ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Bản Di Chúc Bí Ẩn Trên Kênh Vtv1 [Tập 27]
Bản Di Chúc Bí Ẩn , Xem Phim Bản Di Chúc Bí Ẩn Trên Kênh Vtv1
Bản Di Chúc Bí Ẩn Trên Kênh Vtv1 

Đạo diễn: Trịnh Lê Phong
Diễn viên: MC Phan Anh,NSƯT Trần Tường,Minh Phương,Minh Tùng,NSND Trần Nhượng,NSƯT Đỗ Kỷ,Linh Sơn,Huyền Trang,Diễm Hương
Thể loại: Phim Tình Cảm, Phim Tâm Lý, Phim Phim Việt Nam, Phim Hình Sự
Sản xuất: VFC
Quốc gia: Việt Nam
Thời lượng: 28 Tập
Năm phát hành: 2013

Giới thiệu: Phim Bản Di Chúc Bí Ẩn Trên Kênh Vtv1 
Bộ Phim Bản Di Chúc Bí Ẩn được chiếu trên kênh vtv1 hàng ngày. Bản di chúc bí ẩn là một trong những sản phẩm đặc sản của VFC. Bộ phim hình sự mang tên Bản di chúc full bí ẩn sẽ hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho người xem,, với những tình tiết gay cấn ,và hấp dẫn .

Bản Di Chúc Bí Ẩn , Xem Phim Bản Di Chúc Bí Ẩn Trên Kênh Vtv1maphim*8VUN$XJjVh5GUDxmZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNywHNzU0NtZ2TxAXNl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OsxWdmBiNywXQIVFZZljTq5Ge10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBh0TNNDO5xUS1hVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7sGS0dGSLdjaz8kZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNywXS3QnWfNmcMxGUo1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OsxWdmBSNywXRXF1MtQmcyhHV10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzxmYxZzS6RFbC9UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7k0aSZFULlmQYRVQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNyw3dy81UmZncEdlUw0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDfJN2Z1VHTvlVO5hXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8hzZ5dXO1gkdllmc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXQrhWd3lTV5QnVZ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OEhUL0IDfNV1XUNVSNNXdT1SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjM8BDWJBXUCBnWsNTd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMywXRpd2Z5RFcNV3T20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3V0TGVjV2RTNVFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EEdoZ3ayUmesNER9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMyw3dHJzdJVHOzFFRE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfrBDezZFWJVkc2FWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8N2RmRHW5okVnhjS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOCtmaKlUW1lGbx0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ON1UYl52XTxkdQtUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8tmVihGWwcncZF0b9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywXWv1EUmRkSjhnUi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OZ9mW5YnRmVUZNRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UlMPpkQi9kNCVUO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMyw3YklWWFVFTspVUT1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxIDfZ92a6NmdzgGMRNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QEStAjM8NmUvFFWVZWVRlmS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTVoRHd50WYE1mVz0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0M1RDhXZuNHWRFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AjM8l1brp3Y2NDawE1Y9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMyw3aJZlVNNzMkZnQU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OEhUL5EDf4UEbUB3R012TWNTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7c3RSNFODZkMHVjS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM1BDNsZ2bElEez1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfZhGa3VTLal3Y0UVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM89mbF90ZPdka5Z0Y9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOlJTdBNnNNlkSl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OVZnQUZ2Q4wUVaJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTM8dmcrFVM09Wd0UFe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3ZwQUcHp1QVlFUk1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4EDfZNXb0AFOapFToNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7wGb1ZGI3EDfrZTSNRkVzEWNTRTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cTM8NXNUFXZlNGSi1md9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNxwXQycFMwkFS4tmRn1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4YmSWhzRkVWTHlVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7U0Xox2TQFFViV3U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNxwXSzEldvFzVL1iM30jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OEhUL1EDfnRlWTlWaoZmbU5WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UTM8VUcLN0SPJUNxhkT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzcqNWavREa49mUt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3pmMJx2SuZ3SoRVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UTM81ET4cnUhVkY3kTW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNxwXQKZXNMN2RqVXLs1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfJ9UZY91YBNFO5kTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EUZPVDZOJDamhFe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTRDdFd1pGR6FXOw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfjZncVVkcjJVekRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8RjT6VTeChmS1RjN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTS5djT5YlWKpXUf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjdXTU5EeUdmUUhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8lEWXNHRoZjRRRmc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM1cHSEZjcZRkTO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ojh0YQlkNqNkWEZWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ITM8RzV5NnWRh2Vw9GM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxwHNPdTMF9VQ1UGM00jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfFNHWIxENX90SFlXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTM01WQjVWQwI0M9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTRWRTM3kke2hVTt1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDf4okd49FMkRlNldXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8tWatYkQH9EayhjT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTUxEGO2lkRwo2ZH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OVRVV4c0UrhjcQhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8FFSlVja0ZXSQxEa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8F1SWVVbTpEMYdTL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOnRUbP9lZXFjUC1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONlTSmNHdtIDc5UXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDfwUWSK5WVoVkWhlTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EUe0sGVrVzZlNHc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTSUp1Rzp2NihkNp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4wXU1J1MJlURy9URi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4wHNt1UWTdGTXZUM40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3wXUYdkWZp1M3UUS21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OVJVeDh1UJFGW0EVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ADcBVjWIxWRMF3d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8VUYENjR1N2MBdTY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8FUZsVWef1ya4U0c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTUh12bmxWWLdlcK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OnV0QMp2QD9mWG1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDfVdGU5d2Rs9GOUpWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cHcxgUbapGeDRkc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTQxhXe24WbydVRj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1w3bwUUQpF3b0JVUM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1w3dadTdUVXU2g0VI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OvRWWDlnUx0UZ2dTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7c3aFlWO4omcZVTR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8BTd1cFc5xWeDdDV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8lUVFJDduJjT2AXO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8tGVHVTb5Ilaqp2X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM1F2NJJ3dV9VbX1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OVpUYZd3Yf1kU0xUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDfnJVRolkbaN3dPNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UkZoV3R4hVe6VTW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM3IEcykTcJpXO41jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OywXS1olUatUat9Fep1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Oyw3c3onSChTe38FcS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3pkVyZFWjplcahVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EFVyAjYwpnN2EWU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM8hzMIpERkZlTuh1V9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )