ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Trò Đời Trên Kênh Vtv1 [Tập 31]
Trò Đời, Xem Phim Trò Đời Trên Kênh Vtv1 trọn bộ
Trò Đời, Xem Phim Trò Đời Trên Kênh Vtv1 trọn bộ 
Trò Đời Trên Kênh Vtv1 Tập 12,13,14,15
Đạo diễn: Nhuệ Giang,
Diễn viên: Việt Bắc, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Quốc Anh, Phú Đôn, Thanh Chi, Nguyệt Hằng, Diệp Bích, nghệ sỹ Quang Thắng,,
Thể loại: Phim Tâm Lý
Nhà Sản Xuất: Đang cập nhật,
Quốc gia: Phim Việt Nam,
Thời lượng: 30 tập

Phim Trò đời được chiếu trên kênh vtvt1 lúc 20h hàng ngày.
Bộ phim trò đời lấy bối cảnh là xã hội Việt Nam những năm 1930 -1945, Trò đời là một bức tranh tả thực một cách sinh động xã hội thời bấy giờ: Đó là thân phận những người nông dân bị bần cùng hóa, bị thu hút bởi thứ ánh sáng ma mị từ đô thị, dấn thân vào chốn thị thành. Tiếp cận dần với nền văn minh mang đậm dấu ấn bi hài, có người đã lạc bước và kịp thức tỉnh để thoát ra từ vũng bùn ô trọc của một xã hội đang tha hóa (như Đũi), còn lại số đông đều bị tha hóa một cách toàn diện bởi tham vọng sinh tồn (như Xuân tóc đỏ).

Trò Đời, Xem Phim Trò Đời Trên Kênh Vtv1 trọn bộ


maphim*==Af$ZVHdQ52aqBDWxBXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotTMzw3cLdXUOZjTWV3Vy1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiBzM8FUZJR2VyQHRsBHe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYwMDfzdTOSF2SQVTc2U2L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDRI1SOywHNr1mVDdjbxhWRv1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDfzR1bjVjM1VzcGh3L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOyw3YMJHeENEWhhHM01jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4IDfR5kStZkaztmNzd3L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOyw3Y5kDdE1yYh5WZL9SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM8tGe6pWbM91dxp1R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzcoRXZt8UeXpFTs1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OvJGd0dFZwZ2XaBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM81EcC9kUxdnWGVFO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3YqpERzg1QKJDRt9SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YjM8dmbsBHeGl1Rf1GM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTVVREdIRFda1SQy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzN1MKd3aBJWe0YTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YjM8FUVGBnNmh2YEtmU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNyw3djJ2TQhnWNhkb58SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8dGU5tGZwlzT6NDRv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0IDf0kWda5kdsFTY1EXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa70kTpBXNyQWat1WQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzbQJ3ahVnc0ITRU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0IDfNR2UUJWRud1YXZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7k1XV1Sdop0cUd3S9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMXxmZ4lUcFNEd31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfZBTezgleWJnMkNUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7Qza4kzUh5kbBZnM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTW3ckZhh0X31CUY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyIDfRdmTUl0Q0JmTKNzL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMyw3bZlUYphVQCJGVJ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxIDf4ADbrNEakN1TaF1L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMyAicvxXUFlDdDZDMzIVaB9SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjM8F0cy02YyBFbrVza9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTQ2kzTTRDbBF0bF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONlzbZhkYxImUudTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjM8dnTOd2akZmY5RHc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotza1ImRPNnWP92N51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OvtETMhnML5mUZlXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AjM8RTNLF3X2Q1SHRUMv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDfRZUb0wmc6plVyFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8tWYvpXLtEjctp2cv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfZdTQFFkbqZlevdWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa700TnRjdS5UatVVd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM4I1YYBldrB1Sh1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDIy9Gfv1ya4NUU2JlWhVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjWT5WM5czUttmW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTT0kje0okZaFXNB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfjBVZaBDaykzZ38UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTM8Nna1onR4RTLQRXS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzaOdETCRkTQtWeN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONVEezglQGlEeaxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTM81ke6tWTGlkdipUTv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4EDfrJWe1BXYSV0Q0I3L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNxwXUut2R1V3cyMGNS9SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8VUd3oVdxN0N0Ikcv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1EDfBtEWDpnUpN0UOd0L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNxw3c2gTUnd2RDZ2Q59SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8l0TMFld2VTVBNzVv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzEDfNllQHdTTNdWen50L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMxwHM281SyQFRmpWMR9SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ITM8hDarJXNsxGRrRDSv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyEDfRV0a5NDbKRmNjt0L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMxw3asdES202MfFHap9SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8hDRxVFO0hUUDJGZv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwEDf3VFezI2XORTO0p0L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8lVQyUTOvF3a2UnTv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4wHOoBVcMl1QkdmMK9SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDfJ5GOMxUOWpXRIN2L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8FEe00idXlVTyB1Tv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1w3b3J3MwIjS4w2Z18SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfZhkU1Indv92dOFzL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTTlpXT4RWQxhkd19SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDfJNWdqFETlVUeIJ2L9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8dXeyo1Z1o0QEx0Vv0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oxw3crpUetEnRJJFUv1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfrlzV2YHdQRkS3cUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8dGetl1MmNlVXdXM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3ZzQWRTNWTENkMm1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfV1WYBlVYaZzdiJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8dGa2lHdoNnZLdVN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxwXVYJ0dvVFNwgGNi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfwonbDRGdidGMrVVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8NHNFlmThJURFZUc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8hzcFp3M1UVRidkc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO89GdrRkUkdna4Ble9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8tmd5NDbRNFemBzd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8BDRslHc0w2ZXdnM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8Rzbz5WMwEFOGNTV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8VUVw0Ub5AzUHBjU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8NXYNFXMMRjauR3X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8VFSS9WVlNnYtd0R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )