ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Chàng Mập Nghĩa Tình Sctv9 Trọn Bộ [Tập 20/ 20]
Chàng Mập Nghĩa Tìn
Chàng Mập Nghĩa Tình,Xem Phim Chàng Mập Nghĩa Tình  Sctv9 Trọn Bộ

Chàng Mập Nghĩa Tình
Đạo diễn: Châu Hoa Vũ
Diễn viên: Trịnh Tắc Sĩ, Trần Cẩm Hồng, Phó Minh Hiến, Lê Diệu Tường, Lưu Nhã Lệ
Thể loại: Phim Tình Cảm, Phim trung quốc
Quốc gia:Trung Quốc
Thời lượng: 20 tập
Năm phát hành: 2012
|
Giới thiệu: Phim Chàng Mập Nghĩa Tình
Bộ phim chàng mập nghĩa tình là bộ phim tâm lý tình cảm trung quốc được chiếu trên kênh sctv9 hàng ngày .
Trong hai thế kỷ, chê bai quan liêu là một thành phần chính của huyền thoại tự do của chúng tôi . Charles Dickens , Franz Kafka , George chàng mập chữ tình tập cuối ,Orwell rynd Alexander Solzhenitsyn đều nằm trong số các quan chức nhân vật phản diện trong công việc của họ . Năm 1857, kiệt tác của Dickens , Little Dorrit , một nhà phát minh , Daniel Doyce , đi màu xám cố gắng đăng ký phát minh của mình tại Văn phòng lời nói quanh co - một tổ chức bi hài dành riêng cho nát tất cả các sáng kiến ​​cá nhân . Anh nhận được một phán quyết cuối cùng rằng :
Xem Phim Chàng Mập chữ tình full Nghĩa Tình Phổ biến Hugo Chavez đã được không chỉ giới hạn ở Venezuela , nó là một hiện tượng toàn cầu. Ông kéo nhau ra một liên minh các lực lượng thành một loại " Chavez quốc tế , " một thay thế cho quyền bá chủ của phương Tây. Đó là một hỗn hợp của các đồng minh có tình đồng chí đã được lịch sử kỳ lạ - người cộng sản , người Hồi giáo , holdovers Xô, lý tưởng phương Tây và cánh tả xa - nhưng mạnh về chính trị . Và cuối cùng, không liên quan.

Cha mẹ mất sớm, phải nhận lấy trách nhiệm nuôi nấng hai em, anh Bang mập dù tuổi hơn tứ tuần vẫn chưa lấy vợ. Khi em trai Gia Lạc có người yêu là Nhuận Hảo, cũng như em gái Gia Gia có người tình là một phi công đã có vợ, đã làm anh Bang mập càng lo buồn hơn. Sau cùng anh có lấy vợ và sum họp với anh em của anh không?
Chàng Mập Nghĩa Tìnmaphim*8xWb$0hmL2UUQwEkWXl0L5ETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7kTM8xWb0hmLwkTQwEkWXl0L4ETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7gTM8xWb0hmLGhTQwEkWXl0L3ETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7cTM8xWb0hmLFhTQwEkWXl0L2ETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7YTM8xWb0hmLEhTQwEkWXl0L1ETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7UTM8xWb0hmLDhTQwEkWXl0L0ETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QTM8xWb0hmLChTQwEkWXl0LzETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7MTM8xWb0hmLCREOwEkWXl0LyETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ITM8xWb0hmLVJEOwEkWXl0LxETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ETM8xWb0hmLJZDOwEkWXl0LwETLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ATM8xWb0hmLGdFOwEkWXl0L50CchRVLo5WaU1SYph2ZO1Cch1ULn5WYoN0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O5wHbtRHauYzV4ATQadVSvgTLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7gDfs1Gdo5COEdDMBp1VJ9yNtAXYU1CaulGVtEWaodmTtAXYN1yZuFGaD9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotzN8xWb0hmLGN0NwEkWXl0L20CchRVLo5WaU1SYph2ZO1Cch1ULn5WYoN0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O2wHbtRHaukkQ3ATQadVSvUTLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7UDfs1Gdo5yT2oFMBp1VJ9CNtAXYU1CaulGVtEWaodmTtAXYN1yZuFGaD9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotDN8xWb0hmLXZjWwEkWXl0Lz0CchRVLo5WaU1SYph2ZO1Cch1ULn5WYoN0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OzwHbtRHauYUVVBTQadVSvITLwFGVtgmbpRVLhlGan5ULwFWTtcmbhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7IDfs1Gdo5SRVVFMBp1VJ9SMtAXYU1CaulGVtEWaodmTtAXYN1yZuFGaD9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotTM8d2Uh1UcrVHW1pne9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVULwIDfNFFal5kbsh1Z1sUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8tGaMRjU4hDZKNEb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3dkRET2NnNj5kMt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfRtEaCxGVmZULaBXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8VUMtUWL0gXU18WU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3Y5hWW1JzZM9GbZ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDf0k1cp10S5hnMWZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8lkN5cmVVdXctFGd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3cHh3aJFFar1Uds1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfRFGd3QzNfpUNOdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8F1YjZjVaFDZ0BnW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8hTZBJjSjFnZlpXR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8BjdmpmbSdlQmpXL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8FlcylkRzsWZQtEa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8BDU55kMqhWdrZTN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN89mWIBjZ3tWYfRkN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8FkTvNkUNlXRjFlT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8VlbYl0d1l0MihlU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8d3Q1I0c5gmQjlXN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )