ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Dời non lấp bể - Phàn Lê Huê THVL1 Trọn bộ [Tập 44/ 44]
Phim Dời Non Lấp Bể phát sóng lúc 11h20' mỗi ngày trên kênh THVL1. Theo nhời thầy tướng số, giả dụ Phàn Hồng đẻ ra con gái thời sẽ đeo căn số giết mổ phụ thân giết huynh diệt tộc, vì thế đại hồi Lê hoa nhỡ mới chào thế hệ, Phàn đỏ hẵng gạt nước mắt thả con trôi sông tốt ngoại trừ hậu hĩnh thiến. May nhờ cậy Lê Sơn Lão mẫu ta giúp hóa áp giải kiếp nạn, Lê món mới đặt biểu rành tính mệnh.

Phàn Lê Huê – Dời non lấp bể
Phàn Lê Huê – Dời non lấp bể tập cuối

Phàn Lê Huê – Dời non lấp bể
Dời non lấp bể

Đạo diễn: Kim Ngạo Quân, Dương Di.
Diễn viên: Tôn Túy Phụng, Mã Cảnh Đào, Thôi Hạo Nhiên, Lý La, Lưu Mông Vân, Dương Hạo Nam, Vương Trung Hoành, Trương Phục Kiến, Phạm Hồng Hiên, Trần Bảo Quốc.
Thời lượng :
Quốc gia: Trung Quốc
Thể loại: Kiếm Hiệp, Dã Sử - Cổ Trang
Thời lượng: 40 tập
Năm phát hành: 2008 - 2013

Giới thiệu :

Phim Doi Non Lap Be trọn bộ Tuy nhiên, bởi vì ái tình tiền định cùng huyết Đinh San, Lê huơng nhất mực cãi lãi cha mẹ thúi thơm cùng Dương Phiên khiến nó hết sức căm phẫn. Tiễn đưa tham lam vọng đả chủ ải Hàn giang và chiếm đoạt Lê hoa, Dương Phiên hỉ nỗ lực tiến đánh chinh phục Tây lương hướng, giục giã Phàn Hồng nghênh chiến đồng bọn phứa Đường bởi vì tía con Tiết Nhân Quý dẫn đầu.
Phàn Lê Huê – Dời non lấp bể / doi non lap be
Xem Phim Doi Non Lap Be Ô đả mọi cách, Lê môn thoả nhất định kháng cự sạch, Dương Phiên quyết công tặng Lê món chẳng đang đàng sống kè cách vu cho nàng tội lỗi giết thịt ba và huynh cả khiến tặng Lê khuơ đại hồi xuất giá như vào máu gia, đưa theo khuyết điểm danh không thể rột rửa, làm tặng dân đinh San trường đoản cú xót thương chuyển sang hiềm oán đất, cộng đồng sự ganh tức mực tàu Táo Tiên cùng – là người vợ nhỉ dùng phương kế thắt đanh San cưới đi, và sự ghẻ lạnh ngữ mạ chồng, Lê khuơ thoả nếu như sống những tháng ngày hẹp tủi nhục tại Tiết gia.


Tìm kiếm từ google :
 - phim kiem hiep doi non lap be
Xem tap muoi tam tap cuoi phim doi non lap be cua ma canh dao dong
doi non lap be


maphim*==Af$nNDb50yMGJWWm1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QmbF1CN0w3aPJUaoJlctAzRL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ok5WRtQDN8hjRN9VLU9ENslmY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM0w3dHhEV1UUUjZ1aI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyQDfZBDTJ9mdhNHVsF3L55yYvNXbphGc7MDN810VjJEWsxkQYRTYvknLj92ctlGawtjM0wXTyxWLQ92VtcFN31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzQDfjFWYiZzcYd1UvxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDN8lkUpJFRzJEZllHb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM0w3bWpkcEZ0a2Vld50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxQDfwQFc1NVVf1SVsRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDN8tGdat0UyEWbwp0c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM0w3dpdDO3pmM1dWeO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwQDfBpUMatWe25UZaFWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ADN8dnTWJEbYJWbWdld9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O5MDfFRzN3Z2cvhkMpFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotDOzwHNoFkdKV1byokRz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7czM8dWe2E2T0x2V65EM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O2MDfw40RtcHTwYnQEJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UzMrQzM8BDMSVEVOllNmVzb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzsiMzwXR4JTZ2EmTkJ3Uy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxMzKwMDfzhTUWVGazp1cItWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kjMrgjM8VVT4g1RRtEbUVGR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZYNzSZRFZMBFO61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwcmNzUEU2gVWwFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM8hjbZlmNqFDMmJUe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3aCZ1X3gWYPp2ZE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBZjdz0yXLV2QMtUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGWTVlbaR0d1dkU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3bhNmMidkb3AnT40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfZdUNyIma3IWVINVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ElYkd1USdHaydDe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZzgHOqNXNoZ0Zm1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfJlkNzwEbo9UdjZVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjZG1kTthmSZZDb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTSSBVTxtkcZN2c20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0IDfjV0TnpnQ0V3SGdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UUNipWYiBzSDR2R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMDpnQTFXe1ZVQx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfBRlWEVXdDRnbMtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjM8BzYR1WQB5EROlFd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMywXV2pVOt1EcShHN51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyIDfJhGTkBnQ0MWO5dUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjM8VkYz4WbDJVNtsWV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMywXUwgzVvNmdQFWWq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfrZ2dwkDa4J2MQlTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTMrcTM8V0S0xGOLVWMldnQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3d1RnTNl0SyA1ds1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDf4YFeCd3bSNTWLFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTMrUTM892c4FXMtoWO6F3Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNxw3YO1SMqpWODFTMM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1EDfBd3VK5EUv12VyBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8VkT4BDTwQXMxJjS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMxwHOwgEVRJVQQZHOW1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyEDfF5GSzlleO5WWjdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETM8d3YxkkROR1a1FWY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMxsSO8RDRXdGM0tWcOhTN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOrcDfwAVN3dmeNljbylUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YzK1w3aXdkVVVjaLR1ch1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0syM8dnN5MkTCd3NzgHe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMrEDfjFmMhRmRzVTU4kXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfvF1R2YTUYpXWlJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDf4o3S0cXOldUNudVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDf89WLWZ0br92NlhnS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )