ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Hoa Nở Trái Mùa | Vtv3 (2013) [Tập 19]
Hoa Nở Trái Mùa | Vtv3 (2013) tập cuối
Hoa nở trái mùa VTV3

Hoa Nở Trái Mùa | Vtv3 (2013)

Thể loại - Diễn viên: Nhãn: 2013, Phim Bộ, Phim Truyền Hình, Tâm Lý Tình Cảm, Việt Nam, VTV3, Đang cập nhật
Đạo diễn: Nguyễn Đức Hiếu,
Diễn viên: Thanh Vân,Lưu Đê Ly,Thùy Dương
Thể loại: Tình cảm
Quốc gia: Việt Nam
Thời lượng: 20 tập
Năm phát hành: 2013

Giới thiệu :

Phim hoa nở trái mùa vai diễn này tạo cho tôi xúc cảm đặc biệt , là của mình thì chung cuộc họ cũng sẽ quay trở lại. Vai diễn này tạo cho tôi xúc cảm đặc biệt , là của mình thì chung cuộc họ cũng sẽ quay trở lại. Phải chăng chỉ đến lúc bình tâm Vân mới nhận vai diễn đó , tôi có con trai- đó là điều tuyệt trần nhất.  Tình bạn của hot girl các thế hệ. , mà còn là cá tính mạnh mẽ ẩn dấu sau vẻ ngoài rất dịu dàng. Tôi không đưa lời khuyên cho bất kỳ bạn gái nào về cuộc sống nuôi con một mình , bộ phim dự kiến lên sóng VTV3 trong khung giờ Rubic 8 vào 14h30 thứ 7 và chúa nhật hàng tuần bắt đầu từ 24-8 , biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và luôn vươn tới những điều tốt đẹp của những nhân vật trong phim.

Vai diễn này tạo cho tôi xúc cảm đặc biệt , là của mình thì chung cuộc họ cũng sẽ quay trở lại. Phải chăng chỉ đến lúc bình tâm Vân mới nhận vai diễn đó , tôi có con trai- đó là điều tuyệt trần nhất.  Tình bạn của hot girl các thế hệ. , mà còn là cá tính mạnh mẽ ẩn dấu sau vẻ ngoài rất dịu dàng. Tôi không đưa lời khuyên cho bất kỳ bạn gái nào về cuộc sống nuôi con một mình , bộ phim dự kiến lên sóng VTV3 phim hoa no trai mua tap 20 trong khung giờ Rubic 8 vào 14h30 thứ 7 và chúa nhật hàng tuần bắt đầu từ 24-8 , biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và luôn vươn tới những điều tốt đẹp của những nhân vật trong phim.. Vai diễn này tạo cho tôi xúc cảm đặc biệt , là của mình thì chung cuộc họ cũng sẽ quay trở lại. Phải chăng chỉ đến lúc bình tâm Vân mới nhận vai diễn đó , tôi có con trai- đó là điều tuyệt trần nhất.  Tình bạn của hot girl các thế hệ. , mà còn là cá tính mạnh mẽ ẩn dấu sau vẻ ngoài rất dịu dàng. Tôi không đưa lời khuyên cho bất kỳ bạn gái nào về cuộc sống nuôi con một mình , bộ phim dự kiến lên sóng VTV3 phim hoa nở trái mùa tap 1 trong khung giờ Rubic 8 vào 14h30 thứ 7 và chúa nhật hàng tuần bắt đầu từ 24-8 , biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và luôn vươn tới những điều tốt đẹp của những nhân vật trong phim.


maphim*8Nna$JNDcTJGTEBVO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOxwHO3tWY4BVaLtGc31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OsxWdmBCOxwXRHNVYl92Q5lUVi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONd2SrBndGZneT5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EFemZ0Tz8WVrlma9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxwXSIFHaaFkaBRzSt8SeuM2bz1WaoB3O4EDfN1CTw0CW2VjN4c2L55yYvNXbphGc7QEStcTM8lkWSxET3BXa1dVZvknLj92ctlGawtzNxw3aZREV1RXWiJ2XS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3N1duRGVnVVMLVVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa70EUjNnM59GcYhXc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNxwXQU9GVDlzdYlUUz0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2EDfVVHbud2csVGc5V2L55yYvNXbphGc7YTM8llUZpUdQJUZ1d1c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZ3gzXVJGMUBlVH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONh3Sth1NPFXLDpWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTMgI3b8dnMNZkVpNzRn5kb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzdVFlY2JGSQhDbw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OJBDRqVDNR1GZ3NVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8lFVqFlZtQzU2B3b9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDbsVnZgUTM8N3UkJ2VPBnNBNFU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotza39WaRplZCNWTi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0YzM5k0MJVlWHBTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UTM8NnTnhkZnRkNPdFRvknLj92ctlGawtTNxwXTYdmSw0UQ4N2UB9SeuM2bz1WaoB3OEhUL1EDfNZ1YxMnZ5I2Yxh2L55yYvNXbphGc7QTM8l0XqBzUoJkMLJGZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzaxc1Umd0ZmFTQF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OVtkW4MFcjRDWNBTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTMgI3b8d3URNWMX1CSRlEa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzcSxmea50ZW9VSj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OVxmSN1mZ2onZXJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8NHW2FULfp1Uid1bvknLj92ctlGawtDRI1yMxw3cUBzMQhncM9GTx8SeuM2bz1WaoB3OzEDfJ9WYnFTQ0smYo10L55yYvNXbphGc7MTM8RjT612XmRjW290a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTUyQFcSRUWWRWax0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OVVTTuFjeSJXVulUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8RzbLlHOHhkSaF2Y9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDRI1iMxw3clpnW3d2Q2UnNJ9SeuM2bz1WaoB3OyEDfFhDO0QWRhZ2QhBXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7smRSZlYWVjQ6plY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzcJhlSBp2XIRmaP1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyEDf3VFS29GVtR2cj1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QEStETM8lkWsZFcFtkeoZ2Q9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDRI1CMxwXSGJUc5UXZiRzV49SeuM2bz1WaoB3OEhULwEDfJdGc3p0SYBzTSVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cmZJ1UYEVlSt1WM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTVyRmQ4QzY1EnRo1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwEDfjh2a3cmeBFzYNNzL55yYvNXbphGc7ATM8d2SZxGSpZlbPJHS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzbQB1Z3kjS0MXbw0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OrllVvx2S2d3d1YUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDfn1ydXFlNNl1QtR0L55yYvNXbphGc7QEStkDfV1CMPNkZkplVjJ0L55yYvNXbphGc7kDf0knZW9mNwoHTYBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kVZfZDbWl3MntEV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZIRHZZFTRR5mYt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4wHMYxWeoxEWFlEN29SeuM2bz1WaoB3O4wXS0hXNj5GctIUVN9SeuM2bz1WaoB3O3w3d5lUal1WSFZFR50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OFNUQjd0ZkFVOfhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cXNWNWeyBjMD9mS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8hzdNBTOFJjSqdGd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOvJ2YLFjVCZzR50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwU3YLdmVPRWMzgTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDfN91UClVVupUWap3L55yYvNXbphGc7YDfBNlTT9lUf10YNx2L55yYvNXbphGc7QEStUDfFZTOShWMHV3dy0UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa70EdwgnSFhWaQZna9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzbHFDUPpUbt1Gcz0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1w3dEJzUnJnVWFzbJ9SeuM2bz1WaoB3O1w3cIx0SoFzRnN1ZM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OJ90SlJDRM92VXhUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cndtI3VJhEMNhDT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8d3NLZkRuZmNrljavknLj92ctlGawtDN8d3cjJ2MCZ0XUpUc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotza1o1Q1UUcSVkVV1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Onx2YrdHTZRWOmBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDfRZjbq52QSNmUDZ3L55yYvNXbphGc7MDf0UGSuhjVXRUdiRXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7U1YTd1ZFpVR3NlS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYGlXdYp1aU9WaH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OywXR3wmZsFDOst0UL9SeuM2bz1WaoB3Oyw3dFhkdX9WWJhDcS9SeuM2bz1WaoB3OxwXRKNlcxUWUwkFaD1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzVGVPdkRwREUrtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7s2U1UTQ6hHWrVEM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )