ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Mụ Phù Thủy Daayan - Ek Thi Daayan (2013)
Mụ Phù Thủy Daayan - Ek Thi Daayan (2013)

Xem Phim Mụ Phù Thủy Daayan - Ek Thi Daayan (2013)Mụ Phù Thủy Daayan
Ek Thi Daayan (2013)
Đạo diễn: N.A
Diễn viên: Vishal Bhardwaj, Vishal Bhardwaj
Thể loại: Kinh Dị
Thời lượng: 127 phút
Quốc gia: Ấn Độ
Năm phát hành: 2013
Giới thiệu: Phim Mụ Phù Thủy Daayan - Ek Thi Daayan (2013)
 Bộ Phim Mụ Phù Thủy Daayan - Ek Thi Daayan (2013): Một ảo thuật gia nổi tiếng bị ám ảnh bởi một phù thủy tên là Daayan... và câu chuyện diễn ra như thế nào !
Mụ Phù Thủy Daayan - Ek Thi Daayan (2013)maphim*==w$Q3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWNxdHWHdUMV9lZyYUNxpmZhlHeORGcwkUYnx0U5k1NNt0V48EZiJDRYd3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJk5WRtkzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWNxdHWHdUMV9lZyYUNxpmZhlHeORmNHVGSaV3Vk9UNzRDTuBVdIZmRZ10LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJnVTc3h1RHFTVfZmMGVTcqZWY5hnT5YDM2VFZaNjVXRjW3VFUyV0Q2dVOT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyZ1E3dYd0RxU1XmJjR1EnamFWe45EZThjdSdkVxkzU4dURwMWd2hDUixUNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWNxdHWHdUMV9lZyYUNxpmZhlHeORGb0R2VWFDd2gkW0h2Th9Ga5wmVvJ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJnVTc3h1RHFTVfZmMGVTcqZWY5hnTOZ3ST9Waa5mdRpGZGRjVfZjbidEMk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyZ1E3dYd0RxU1XmJjR1EnamFWe45Ed1dTOnB1dSNkcmFEdLVFehRTc5ZTZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWNxdHWHdUMV9lZyYUNxpmZhlHeOlTZUNjaiNlatcHeCh1SV1CdiJ3NVNzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJnVTc3h1RHFTVfZmMGVTcqZWY5hnTOtUTuRmejBHOaJGOz1WOt4kVZNGc49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )