx0SesBXZy1SZu9mets2XxIWZ2YTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMuEDfz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLx0ib21yclRXar1CZz1SMwAXZtQTO5ETL5xGclJXLl52b61yafJXYlZjNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ox4SM8RTO1ATM4QDM5UTM4MTN5kDN5UzI3N0bqZzb0E3cwQzTMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zNxETesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzNuETM8JDMwYzM5UDO0kzNzMTN5kDN5UzIn5UVtsEaw9ld6hXaNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jNxETesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNuETM8RzNyQjN3UjM2IDOxMTN5kDN5UzI3dVdpJHeEtUToBHUJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TNxETesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNuETM8RzMwIjM3kTM3UDN2ITN5kDN5UzIBVFMQxUb41Gdy42SKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNxETesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuETM8JDM4QTOxQDO2QzMzITN5kDN5UzInNVZpZTNUhUSrRDWNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMxETesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuETM8hzM1cTOxIzN3IzMwITN5kDN5UzIFdmbypmdtVzS1Iza1B1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyETM5xGclJ1LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4SMxwnMyMDNwUDOyMDN1MDN1kTO0kTNjEVYld1b5YULMJXS2t0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxETM5xGclJ1L2MTM0czM5cjNyADM1gDNxMjM4ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4SMxwHNzQDO0UTMxEjN5YTM4MzN0kTNjcHSUpnZy5WZk9FWHt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P2ATM5xGclJ1LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O24CMxwHOzUTN5IDN4MDO4YTM4MzN0kTNjcmQ0tUW6dkbNBzdh50QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P1ATM5xGclJ1LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14CMxwHMzMTM0cjM2MDO3YTM4MzN0kTNjU0Z6VVZt8VMyZHMK9VSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QDMxkHbwVmUvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjLwEDf0kzMzYDOwkTN2YjNxgzM3QTO1MyZMZ1ULp3RtZTNPZzSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MDMxkHbwVmUvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjLwEDf2YDOwcjN1EDOxUjNxgzM3QTO1MSRnl3ZykzMI52b3hzRPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMwETesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuATM8RTO5IzN1kDNzATN2EDOzcDN5UzInJVZLpUd0FXZyMWZPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TMwETesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuATM8RTM1gDO1AzM1QDOwQjMwcDN5UzIFFlNuJndwpXc10Gd380QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P2kTesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNukDf4UjM2MDN2MzNxcDM0IDM3QTO1MSRBRHUiZzdkhUL6V2MKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TN5kHbwVmUvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7UjL5wHOzUTO5MjNwQTM2ADNyAzN0kTNjE1U2sEc3MTLmFndfp0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0kTesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNukDf4cTN4ETM2YDM0cjM0IDM3QTO1MSR3pGet8GM3tEZzBXcQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM5kHbwVmUvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL5wnM2MzMwMzMzUzM0ADNyAzN0kTNjcXZ1hkWy9WbQZnNh50QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PykTesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMukDfwEDN3IDOxEzN1MDM0IDM3QTO1MSRnVTM2ZHcWhVTu1GWPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM5kHbwVmUvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL5wnMykTM4IDMzMTN2gzNxYDN0kTNjEFWQFXcy1UdhhncEl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P2gTesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNugDf2gzN2MTMxgTNxMTM3EjN0QTO1MSQOVXdxBHOyUza28EUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UDO5xGclJ1LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14CO8hzMxcTO2MjN2QDNxYTM2QDN5UzIFdmMyV2SvJWbkNHd3s0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0gTesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNugDf4EDNygTOwQDO5AjM1EjN0QTO1MSRnRHOz82MCdjNx4mMLN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM4kHbwVmUvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL4wHO3kjM5MDOwcDM0IDNxYDN0kTNjUUQxdVd4knSTBFNtJGUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IDO5xGclJ1LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4CO8BTM0EDN5ETNxEjMyMTM2QDN5UzInBFZ3Ujb01WN5ZkYNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM4kHbwVmUvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL4wHN1cjMyATNyczNzMDNwMDN0kTNjU0Z24kcPpWaExEdxVWSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UzN5xGclJ1LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14yN8ZDM1MzN0EjN1QTO4MDMzQDN5UzIFdWOrdjZzJmetETZzA1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0cTesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNucDf0MDM2EDN5IDM2IjNzAzM0QTO1MSR3VDe2Jnev9UYyUWbKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM3kHbwVmUvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL3wnN4EzM3kTN4kzN1EzMwMDN0kTNjcmRvJTO2Jlcx9GOpx0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PycTesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMucDf4cTOycTM0kDMxADMzAzM0QTO1MSQCl2V5sWRt9WOiRkSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EzN5xGclJ1LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4yN8JDOyMDO3EjMwMDMzMjNxIDN5UzIFFFMQZmdslVbvBjcut0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P2YTesBXZS9iNykDM3ATMxUjMxkzM5MzM1MDOxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNuYDf4cTNwgTN3QDM1QjMzYTMyQTO1MSRnBTYY1UcrZWT6hDTLN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TN2kHbwVmUvYjM5AzNwETM1ITM5MTOzMTNzgTMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7UjL2wHO1IDM4YzM5AzMyIzM2EjM0kTNjU0d5RWcZpWMql1bwkWSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QjN5xGclJ1L2ITOwcDMxETNyETOzkzMzUzM4ETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04iN8RTOxgTN4gDOxgDMyMjNxIDN5UzIFdWdUdVOzYjd0lnU3w0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzYTesBXZS9iNykDM3ATMxUjMxkzM5MzM1MDOxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMuYDfyITO5MTM3YTM0AjMzYTMyQTO1MSUZpkM2AXc2V2dnJzSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IjN5xGclJ1L2ITOwcDMxETNyETOzkzMzUzM4ETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Oy4iN8BzMxITNxkDOyMTOxMjNxIDN5UzIFFVLJVWL5NHUtczMmp0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxYTesBXZS9iNykDM3ATMxUjMxkzM5MzM1MDOxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuYDf0kTMwAjNzQzM1MjN0EzNxQTO1MSUKNFRxZHWXlley9UTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UTN5xGclJ1LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14SN8hzN5ATM1ADMxUjNyQTM3EDN5UzIFFUNu9lZ0cndNpWQi90QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0UTesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNuUDf0cjM2kTMwkzN3kTOzEzNxQTO1MSRn92N3E2bE1COygHWNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM1kHbwVmUvMzMygjMwgjMwcTOxYDNzQTOyUDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL1wHMzMzNzYDOyMzNwUzMxcTM0kTNjcHS5MVZx0kbtMHaT90QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyUTesBXZS9yMzIDOyADOyAzN5EjN0MDN5ITNwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMuUDfygDN0MDMyQjMxgDMzEzNxQTO1MyZLZUd48GWipUMHNETDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETN5xGclJ1LzMjM4IDM4IDM3kTM2QzM0kjM1ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ox4SN8RTOxADNyUDNycDM5YTN0kzM5UzI3N1SP90cD1WL41mdJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jN0I1L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O24CN8JDMyUjMzEDN0UDMzYTN0kzM5UzIBBlTzwEcFhkduF1MJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TN0I1L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O14CN8JDO4QDN2kTO1kzNwYTN0kzM5UzI3tEM3kjdVN1ctxWbPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN0I1L4UzNzMjMwUjM3EDM4IDM5kDOxATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04CN8JDM0IDMygDNwQDO0UTN0kzM5UzIFdGMWJTYxNla3wmUIt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzQjUvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjL0wHMxgzM5gzM2MjMxMTN1QTOzkTNjcWZFFWcxQEWkxWWM10QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyQjUvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjL0wHO5ADNzIDMzYzN5cDN1QTOzkTNjcnWMpmd5Q2ThNDT6p0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxQjUvgTN3MzMyATNycTMwgjMwkTO4EDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjL0wHbtRHauUUR2kUQadVSvcmbvVHaQ1ibvRULo5WaU1Sav1UL0VHRt0WYoNULlRUL0FGaO1Se1RULoNWYD1SMx0CchRVL0kTOx0CchRULp9GStk2bM1CN5kTMtkHbwVmUv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ETM8xWb0hmLCplWJFkWXl0Ln5WdD1SavV3Qt4WYM1SYM1SZT1SZM1ybD1CMx0CchRVL0kTOx0CchRULp9GStk2bM1CN5kTMtkHbwVmUv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ATM8xWb0hmLE9kWJFkWXl0LhxULp9mTt42b11ULp9GVtUXZpRUL50CchRVL0kTOx0CchRULp9GStk2bM1CN5kTMtkHbwVmUv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7kDfs1Gdo5SRa9USBp1VJ9SavRULhNUL09WdT1yZu9WdI1CauFULlNVLjFGaL1CauF2botULn52byRVLu9GaD1SY1xUL1NVL40CchRVL0kTOx0CchRULp9GStk2bM1CN5kTMtkHbwVmUv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7gDfs1Gdo5iRGdVSBp1VJ9SeB1Sbh5ULlhULhVXTtcTLwFGVtQTO5ETLwFGRtk2bI1SavxUL0kTOx0SesBXZS9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotzN8xWb0hmLFdVSJFkWXl0Ln5WYU1SY1FVLlZVLtVWaO1Sahh2StYTLwFGVtQTO5ETLwFGRtk2bI1SavxUL0kTOx0SesBXZS9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotjN8xWb0hmL3ATSJFkWXl0Lp9mTt8GaL1SdllGRtcmb1hmTtUTLwFGVtQTO5ETLwFGRtk2bI1SavxUL0kTOx0SesBXZS9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotTN8xWb0hmLFVlRwEkWXl0Lp9GRtk2bO1SavxUL00CchRVL0kTOx0CchRULp9GStk2bM1CN5kTMtkHbwVmUv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QDfs1Gdo5SRPZEMBp1VJ9Sav1ULlhULlhGVtEWdD1SdllVLo5WaU1yMtAXYU1CN5kTMtAXYE1SavhULp9GTtQTO5ETL5xGclJ1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OzwHbtRHaukUREBTQadVSvEGTtEGWtQXdoNUL09WTt82QtUXZE1SYU1yZuVHaD1iMtAXYU1CN5kTMtAXYE1SavhULp9GTt0SL0kTOx0SesBXZS9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotjM8xWb0hmL5EERwEkWXl0LsV3blNVLuFGRtETLwFGVtQTO5ETLwFGRtk2bI1SavxULt0CN5kTMtkHbwVmUv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7EDfs1Gdo5iN3IEMBp1VJ9CMtAXYU1CN5kTMtAXYE1SavhULp9GTt0SL0kTOx0SesBXZS9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotDbhl2YlB3U

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )