ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Khát Vọng Giàu Sang Trên Kênh Todaytv (Vtc7) Khát Vọng Giàu Sang,Xem Phim Khát Vọng Giàu Sang Todaytv (Vtc7) 

Đạo Diễn: Đang cập nhật
Diễn Viên: Đang cập nhật
Thể Loại: Phim tình cảm, Phim thai lan
Thời lượng: Đang cập nhật
Quốc gia: Thái lan
Năm phát hành: 2013
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu: Phim Khát Vọng Giàu Sang

Bộ phim "khát vọng giàu sang"  được chiếu trên kênh todaytv vào lúc 19h hàng ngày . Mẹ " Pat " Sinh ra trong nghèo khó, đến tuổi lấy chồng lại đứt gánh giữa đường, phải một mình nuôi cậu con trai khôn lớn, thế nên với mẹ Pat, có lẽ không khát khao nào mạnh mẽ hơn khao khát có được thật nhiều tiền bạc để quên đi những tháng ngày nghèo khổ. Đó sẽ là một mong ước chính đáng, nếu người đàn bà đầy tham vọng không nghĩ đến việc trở nên giàu có một cách bất chính, dựa vào việc trở thành vợ lẽ của Khun Ed, ông chủ một khu du lịch nghỉ dưỡng gần bờ biển góa vợ, với mục tiêu chính là đoạt lấy toàn bộ khối tài sản kếch xù của ông ta.

Khát Vọng Giàu Sang Trên Kênh Todaytv (Vtc7)

Khát Vọng Giàu Sang Trên Kênh Todaytv (Vtc7)

Trailer:

Tags : Khat vong giau sang/ Khát vọng giàu sang / khat vong giau sang tap 1/ khat vọng giàu sang trọn bộ / Khát vọng giàu sang todaytv tập cuối / khat vong giau sang full / khát vọng giàu sang lồng tiếng , xin còn mãi yêu em Todaytvmaphim*==Af$N5EdLRlaINTZ5UTNBJ2cWlWOzJlUv5UbsZHa1ljW3wGazc3MYJmNytEVL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa70kT0tEVqh0MllTN1EkYzZVa5MnUSlVbkpnN0NTQrdUOaVlTE1iQKRDZvN3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTTOR3SUpGSzUWO1UTQiNnVplzcSJVWtRme2Q3MBt2R5oVVORULCpENk92cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ok5WRtEzM8lUcaVkNLFFVztWdBlGaItkcrZnWN5kNpV0b4FGSzAFZmdUUTtkalpnexg0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTSxpVR2sUUUN3a1FUaoh0Sytmda1UO1dnMGJXS0cXd00mbNlmV4p0TyUTMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OJFnWFZzSRR1crVXQphGSLJ3a2pVT0VlZX1WZwkES2IDNtEFaz5UQVpWZ39yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7AzM8t2XP52bwRmVWlHe5FFSwQlSBNFdWF3Z1MVWQRGWq91ajhWMmNEZJ9VQOp2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzaf9kbvBHZWZVe4lXUIBDVKF0U0Z1S1RjT0kHNNl1btk3MfNGd3hjWlpkUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Or91Tu9GckZlV5hXeRhEMUpUQTRnV2EmYZBTRt10dxcjSz1kbkBnYtBXUu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7kjM8NGaGNWenJ2NyUUSXVFbzlzc0ETTS90dZpndoNVaU1CdIJFSihHOzcjUYR3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzYoZ0Y5dmY3ITRJdVVsNXOzRTMNJVd5gWdpZTWUlUW2FzNGh0awFGNHNkNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjhmRjl3ZidjMFl0VVx2c5MHNx0kUPdTUMFzNudXO04UaNlXTCZlY3NmR58yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gjM8NmWJNkYkZzaFZ0VLlkUr9VULxGUnVXT2wmS6dneLFTYHJXR59mTCFUd542LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzYal0QiRmNrVkRXtUSSt2XRtEbQd2TuNjbxEWOMFzSrF3bmpUOmF3Y4EXSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjpVSDJGZ2sWRGd1SJJ1afF1SsB1ZPJjQWZWSlF3Mhh2SwAFcltWLTJEc39yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7cjM8dUOXZnZy8Cbn5ybvd2LvoDc0RHa7cjM8NGOSFTal9GeZhUTDhzbCFnZWZVTxY2XVpWa2sWQyhjaMZFdZp3QkRWaLR0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzY4IVMpV2b4lFSNNEOvJUcmZlVNFDUzhDbtsGT0cGdnNGes5GSjFjMYdVNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjhjUxkWZvhXWI10Q48mQxZmVW1UMftkdfBFWVVTawlTbhlDOLFkbVNjW49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7YjM85UT3lnVS9Cbn5ybvd2LvoDc0RHa7YjM8RTTz02MPJGTsxWbvNTVFV0dhVWbXlndY52SGdzZ08EOVhDcRhUVulXO1h0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNNNTbz8kYMxGbt92MVVUR3FWZtdVaZZldqVGd1EkNWVXT4UkexonZIZEMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O000MtNzTixEbs12bzUVRFdXYl12VDhWM0JTZo1ydw8kQpxWYzQTcyYlY49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7UjM8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWL1h2asJDO2oWY5IWT0ZWeLlXUC90LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTxgVMD9WaRVjaLZzaQ1yMw0EZaVFVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2Ow0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkVVZJZ0a5NzZ1pES2Y3Y5tkU3h3UR9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjM8FTPt9DbtRHauIjMtcmbhNXL1FWan1yZu9mdtQXYot2LwEzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGc7UjMtIjMgAXr6GOdgs6uhTHfw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5I0TR10VwNnbsJlavVXUyQVVBpVLV9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGaxUWR3pFNoRlN5MGdVFGNTZ2c2Q0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOQ5kcwUWLWdDU5QWMCZEbZlTSXJVZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzIDfw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5gkQp1EOOVVNk9UaRxmUBFGc2FVOS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3awM0RU1iWFhVaZ5EbllnVM1WUTd3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOkpWeRhXbx40Zn9UdFpHOElDbO9WLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OyIDfwcnQ4EkMt1WYRF2YJlVe6ljNvR0SiNXek91SwcValRGeHJzZ1U0SUNFS28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7AzdChTQy0WbhFVYjlUW5pXO28GRLdjRs9WOLdHSERjYNJTeJVGetcEWVp0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDM3JEOBJTbtFWUhNWSZlne5YzbEtkc4xma3NzcUB3XlJFRX1UUtETSFV1Rv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OxIDfw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOZ1VLJ3RpFXcCBXNpF2YClkc18WZV9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2V491N4xWNwwmbH1mNQVHVqpnaNFzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOzkWNwBTLRd1VlBnNihlZtgVdrhVev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwIDfNJGa2oXQIhzVMtGTh1UaHJWWitERU12Q3VEc2AnY2kVTvFGRS9GRtk0aX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa70kYoZjeBhEOXx0aMFWTpdkYZJ2SEpGaS1CZ4gWNHFVZRJHZy00QLJWU2p1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTTihmN6FES4cFTrxUYNl2RillYLRkavFjWzJVOkBlTKRmcHtmcGd1QC5kWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O5EDfRh2cYNGS1RUb2wEaC52NYJ0MhN2N2JmdKJnTwAlMnBjc0JXctInTXZGdk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EFazh1YIVHRtZDToJkb3glQzE2Y3AFZxo2UR9VZFJ3bol2a0xWRyMlMKd3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTUoNHWjhUdE1mNMhmQudDWCNTYjdzXwxGTXdmcuNjROVlcmZXajx0Ntp3Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O4EDfrxEdpJ2XChUe5V3UCJzVZh2SuFleDJTMxhmW4gjeEJkZq92STp2Zwgzdt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7sGT0lmYfJES5lXdTJkMXlFaL5WU6NUdnJUcjVGUURGblFnYU1GVtYGZ51yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzNxw3dnRHT0sEc4YkQzNFepVWRF1GOMJld5AFdqNEdXhVZzMlU1JEbMJWeIZXNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O3dGdMRzSwhjRCN3U4lWZFVUb4wkUfFTY1cTa38mQFZnN0JHZKB1c3dFR49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7c3Z0xENLBHOGJ0cThXalVURthDTSZWZwh0T312NtlmaKVHa1pGbGhnVtgzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNxwHMJJTQ0Uke0YTW1QmaCJkWhhlWhJDZYJ2VRhWO2AnWU5GRuRVNiJnUB1UNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwkkMBRTR6RjNZVDZqJkQaFGWaFmMOVGdNdFVBtkSMhFNHx0RUFTSitkV18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATSyEENFpHN2kVNkpmQCpVYYpVYy4EbrpFTKJFRGNlZNFXZmNXcEp0bjh0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNxw3d4kjRiBnYCVkeodVYyJmY2hnMoJFdzk1dnpUTxNTWysUdapmb4M2c1xmNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O3hTOGJGciJUR6h2VhJnYiZHeygmU5kVSYVGMtEDc2YDeI5kZJVnSjh1ZY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7cHO5YkYwJmQFpHaXFmciJmd4JDaSljRxJFNIRHawNHbThEdldmZphGMPB3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNxwXVaB1THlHNDtGdzgjefN1c3UjZRFWdI9mdZFUdHN3StcEZiZkRtVVWz0Udv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzEDfndlb2AVTatWbuRWZ3ImRQxEaj5EcLtWMx0iSTNXRZFjQq1GUS10cmZDeY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7c2VuZDUNp1at5GZldjYGBFToNmTwt0ZlBTTuZkb5ZEbMp2MDNGT4ZnbqZ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzZX5mNQ1kWr1mbkV2NiZEUMh2YOBXYt5WQRBTehd0U1omUzU1M4hVandmdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OyEDfwgESGNGcwUTeY1kZ50idRRVUVhzQyMWUwNGMqpGdlFmZ5Und5cmTTlXT49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ADSIZ0YwBTN5hVTmlTL2FFVRVFODd0aMl0RxFWUz0GWL9FRGx2b1E0Xix2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMIhkRjBHM1kHWNZWOtYXUUFVV4MkMtp2NjxWbm91Nv5WYKlTb2AHTTdXSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OxEDf4UVLDV2VIF0MF12R3xEWtdDaG9mcFN3ZM1kZopVUF1WMzIGerpUM5gEO39yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gTVtMUZXhUQzUUbHdHTY12NoZ0byVFVGpmdhZnUFJ1TtAndRpWYqJHTwY3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDOV1yQldFSBNTRtd0dMhVb3gmRvJXRVlHSy8FZf5mZ0A3cwBzSCF1TONXdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwEDfNpXczhXWh5kdI9levp1MDlFMxRXYyolNvZnYkpEavBjTzdWY1lnatgHTW9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa70kexNHeZFmT2h0X69mWzMUWwEHdhJDNShzd5lVLGR1cXNzU2sUNfJ2Vod0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTT6F3c4lVYOZHSfp3baNzQZBTc0FWbORmafJkSWlXeQ5kboljc0kXNP1kNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O5wXU5RnNtF2Y0dmeDNza4MWUyVEVXJkaSdWLTFWRsFjWnpVZJZ0X1N0b1J3cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2ORlHd20WYjR3Z6N0MrhzYRJXRUdlQqRmW08mc2smWlVHR0JnZwd1T4ZTWZ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EVe0ZTbhNGdnp3QzsGOjFlcFR1VCRkTBd3ZUdzQYtGNypGUhd2RVpXbwM3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDO8NHM4IDUahFaiNnVykHbipmbzBVeYlja4JUc0ZESlpUVaFzY6hlSxoGUlR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzcwgjMQpFWoJ2cWJTesJmauNHU5hFd000UkBTR4VGdrR1XyJ2UT5WQzRHOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzBDOyAlWYhmYzZlM5xmYq52cQlHW01WbxMEZmJmMwUUQIFkdP9FSWlDO58yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7cDfFNnYPNmMfdXdCdWY6V1Q1YjQ5EkezNFWt5WNJd3TpFjMSZFWww2YWBnes9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7U0ci90Yy81d1J0ZhpXVDVjNClTQ610bjZ1VhJ2ZJt2MOxWNLFFaiNWMJlzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTRzJ2TjJzX3VnQnFmeVNUN2IUOBp3cEpUbExmdUBFdvhVVm5WVrFGT4FTWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O1wXSQNnUkBXMzlnTtlnUuVEUfhmYFVjdRlldtdVbCpkb1JTa3dXQZdzTRd3cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OJB1cSRGcxMXeO1WeS5WRQ9FaiVUN2JzU2pnWh52RChzX1tmdxoUQ4JUW48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7kEUzJFZwFzc55Ub5JlbFB1XoJWR1AVaqd1TE5UMU9mbJdXdBZ0dOJUcjBzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDN8lFO4BFOZxGd480M580MtgWSYhjaVJXVRZzN10yNiRleWpnS0ZTeK9UeaR1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTW4gHU4kFb0hzTzkzTz0CaJhFOqVlcTpUNqhWQ5RFetBncRJ0SxJWVjRFVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OZhDeQhTWsRHOPNTOPNTLolEW4oWVyJlU2smWMhnSZZ2ZlVWayxEZX5mdh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MDfzFlNFRTTCVDZ2J2RrZzcmN3cC1UOVNjNjJVYGVUOSNXanp0SfFGRxgjc48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MXU2UENNJUNkZnYHtmNzZ2czJUT5sGd1YzMiJmSzR3Zi9lZCJVUJplbmB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzcRZTR00kQ1Qmdid0a2MnZzNnQNlTRhlXT5UHTmlTR1kUUDhmVSRWRwEFSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OywHMrVDRwUFZRhGUThzc5pURJZHNKhzMLFGaxpFcDpVLf5GO1R3ZrpFaldldv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwsWNEBTVkFFaQNFOzlnSFlkd0oEOzYmaZp2S4BVdYJWLO5kdJVkSVR3U19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7Aza1QEMVRWUoB1U4MXeKVUS2RjS4MTZWpUY1wkNx9kQ2FFeT50bidUapl1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )