ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Thu Hương Và Đường Bá Hổ ( In The Eye Of The Beholder) Thu Hương Và Đường Bá Hổ
 In The Eye Of The Beholder

Đạo diễn: Trần Chí Giang
Diễn viên: Trần Hào, Hồ Hạnh Nhi
Thể loại: Phim, Hài hước, Tâm lý - Lãng mạn, Lịch sử - Cổ trang, Phim Hong Kong
Thời lượng: 20 Tập
Quốc gia: China
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu: Phim Thu Hương Và Đường Bá Hổ
Bức tranh Cửu Mỹ Đồ còn thiếu 1 vị mỹ nhân, vì vậy tài tử Đường Bá Hổ  đến Hàng Châu du sơn ngoạn thủy, tìm mỹ nhân! Tình cờ gặp được nha hoàn Thu Hương  của Hoa phủ, Bá Hổ không chỉ say mê phong thái thu hút của cô, mà còn ngưỡng mộ Tư thế võ hiệp ở nơi cô. Bá Hổ quyết định vào Hoa phủ làm gia đinh, hóa thân thành thư đồng Hoa An, dùng tài hoa chân tình lay động trái tim Thu Hương. Nào ngờ vì nhiều hiểu lầm, Bá Hổ chẳng những không thể lấy lòng người đẹp, ngược lại chỉ càng khiến Thu Hương căm ghét. Duy chỉ có lão gia Hoa Hồng Sơn (Hạ Vũ) là nhìn Bá Hổ bằng cặp mắt khác, từ lâu ông đã biết Bá Hổ không phải là người tầm thường.


Thu Hương Và Đường Bá Hổ ( In The Eye Of The Beholder)

Trailer:
Tags :Thu huong va duong ba ho/ Thu Hương Và Đường Bá Hổ/ Thu huong va duong ba ho Thvl/ In The Eye Of The Beholder/ In The Eye Of The Beholder full/ Thu huong va duong ba ho Thvl full


maphim*=wHb$tRHauYTSXJUOadVSvQmbF1CMy0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7Qmbl1CMywHbtRHauYUQwIUOadVSvkTMtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O5EDfs1Gdo5SRBBjQ5o1VJ9COx0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7gTM8xWb0hmLEFEMCljWXl0L3ETLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotzNxwHbtRHauMUQwIUOadVSvYTMtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O2EDfs1Gdo5iQBBjQ5o1VJ9SNx0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7UTM8xWb0hmLBFEMCljWXl0L0ETLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotDNxwHbtRHaukTQwIUOadVSvMTMtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OzEDfs1Gdo5COBBjQ5o1VJ9iMx0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ITM8xWb0hmL3EEMCljWXl0LxETLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotTMxwHbtRHauYTQwIUOadVSvATMtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OwEDfs1Gdo5iWBBjQ5o1VJ9SOtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O5wHbtRHauUVQwIUOadVSvgTLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotDO8xWb0hmLPFEMCljWXl0L30CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7cDfs1Gdo5yVBBjQ5o1VJ9iNtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O2wHbtRHaukUQwIUOadVSvUTLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotTN8xWb0hmLwEEMCljWXl0L00CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QDfs1Gdo5iR5AjQ5o1VJ9yMtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OzwHbtRHauUUOwIUOadVSvITLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotjM8xWb0hmLElDMCljWXl0Lx0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7EDfBV1QzdkaqBFb44WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7Qmbl1CMyw3ZpNHd4NjSmdVao1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfwgDdDhXQR12QnVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTM8FVRZZHWidTWhJlQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNxwXUahFSYFncm5GVC1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2EDf0QWMh9Gd4UUUqRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UTM8lFapRmN4ZnaOdWZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNxwHNohTahdVL5d1Ua1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzEDf3l3bu52a6V3NqNXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ITM8d3bwwUSNpHc04WU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMxw3Z0RHSIFzYZ1kZN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwEDfJVmRGRjQKlEViRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDfVBjSfV1V5dDbLZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gDfrJjMNl2Rt80VohTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDf0I0QGVna3gEV4IUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDfVdma1sGUaNzQycWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UDfzZ2TQ9lT112aENVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfFZnTTZXZx5WOzZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDfBV1QzdkaqBFb44WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDfs1Gdo5iNJdlQ5o1VJ9CZuVULwITLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotDZuVWLwIDfs1Gdo5iRBBjQ5o1VJ9SOx0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7kTM8xWb0hmLFFEMCljWXl0L4ETLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotDOxwHbtRHauQUQwIUOadVSvcTMtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O3EDfs1Gdo5yQBBjQ5o1VJ9iNx0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7YTM8xWb0hmLCFEMCljWXl0L1ETLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotTNxwHbtRHauEUQwIUOadVSvQTMtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O0EDfs1Gdo5SOBBjQ5o1VJ9yMx0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7MTM8xWb0hmL4EEMCljWXl0LyETLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotjMxwHbtRHaucTQwIUOadVSvETMtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OxEDfs1Gdo5iNBBjQ5o1VJ9CMx0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ATM8xWb0hmLaFEMCljWXl0L50CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7kDfs1Gdo5SVBBjQ5o1VJ9COtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O4wHbtRHau8UQwIUOadVSvcTLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotzN8xWb0hmLXFEMCljWXl0L20CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7YDfs1Gdo5SSBBjQ5o1VJ9SNtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O1wHbtRHauATQwIUOadVSvQTLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotDN8xWb0hmLGlDMCljWXl0Lz0CchRVLvhULhJULn52b1RULhZVLn52b1hUL1hGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7MDfs1Gdo5SR5AjQ5o1VJ9iMtAXYU1ybI1SYC1yZu9WdE1SYW1yZu9WdI1SdoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OywHbtRHauQUOwIUOadVSvETLwFGVt8GStEmQtcmbvVHRtEmVtcmbvVHStUHaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotTM8FUVDN3RqpGUshjb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVWLwIDfnl2c0h3MKZ2VphWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8BDO0NEeBFVbDdWN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxwXUFlldYJ2NZFmUC1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfRpFWIhVcyZmbUJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8RDZxE2b0hTRRpGZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxwXWolGZ2gndq50Zl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDf0gGOpF2Vtk3VTpVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8dXev5mbrpXd3o2c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3dvBDTJ1kewRjbR1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfnRHdIhUMjlVTm1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8lUZGZENCpUSUJGV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8VFMK9VVXl3NstkR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8tmMy0UaH1yTXhGO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8RjQDZUdqdDSUhjQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8V1ZqVzaQp1MDJzZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8NnZPB1XOVXbrR0U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8VkdONldlFnb5MnN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8FUVDN3RqpGUshjb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )