ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Bóng rổ - Basketball [Tập 9]
Bóng rổ - Basketball
Bóng rổ - Basketball
빠스껫볼 / Basketball
 篮球

Diễn viên:
Đạo diễn:
Thể loại: Phim Hàn Quốc, Phim thể thao
Thời lượng : 24 + 1 đặc biệt
Quốc gia: Hàn Quốc
Nguồn: Sưu tập
Thời gian phát sóng: 2013-Oct-14-2014-Jan-07
Thời gian phát sóng: Thứ hai và Thứ ba 22 : 00

Giới thiệu:

Bộ phim " Bóng rổ - Basketball "t nói về hiết lập trong những năm đầy biến động của Nhật Bản chiếm đóng cho đến khi độc lập, và một vài năm trước khi các bộ phận của Hàn Quốc vào miền Bắc và Nam , câu chuyện về lần đầu tiên và cuối cùng mà Hàn Quốc đã có một, đội bóng rổ đơn thống nhất quốc gia, làm nên lịch sử tiến vào tứ kết của Thế vận hội London 1948 .

Bóng rổ - Basketball
Bộ phim truyền hình  Basketball sau các tình yêu, xung đột, thống nhất, và chiến thắng tình cảm của các vận động viên trẻ, những người bám vào các môn thể thao như là điểm sáng trong bóng tối của thời đại của họ.

Kang San ( Do Ji Han ) là từ một gia đình nghèo. Ông đấu tranh để thoát khỏi đói nghèo. Thông qua các trò chơi của bóng rổ, anh trở nên thành công và đáp ứng Choi Shin Young ( Lee Ê-li ), những người đến từ một gia đình giàu có. Anh mơ về tình yêu của họ vượt qua sự chênh lệch về địa vị xã hội của họ.

 Basketball,xem phim Bóng rổ trong khi đó, Min Ho Chi ( Jung Dong Hyun ) là một ngôi sao bóng rổ thưởng thức phổ biến trên toàn quốc. Với danh tiếng của mình, ông truyền cảm hứng cho niềm tự hào và tinh thần trong đồng bào của mình ở giữa những khó khăn phải chịu đựng trong thời gian Nhật chiếm đóng. Ông và Kang San trở thành đối thủ trong bóng rổ và tình yêu.

Bóng rổ - Basketball
Basketball

Bóng rổ - Basketball tập cuối
Basketball

Bóng rổ - Basketball trọn bộ
Basketball

Bóng rổ - Basketball tập 1
Basketball

Bóng rổ - Basketball tập 2
Basketball


Basketball


maphim*=wHN$1ETM4EjNxADN1cTM3gzM1kTNjUUU0c1MxFDNx9FdTB1SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UjMC9CNzIDO0IDN0gjNwQDN5YDOxIDOxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNuIDf0UTM1AzMzIDO5UzNwcDOzUTO1MSRnJTRy8UO5UmSqRnZKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNyI0L0MjM4QjM0QDO2ADN0kjN4EjM4ETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O04iM8hTO2cTO3UDN2EzM1AzN4MTN5UzIFdHeZ1WSyIjYPRHSEx0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzIjQvQzMygDNyQDN4YDM0QTO2gTMygTMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MjLywHNzYTN0ITN3ETO5ATO2gzM1kTNjEUWwVXS1kTd24Wc340QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyIjQvQzMygDNyQDN4YDM0QTO2gTMygTMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IjLywHN1kzM1czM0cDM4kDO2gzM1kTNjUUUwp3UQhnVyUzbwhlTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EjMC9CNzIDO0IDN0gjNwQDN5YDOxIDOxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMuIDfpZGRZl1Vvw2Zu82bn9yL6AHd0h2O5wXYH9WYOFzLsdmLv92Zv8iOwRHdotzdhJ1X4wXN2AHVyY3LsdmLv92Zv8iOwRHdotzdhJ1X3wXZOx2SEp1LsdmLv92Zv8iOwRHdotzdhJ1X2w3bylVdzY0LsdmLv92Zv8iOwRHdotzdhJ1X1wnUhRDVSJ2LsdmLv92Zv8iOwRHdotzdhJ1X0wHO2gTM1YTPkl2XlxWam9FduVWasN2P0AXbuQzYwADN3UjMjFjZjZjYiZTOlZDMxEmYmVGMhVjM5E2NiJTN3YTMldzL0VmbuUGajF2Yklmdu0WYlJHdz9yL6AHd0h2OzcDOxUjN9QWafVGbpZ2X05WZpx2Y/QDct5SZ0EmMzQTNykzMiFjNxETY4UWOjV2MkVDZ2IDM3kzYkVDN4QmMiZ2NvQXZu5SZoNWYjRWa25SbhVmc0N3LvoDc0RHa7IzN4ETN20DZp9VZslmZfRnbllGbj9DNw1mLklDMjZTOldDO5kzYhFTYlZjN1YWM0gTY4MWYkJmM3YTN5QjM5cDNl9Cdl5mLlh2YhNGZpZnLtFWZyR3cv8iOwRHdotDM3gTM1YTPkl2XlxWam9FduVWasN2P0AXbuUmZjZ2Y4ADNykzYjJTM2EmZ4QGZ0YzMxY2YwUmZ1UGOiZzNhFWO4UzL0VmbuUGajF2Yklmdu0WYlJHdz9yL6AHd0h2O2cDOxUjN9QWafVGbpZ2X05WZpx2Y/QDct5SY4QTZycDN2kDN3EmY0AjZ2YmM5QDM4IWYmNDNxQWN4MTN4gDMxYzMvQXZu5SZoNWYjRWa25SbhVmc0N3LvoDc0RHa7MDf4UzNxUjN9QWafVGbpZ2X05WZpx2Y/QDct5iZ2UjYjhzY4ImYmVDNhRTYhFjZ1QzM0YGN2MDNjdDNmNWO4QDZlVWMvQXZu5SZoNWYjRWa25SbhVmc0N3LvoDc0RHa7MTN3ETN20DZp9VZslmZfRnbllGbj9DNw1mL0EDN4MGN2QWMzUDN0czY3ADZxIDMxQGNjVTN0ADZ2MDOyQ2M3ADMh9Cdl5mLlh2YhNGZpZnLtFWZyR3cv8iOwRHdodCN1cTM1YTPkl2XlxWam9FduVWasN2P0AXbugDMhNmMmVDMlJWN3cTZjNmYihjYlZmYyQ2N3EzY0UmYwIjNyATN4EzL0VmbuUGajF2Yklmdu0WYlJHdz9yL6AHd0h2OyUzNxUjN9QWafVGbpZ2X05WZpx2Y/QDct5SMjNjZxUDMwcjMkRGZhdzMyQDOwgzY5YmZygjYzkDNyEjYwYGO5IzYvQXZu5SZoNWYjRWa25SbhVmc0N3LvoDc0RHa7IDICV1UHVEfMJ0d4A1Mvw2Zu82bn9yL6AHd0h2O3FmUtMDfUdkV1wmRvw2Zu82bn9yL6AHd0h2O3FmUtIDf4gjN0QjN9QWafVGbpZ2X05WZpx2Y/QDct5iNmBzM1YDZ0YWZjJWOwIGNxIWZxIzNhVjYwgzYkdDZhZjZ2QTNxIGOvQXZu5SZoNWYjRWa25SbhVmc0N3LvoDc0RHa7IDO2QDN20DZp9VZslmZfRnbllGbj9DNw1mLyQGNykjMjFDMxIjN3MTNhJmNxcTZ4QWY2kDMmhTZlVGO4EWOwATMj9Cdl5mLlh2YhNGZpZnLtFWZyR3cv8iOwRHdotDN4YDN0YTPkl2XlxWam9FduVWasN2P0AXbuQTO3ATO2cjM5E2MwQTZ5QWMhFzYhF2YzgzY5ATM0gjMmZWZ2EDO4EzL0VmbuUGajF2Yklmdu0WYlJHdz9yL6AHd0h2O2gjN0QjN9QWafVGbpZ2X05WZpx2Y/QDct5SMmZmM4UWZ4MzNjZDOlFjMyIDMjNTNkFTN3QDZkdTZiZGNyEjM3UzMvQXZu5SZoNWYjRWa25SbhVmc0N3LvoDc0RHa7cURg0CIxwHelFWY2EDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzclFWY2EDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDIiV3cv5GIyw3ctxWamRncvh2cfNDMw0SMt0WYlRnZr1CZoFDclxGbhJGdlt2chJWLiV3c0VWa29FOolDa2EDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MXbslmZ0J3boN3XyADMtETLtFWZ0Z2atQGaxAXZsxWYiRXZrNXYi1iY1NHdllmdfNDa5gmNxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Oz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLx0SbhVGdmtWLkhWMwVGbsFmY0V2azFmYtIWdzRXZpZ3X4dWOoZTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )