ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đế Quốc Hoàng Kim - Empire of Gold (2013) [Tập 24]
Đế Quốc Hoàng Kim - Empire of Gold (2013)
Đế Quốc Hoàng Kim 
Empire of Gold (2013)

Diễn viên: Go Soo, Lee Yo Won, Son Hyun Joo
Đạo diễn: Jo Nam Gook
Thời lượng: 24 Tập
Thể loại: Tình Cảm, Hình Sự, Chiến Tranh
Quốc gia: Hàn Quốc

Giới thiệu: Phim Đế Quốc Hoàng Kim

Bộ Phim Đế Quốc Hoàng Kim - Empire of Gold (2013) là một câu chuyện nhiều thế hệ trải dài suốt hai mươi năm từ 1990 đến 2010, về một tập đoàn hồi sinh từ đống đổ nát của cuộc khủng hoảng tài chính IMF những năm 1990, tàn phá rất nhiều vào nền kinh tế Hàn Quốc, và trở thành tập đoàn hàng đầu đất nước. Ba con người bị mắc kẹt trong vòng xoáy đấu tranh quyền lực để kiểm soát đế chế tập đoàn này.

Đế Quốc Hoàng Kim - Empire of Gold (2013)


1;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/EG11?authkey=Gv1sRgCLv_zviiua-OhwE#5895904910012877906;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/EG12?authkey=Gv1sRgCPb47_KrxOWf5AE#5895904994405197122;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/EG13?authkey=Gv1sRgCIrWl_qRt_q0Ww#5895905044331792514;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/EG14?authkey=Gv1sRgCOqZtqL80djs3wE#5895905092528359074;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/EG15?authkey=Gv1sRgCICD8YTqjc2x-wE#5895905140374584770|1;http://www.dailymotion.com/swf/x11gbui;http://www.dailymotion.com/swf/x11gbup;http://www.dailymotion.com/swf/x11gbux;http://www.dailymotion.com/swf/x11gbv3|2;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire21?authkey=Gv1sRgCOq0nN24yZ2V_gE#5896275099759955314;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire22?authkey=Gv1sRgCNah6IuJhcirTQ#5896275124567828290;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire23?authkey=Gv1sRgCMnz3_TRpYLWCw#5896276798972861186;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire24?authkey=Gv1sRgCL3jz9bM356MjwE#5896275236831188626;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire25?authkey=Gv1sRgCOrHu_KIuIqOag#5896275274300044434|2;http://www.dailymotion.com/swf/x11hetw;http://www.dailymotion.com/swf/x11hetz;http://www.dailymotion.com/swf/x11heu7|3;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Empire31?authkey=Gv1sRgCOPb0srK6NnhVA#5898571349739779458;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Empire32?authkey=Gv1sRgCP-kmKO_x5_7QA#5898571414256049538;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Ngay09Thang7Nam2013?authkey=Gv1sRgCMqKkKaf8byycw#5898571472001618386|4;http://www.dailymotion.com/swf/x11qnui;http://www.dailymotion.com/swf/x11qnur;http://www.dailymotion.com/swf/x11qnuw;http://www.dailymotion.com/swf/x11qor5|4;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E41?authkey=Gv1sRgCJu7v52G4rbfTA#5898898986049403298;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E42?authkey=Gv1sRgCN3AgdDJ8afgCw#5898901035139066482;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E43?authkey=Gv1sRgCOWvmtuK2ZzogAE#5898901095181296882;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E44?authkey=Gv1sRgCJHmhbbkvJyK6wE#5898901165949449106;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E45?authkey=Gv1sRgCM3MqLvG9qT5dA#5898901228791425362|Behind The Scene;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19038-behind-the-scene.html|trailer;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19043-trailer----vietsub.html|họp báo;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19149-hop-bao.html|1;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19313-tap-1-13.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19323-tap-1-23.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19324-tap-1-33.html|Behind The Scene - Tập 1;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19332-behind-the-scene---tap-1.html|2;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19335-tap-2-13.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19353-tap-2-23.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19354-tap-2-33.html|3;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19508-tap-3-13.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19509-tap-3-23.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19510-tap-3-33.html|4;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19625-tap-4-13.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19626-tap-4-23.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19627-tap-4-33.html|Engrave In My Heart - Yeon Gyu Sung;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19632-engrave-in-my-heart---yeon-gyu-sung.html|5;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19840-tap-5-13.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19841-tap-5-23.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/19842-tap-5-33.html|1;http://tv.zing.vn/video/Empire-Of-Gold-De-Quoc-Hoang-Kim-Tap-1/IWZ9E6IE.html|2;http://tv.zing.vn/video/Empire-Of-Gold-De-Quoc-Hoang-Kim-Tap-2/IWZ9E6O8.html|3;http://tv.zing.vn/video/Empire-Of-Gold-De-Quoc-Hoang-Kim-Tap-3/IWZ9EAI6.html|4;http://tv.zing.vn/video/Empire-Of-Gold-De-Quoc-Hoang-Kim-Tap-4/IWZ9EA70.html|5;http://www.dailymotion.com/swf/x11zjzn;http://www.dailymotion.com/swf/x11zjzx;http://www.dailymotion.com/swf/x11zk06;http://www.dailymotion.com/swf/x11zk0g|6;http://www.dailymotion.com/swf/x11zk0w;http://www.dailymotion.com/swf/x11zk19;http://www.dailymotion.com/swf/x11zk1f;http://www.dailymotion.com/swf/x11zk1p|5;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Empire51?authkey=Gv1sRgCIOHyqyF8c3Q1QE#5901436639951537234;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Empire52?authkey=Gv1sRgCPrTsLb816uNOA#5901437037030539282;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Empire53?authkey=Gv1sRgCJWP1u3E2rGqSw#5901437056746058178|6;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E61?authkey=Gv1sRgCPGThKrc6ND2Zw#5901457085892163154;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E62?authkey=Gv1sRgCMedk7eP8sOfUw#5901457171933591106;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E63?authkey=Gv1sRgCK-4-tXw-_-92wE#5901457207095890850;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E64?authkey=Gv1sRgCL7Ot677iYapyQE#5901457242660146530;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E65?authkey=Gv1sRgCK2zxOrZwZmSHg#5901457287906622642|7;http://www.dailymotion.com/swf/x1271d2;http://www.dailymotion.com/swf/x1271d8;http://www.dailymotion.com/swf/x1271db;http://www.dailymotion.com/swf/x1271dq|7;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E71?authkey=Gv1sRgCKK4lMDlraHhAw#5903673212948967778;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E72?authkey=Gv1sRgCNjT27XLif74aw#5903673331864871794;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E73?authkey=Gv1sRgCNzrwazv2KD0fA#5903674182712375378;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E74?authkey=Gv1sRgCJGLhu_3yd30OQ#5903674598647640802;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E75?authkey=Gv1sRgCJqb49byrpbeiwE#5903675155997841010|8;http://www.dailymotion.com/swf/x128abt;http://www.dailymotion.com/swf/x128acn;http://www.dailymotion.com/swf/x128ad1|8;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire81?authkey=Gv1sRgCLGp3rOFhYarSA#5904070818962027506;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire82?authkey=Gv1sRgCPODk5a_8aDJHw#5904070830410899394;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire83?authkey=Gv1sRgCLjOw4eb1pPD_QE#5904070843354353058;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire84?authkey=Gv1sRgCO-qxKr7xtnRggE#5904070857086664786;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire85?authkey=Gv1sRgCOO47sbEy4K2RA#5904070868882538178|9;http://www.telly.com/114JJRK?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/114KEOX?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/114JX2W?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/114K1B8?fromtwitvid=2|9;http://www.dailymotion.com/swf/x12gf8r;http://www.dailymotion.com/swf/x12gf93;http://www.dailymotion.com/swf/x12gf9p;http://www.dailymotion.com/swf/x12gf9y|9;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E91?authkey=Gv1sRgCOnlwNKssICAjQE#5906292646621578546;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E92?authkey=Gv1sRgCO7N0qil26LBygE#5906292717046498930;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/E93?authkey=Gv1sRgCIzIn9Oe8NK8rQE#5906292758194105634|10;http://www.dailymotion.com/swf/x12i9og;http://www.dailymotion.com/swf/x12i9p1;http://www.dailymotion.com/swf/x12i9pf;http://www.dailymotion.com/swf/x12i9pv|10;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire101?authkey=Gv1sRgCK-8wuX5u_mfHQ#5906632086394329298;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire102?authkey=Gv1sRgCPq55Mmp-MTeEA#5906632109348685602;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire103?authkey=Gv1sRgCIWPgIG8973BVQ#5906632132454853650;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire104?authkey=Gv1sRgCICHp_WNg67vEQ#5906632170972739986;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire105?authkey=Gv1sRgCIyZ3NO3tLKmqwE#5906632202167020434|11;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire111?authkey=Gv1sRgCMur7bGL-YCDVg#5908864862280250162;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire112?authkey=Gv1sRgCKO76onUiseFoQE#5908864876694853842;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire113?authkey=Gv1sRgCOXOvOTWz4r7AQ#5908864890053661970;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire114?authkey=Gv1sRgCNy8wNnTjt-0nwE#5908864901232161186;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire115?authkey=Gv1sRgCIfRiMClxL6JngE#5908864918020023890|11;http://www.dailymotion.com/swf/x12qpjg;http://www.dailymotion.com/swf/x12qpjn;http://www.dailymotion.com/swf/x12qpk0|12;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/E121?authkey=Gv1sRgCIH9y9_w_ZnbRQ#5909278446072840914;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/E122?authkey=Gv1sRgCK_Nn8C01a3xTQ#5909278473306417794;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/E123?authkey=Gv1sRgCI-z3vas4-m0hAE#5909278496953247714;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/E124?authkey=Gv1sRgCOemnc3-9LqRuwE#5909278595710725746;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/E125?authkey=Gv1sRgCMX-8bHIxtqNZw#5909278635074293458|12;http://www.dailymotion.com/swf/x12slgo;http://www.dailymotion.com/swf/x12slgt;http://www.dailymotion.com/swf/x12slh3;http://www.dailymotion.com/swf/x12slhe;http://www.dailymotion.com/swf/x12slhm;http://www.dailymotion.com/swf/x12slht|13;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire131?authkey=Gv1sRgCOnxpt7xodnuYw#5911477789035800850;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire132?authkey=Gv1sRgCKuaxJip7OygHA#5911478168775625442;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire133?authkey=Gv1sRgCJum-JKx9eecGw#5911478388987793250;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire134?authkey=Gv1sRgCMu5nKmg8Ma1kgE#5911478967519603074;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire135?authkey=Gv1sRgCOiR4omMspznQQ#5911479387182914354|13;http://www.dailymotion.com/swf/x1318s5;http://www.dailymotion.com/swf/x1318sq;http://www.dailymotion.com/swf/x1318t5|14;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire141?authkey=Gv1sRgCLKmkO-U7IiCKA#5912054551060406514;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire142?authkey=Gv1sRgCJf7yr-E_5rQ0QE#5912054567728592578;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire143?authkey=Gv1sRgCO2W1ZfO5tbk8gE#5912054580433233138https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire134?authkey=Gv1sRgCMu5nKmg8Ma1kgE#5911478967519603074;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire145?authkey=Gv1sRgCLr4kLLI6oqwRw#5912054615670388930|14;http://www.dailymotion.com/swf/x134oqj;http://www.dailymotion.com/swf/x134oqt;http://www.dailymotion.com/swf/x134or5|15-Raw;http://www.dailymotion.com/swf/k4w0kRHtgB1HD64taYb;http://www.dailymotion.com/swf/k6iEGBeJgrutAt4taYg|15;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/20763-tap-15-13.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/20764-tap-15-23.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/20766-tap-15-33.html|15;http://www.dailymotion.com/swf/x13dhqp;http://www.dailymotion.com/swf/x13dhra;http://www.dailymotion.com/swf/x13dhrn;http://www.dailymotion.com/swf/x13dhry|15;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire151?authkey=Gv1sRgCLC4p4aQgryxoQE#5914117480995587890;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire152?authkey=Gv1sRgCNP-t56QouzKyAE#5914119103897279762;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire153?authkey=Gv1sRgCJTe-vOshrrDrgE#5914123541783876306;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire154?authkey=Gv1sRgCKu80pLomoa6aQ#5914120623370152690;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire155?authkey=Gv1sRgCIbyjOKCw6nIXA#5914125407488579122|16;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire161?authkey=Gv1sRgCJ2NldTp6r6sGQ#5914480268263873202;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire162?authkey=Gv1sRgCPGDupnvr4KmQg#5914481270541360082;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire163?authkey=Gv1sRgCNqjhKm6876EtAE#5914482308416523234;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire164?authkey=Gv1sRgCI3Y5dbquYTwCg#5914483504707677122;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire165?authkey=Gv1sRgCKSNlvSZnv6EwAE#5914484592130746226|16;http://www.dailymotion.com/swf/x13ewev;http://www.dailymotion.com/swf/x13ewfd;http://www.dailymotion.com/swf/x13ewfw|17;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Empire171?authkey=Gv1sRgCJW00aKC5-6LCQ#5917002021598539362;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Empire172?authkey=Gv1sRgCIqL7dnSn-KdhAE#5917002043694829410;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Empire173?authkey=Gv1sRgCKCos9LRjd2tUQ#5917007710789802290;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Empire174?authkey=Gv1sRgCILDivn76tB7#5917002107134904258;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Empire175?authkey=Gv1sRgCNba_Oy5maq0HA#5917002347980548514|17;http://www.dailymotion.com/swf/x13sagj;http://www.dailymotion.com/swf/x13sagw;http://www.dailymotion.com/swf/x13sah5|18;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire181?authkey=Gv1sRgCO3zuJS-8oDzZg#5918472999873513522;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire182?authkey=Gv1sRgCIuOhvSjjd21aA#5918474243802097538;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire183?authkey=Gv1sRgCLfK3e69rdfJAQ#5918475427800420642;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire184?authkey=Gv1sRgCKrY9N6loPHuWQ#5918476307235328914;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire185?authkey=Gv1sRgCLLbleyOhsWafA#5918477271096879794|18;http://www.dailymotion.com/swf/x1417ov;http://www.dailymotion.com/swf/x1417p8;http://www.dailymotion.com/swf/x1417qq|19;http://www.dailymotion.com/swf/x147tz4;http://www.dailymotion.com/swf/x147tzg;http://www.dailymotion.com/swf/x147tzp|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/B5TdVDuzRBQgk-X8W73XRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/21445-tap-21-13.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/21446-tap-21-23.html;http://vivo.go.vn/episode/empire-of-gold--de-quoc-hoang-kim/21447-tap-21-33.html|21;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Empire211?authkey=Gv1sRgCJzBu_PPpdjTYQ#5923677080017594834;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Empire212?authkey=Gv1sRgCMz3idHH3KfyFQ#5923677098422576434;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Empire213?authkey=Gv1sRgCJy_w4eZ4Li8gAE#5923677113976631762;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Empire214?authkey=Gv1sRgCIGi1qeIjY_zVQ#5923677135942341666;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Empire215?authkey=Gv1sRgCO2m47Pf_JbAYQ#5923677157721224018|22;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire221?authkey=Gv1sRgCKOSqNG669KH8wE#5924126864217189714;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire222?authkey=Gv1sRgCN_BhcjJ6YzmSA#5924128412684622802;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire223?authkey=Gv1sRgCMLD4M6F1da1Ew#5924129641098743058;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire224?authkey=Gv1sRgCMSa3Iimm_HxjQE#5924130859364803282;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Empire225?authkey=Gv1sRgCJrH1fHtiPm0kgE#5924132009312602146|21;http://www.dailymotion.com/swf/x14q0yu;http://www.dailymotion.com/swf/x14q0z3;http://www.dailymotion.com/swf/x14q0z8|22;http://www.dailymotion.com/swf/x14rbzq;http://www.dailymotion.com/swf/x14rc07;http://www.dailymotion.com/swf/x14rc0g|23;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Empire231?authkey=Gv1sRgCLKK8vLJ67OZXw#5926986711444886402;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Empire232?authkey=Gv1sRgCLC098bTzamtJg#5926987199823434386;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Empire233?authkey=Gv1sRgCOn948jGs6m3eA#5926987757712004562;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Empire234?authkey=Gv1sRgCLLIwOna5tKrxwE#5926988182044353634;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Empire235?authkey=Gv1sRgCLir2MzHxaKXhgE#5926988472443172194|23;http://www.dailymotion.com/swf/x152oh2;http://www.dailymotion.com/swf/x152oh7;http://www.dailymotion.com/swf/x152ohg||

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )