ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Sóng Gió Hậu Cung THVL1 [Tập 76 /76]
Song Gio Hau Cung,Xem Phim Song Gio Hau Cung THVL1

Song Gio Hau Cung,Xem Phim Song Gio Hau Cung THVL1Sóng Gió Hậu Cung THVL1 tập 76,cuối
Chân Hoàn Truyện tập 76,cuối
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Đạo diễn :N/a
Diễn viên :Tôn Lệ , Lý Đông Học , Trần Kiến Bân , Thái Thiếu Phân , Tưởng Hân , Lưu Tuyết Hoa
Thể loại :Cổ Trang
Quốc gia :Trung Quốc
Chất lượng :HD
Thời lượng :76 Tập
Năm phát hành :2012

Giới thiệu: Phim Sóng Gió Hậu Cung|Song Gio Hau Cung THVL1
Bộ phim sóng gió hậu cung|song gio hau cung  nói về tranh đấu quyền lực và tình yêu của những nữ nhân trong chốn thâm cung thời Ung Chính nhà Thanh. Chân Hoàn từ một cô nương thuần khiết, không màng thế sự, dười sự chèn ép, mưu mô của những kẻ hiểm độc trong chốn hậu cung, cô bắt buộc phải tự cứu mình và cuối cùng trở thành người thống trị tam cung lục viện. Nhưng để ngồi lên được vị trí cao nhất đó, Chân Hoàn đã phải trả giá bằng tình yêu cả đời mình.

Phim Sóng gió hậu cung|song gio hau cung dài 76 tập do Trung Quốc sản xuất với các diễn viên: Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân, Trần Kiến Bân, Lưu Tuyết Hoa, Trương Phàm… sẽ được trình chiếu trên kênh THVL1 vào lúc 13h các ngày trong tuần.

Song Gio Hau Cung,Xem Phim Song Gio Hau Cung THVL1

Song Gio Hau Cung,Xem Phim Song Gio Hau Cung THVL1

Song Gio Hau Cung,Xem Phim Song Gio Hau Cung THVL1

Trailer:

Tags :maphim*=M0$Nlk0UzcXMmdEV2QUSvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJk5WRtYzNDdTJzVDZ5cmN2NTOGhzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSN3M0NlgzVHh1ZLFDbz4WVvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0czQ3USTiR1TOdjd5ZDcU9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzNDdTJrJTexAlW5VkVCF1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM3M0NlMWS11Edhh2TTZ2avY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxczQ3UycYV1ZkF3ThJEem9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAzNDdTJw4WLiVHeol2Nhp2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSO2M0NlUkcj5GMWFmb1YDcvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4YzQ3UyaqhnUq9lU14kb38idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcjNDdTJZJUaLNnePdjaYJ1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiN2M0Nl0UZjhGWf9kRkRUOvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1YzQ3USTQR2bUZ0TwlmSL9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjNDdTJnVlVy9mZRpVdSJ1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyM2M0NlQjU04mbZ9GNxUXMvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyYzQ3UydVFjbR1yY20UUO9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjNDdTJnB1TxJ0XptUOJVzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM2M0NlAjZ4FjZSdXeudlcvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5UzQ3Uybth3aGF1XFZ0Sl9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTNDdTJz5WYTNWWSFmdLJ2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN1M0NlQjTGFjV1E2Q1YVVvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2UzQ3USS4JVQycHT4kVV59idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTNDdTJ4k2R5hzd5w0NqZ2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCN1M0NlMGZy8md1o3MJFWbvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzUzQ3UyYHxUMI5WdZlnc09idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITNDdTJjFkcDNjZilVLrF1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM1M0NlM3bSVFU4hzV2dlSvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwUzQ3UydVhVV2hkNNh3Qq9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkDNDdTJw8WSuNmNyhHRGR3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCO0M0NlQDdSJmUwRjdHRnRvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3QzQ3UCO4wkZNlUZVpFSS9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYDNDdTJ3VVOz9WLEdFWRZ2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSN0M0NlUUL5VnaTdjbqZ3RvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0QzQ3UCNCVESkxkSt4GOP9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMDNDdTJrJFR2czcNlDcKZ0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM0M0NlkVa0gGcNRDNDJzSvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxQzQ3UyZWlVOrVlRTRFN28idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlADNDdTJwI3N5t2SYJUaxE0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOzM0NlsmdKlmbJBjRfllQvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4MzQ3UCNDJXVTlUcFVjcw8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczMDdTJ4o0VjhVa5ADRLt0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNzM0Nl0kUZNmNK1CUoV2YvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1MzQ3UyYTVDO0Y3cLN0d19idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzMDdTJV5ESy1ETBVDaxF1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMzM0NlAzUOFXZ3FHeT9FavY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyMzQ3UycpJVY3kWRkZEUT9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJNpHZ4kldplXWhp1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMzM0NlgjZ3EzY4MnT30WdvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5IzQ3USQpp2X1wkSrFWZi9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJBxEUyE1dhN2SB12L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNyM0NlgjNJRzQmRUeZlnRvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2IzQ3UCNwc3bxEjc5FXdx8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJJRGOQJUN5JUVaVzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNyM0Nl00RypkbKJHN0x2ZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3USVFlmUzMWR0MTOl9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJB1ydwMXLuRXaGp3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMyM0NlU1akdzR4kkVVZUQvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3USU2E2NfRnMzhldP9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJ4YTdC1iV2ZVZwQ1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlUVMOJ0MrpXa5JzdvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3Uydth3UGhjNjlzdW9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJrZUSOZHUfpXMRh2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlMHdYhXbx10aTdlUvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3USSSZ0YzdUeVhHMk9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJ0gDOYZlcmh2N2YzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlEkchZ0QQlTcthXOvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3USRjpUOLFmRGVWR19idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJjlVaLV2UGBDd592L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJ35UZhpUMNd1dxt2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJwk1ShVWVxgVdjl0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJ3BlbNZmYRFXOSF1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJ002YFd2QkZjd3d2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJ4I0UWRldJRTYTZzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJzpWL390UnF3ViF1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJNl1aRZ0atZmeQJ2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJ3FlMkFmStJ2a5V2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )