ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đứng Giữa Trời Nắng Thvl Trọn Bộ
Đứng Giữa Trời Nắng
Đứng Giữa Trời Nắng,Xem Phim Đứng Giữa Trời Nắng Thvl Trọn Bộ 

Dung Giua Troi Nang THVL 
Đạo diễn: Đang cập nhật,
Diễn viên: Trương Thần Quang,Thôi Hạo Nhiên,Nhạc Linh,Thạch Anh,Quách chính Hùng,Lâm Tại Bồi,Trần Đình,
Thể loại: Tâm lý – Tình cảm,
Quốc gia: Đài Loan,
Năm sản xuất: 2011
Thời lượng: đang cạp nhật

Giới thiêu:
Bộ phim tâm lý tình cảm Đứng Giữa Trời Nắng  do đài loan sản xuất đang được trình chiếu trên kênh Thvl -  truyền hình vĩnh long 2 vào lúc 1h hàng ngày . Phim Đứng giữa trời nắng thvl xoay quanh cuộc đời và số phận của hai “đại ca” Trần Diệu Huy và Phương Đại Phương. Trần Diệu Huy là một đại ca trẻ tuổi vừa ra tù và muốn hoàn lương nhưng định mệnh cứ đẩy đưa anh vào những cuộc ân oán giang hồ và ở thế đối đầu với Phương Đại Phương.

Bộ phim “Đứng giữa trời nắng tập cuối ” không chỉ mang màu sắc xã hội đen với sự thanh trừng của những băng nhóm giang hồ mà còn ẩn chứa nhiều bài học sâu sắc về tình cảm gia đình và những hy sinh cao cả trong tình yêu…

 Trong Đứng giữa trời nắng trọn bộ thuyết minh thì Trần Diệu Huy là một đại ca trẻ tuổi vừa ra tù và muốn hoàn lương nhưng định mệnh cứ đẩy đưa anh vào những cuộc ân oán giang hồ và ở thế đối đầu với Phương Đại Phương

Đứng Giữa Trời Nắng Thvl

Đứng Giữa Trời Nắng Thvl

Đứng Giữa Trời Nắng Thvl

Đứng Giữa Trời Nắng Thvl

Đứng Giữa Trời Nắngmaphim*==Af$40CVFFkQ0k1Z15UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AjN8lEbopUMEpkWVNmV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO1w3YURnclpVc39lQo1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4UDfVNXQshURuh1QTVXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cTN8hTaVVkcGhlcO9Ee9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN1wXV2hEexI3SmtWOy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1UDfJJUbWpXdwUDV0QTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTN8VUbvd1TfFmU1MDU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM1w3cX52ZK9URZZVS51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxUDf3VWNFVVdCNXMvNVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATN89mY04EWzpmesBnW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO0w3YplFdjJlaYRmd51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4QDfJpHayQ3NNdUNChTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDN8FlR2A3QMdUdKdnc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN0wXVDJkQuJTWRVHOY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1QDfBtGSRFDR0VlWt0WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDN8tmaQt2anBFOBZEc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM0wHO0kDRLVXZwREZB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyQDfFNDWG9VRTFTQqFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDN81UcwN1TfFGcC1SZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM0w3dyhTbadjNCVVVz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5MDf40CaygUOGBDVRFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gzM8l1QoV1U0xWVWpGZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNzwHM2RzSB1GOQBHVy1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2MDfnlXc2ZTNhJzVWVUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UzM8BjUxY0djNDN3kWa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNzw3a2ZTQStGdRh3SR1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzMDf4kWcl10TZVmM5cTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IzM8hTS2QUQsFkWE9Vd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwXW0kTd3c0c18UNq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDfVZ0SYR1VlZlVJFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM89GUul0Vxcnc4oVW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNyw3Zl1ETOllcv1iVY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDf3ZGNxhVOCZWM31UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8VFOERUdmtmMzhVM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXVpVVM3JkSvRGb20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfBZjex4EUMJTOaZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8VEM0NzTXBnSDNVR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywHMStWT1MTVNN3XN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDf4k2T5AFZ4NHVt1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8l0UqZHTQdXQf5mQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxwHO1ZjbHBTQPF2UX1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfF5EUspVYlJVO34WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM89WRIx0Tx0WW1U1c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3ZONHT6JDVtcDdV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfBNjT1UFT3lnT4FTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8dHNptWaaBlUhlkd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3Zo9mWtwEeH5kVZ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfVNkbylWMx92M00WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8dmVCh3ZwpUOG1kd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8dWWthmYrhDTUNWL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8Nna1t0V5l0alFXU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8l0UWRUaNN1ZzhGN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8hDTEJXYMZHVFlzc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8N2QHJESTllV3UUQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8lEcxVzb0MlbtNUR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8tmRRhWSydXeIVTd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM81EO15EaqZFTKRVL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )