ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Lớp Học của Nữ Hoàng - The Queen Classroom [tập 16/16]
Lớp Học Của Nữ Hoàng,Xem Phim Lớp Học Của Nữ Hoàng

Lớp Học Của Nữ Hoàng,Xem Phim Lớp Học Của Nữ Hoàng
Lớp Học Của Nữ Hoàng tập 12,13,14,15,16,17 , cuối
Lớp Học của Nữ Hoàng
Đạo diễn:Lee Dong Yoon
Diễn viên:Go Hyun Jung, Kim Sae Ron...
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước
Độ dài:16 Tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2013

Giới thiệu: Phim Lớp Học Của Nữ Hoàng tập 14, 151,6 

Lớp Học Của Nữ Hoàng,Xem Phim Lớp Học Của Nữ Hoàng

Lớp Học Của Nữ Hoàng,Xem Phim Lớp Học Của Nữ Hoàng


1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/w6ZbSLWCEcqxa7Z78ukBXtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8ihu-z527jGA2NX5TTEBttMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HQXHDlNHiJSHRmRi_Cdf39MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7IkWh83klHVh0Dpv9nYgtdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1 full;https://picasaweb.google.com/115076113135963965984/Queen1?authkey=Gv1sRgCJPGr_rDz6jUrwE#5890979997502716082|1;http://www.dailymotion.com/swf/x111a2v;http://www.dailymotion.com/swf/x111a33;http://www.dailymotion.com/swf/x111a3i|2;http://www.dailymotion.com/swf/x116fmv;http://www.dailymotion.com/swf/x116fn1|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/u3l99Q31i_lJxwKeF_DHl9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uHvVGXGQlchLPnJMHEkqY9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dwbc1H4qaLVZNxQhGGaRItMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n_7wAs6djLYPFVj3q4j7ptMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q31?authkey=Gv1sRgCPWpge3RrbyV_QE#5893767276902072770;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q32?authkey=Gv1sRgCKnQsNHBxpzezwE#5893767465641805618;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q33?authkey=Gv1sRgCILvqObm0MaQGQ#5893767867460950754;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q34?authkey=Gv1sRgCMmDwNCQ7e-fPA#5893767903439966322;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q35?authkey=Gv1sRgCK7BrOSVtIrK7gE#5893767938322869826|3;http://www.dailymotion.com/swf/x11a6wq;http://www.dailymotion.com/swf/x11a6wy;http://www.dailymotion.com/swf/x11a6x3|4;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Ngay30Thang6Nam201302?authkey=Gv1sRgCPuG0MfTvOG9FA#5895258522092133906;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Ngay30Thang6Nam201303?authkey=Gv1sRgCL7xrNDd-dradA#5895258610861632738;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Ngay30Thang6Nam201304?authkey=Gv1sRgCIuzrMzKgJ22Mw#5895258683218902930;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Ngay30Thang6Nam201305?authkey=Gv1sRgCPODn4KRpsrC3AE#5895258758834380338|4;http://www.dailymotion.com/swf/x11eib6;http://www.dailymotion.com/swf/x11eibb;http://www.dailymotion.com/swf/x11eibm;http://www.dailymotion.com/swf/x11eibw|5;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/QC51?authkey=Gv1sRgCL7G87WX3e78BQ#5896536370468189138;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/QC52?authkey=Gv1sRgCM3c-tihzM7M9gE#5896536626367098018;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/QC53?authkey=Gv1sRgCK3rlqHQ2NKaLw#5896536865066495330;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/QC54?authkey=Gv1sRgCLu9tvDy66iFKA#5896537139848318354;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/QC55?authkey=Gv1sRgCPD7xY2yzIOy5gE#5896537274829417410|5;http://www.dailymotion.com/swf/x11idlj;http://www.dailymotion.com/swf/x11idln|6;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen61?authkey=Gv1sRgCJieraq65rGyag#5897353590423406242;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen62?authkey=Gv1sRgCJ6smJmP7OLRmgE#5897354198388874386;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen63?authkey=Gv1sRgCOKqqqv07vbE0QE#5897354244782095570;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen64?authkey=Gv1sRgCPzW-6eFksXb8QE#5897354254330557682;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen65?authkey=Gv1sRgCMzRktSm1eagDQ#5897354275853243394|7-Eng;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/07/lop-hoc-cua-nu-hoang-7-engsub.html?m=1|8-Eng;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/07/lh-8e.html?m=1|7;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Queen71?authkey=Gv1sRgCIaGkc7vr_PdZw#5899002261414614962;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Queen72?authkey=Gv1sRgCMDK89_825n4kgE#5899002299575175250;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Queen73?authkey=Gv1sRgCKDK1fDkkITafA#5899002318482697090;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Queen74?authkey=Gv1sRgCJzz7sD3zoS00AE#5899002340141674530;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Queen75?authkey=Gv1sRgCP3y8df3-sLd_gE#5899002357893790370|8;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen81?authkey=Gv1sRgCOe67saYkaD2Hw#5899900277201558514;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen82?authkey=Gv1sRgCJDFnraj_sXX0wE#5899900323893634898;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen83?authkey=Gv1sRgCNq60pzJ4pOpMQ#5899900331961823586;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen84?authkey=Gv1sRgCJHSh-DT8rL1FQ#5899900353092548274;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen85?authkey=Gv1sRgCJzfyteS5N2Ybw#5899900395826919762|6;http://www.dailymotion.com/swf/x11lax4;http://www.dailymotion.com/swf/x11lax5|7;http://www.dailymotion.com/swf/x11rulj;http://www.dailymotion.com/swf/x11rult|8;http://www.dailymotion.com/swf/x11ul89;http://www.dailymotion.com/swf/x11ul8m|9-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/07zOen?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/0XPdfk?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/29rN4Q?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/980Um2?client_file_id=379958|10-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/3fUb8Q?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/Xyx8G9?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/ugdk90?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/c01770?client_file_id=379958|11-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/the_queens_classroom_korean_-_11_clip1.flv;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/the_queens_classroom_korean_-_11_clip2.flv;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/the_queens_classroom_korean_-_11_clip3.flv;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/the_queens_classroom_korean_-_11_clip4.flv|9;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q91?authkey=Gv1sRgCIadqpjRoeK-jgE#5902197657153879586;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q92?authkey=Gv1sRgCJay_YWbqvGKFw#5902197753822083090;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q93?authkey=Gv1sRgCP64lcGfkc-XGw#5902197813048181282;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q94?authkey=Gv1sRgCPGC5bPeuLmQ5QE#5902197874357469106;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q95?authkey=Gv1sRgCILLz8y90dijBw#5902197957867029138|10;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen101?authkey=Gv1sRgCPOKgrv554ibyAE#5902190713423984546;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen102?authkey=Gv1sRgCJeIy8bU4tDlMg#5902190732210063106;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen103?authkey=Gv1sRgCI_sp6PJpIbdcw#5902190744906093426;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen104?authkey=Gv1sRgCIOYjcnV8aKJJQ#5902190761761348770;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen105?authkey=Gv1sRgCLPczKa33uPY-QE#5902190781540859186|9;http://www.dailymotion.com/swf/x122dyw;http://www.dailymotion.com/swf/x122e0p;http://www.dailymotion.com/swf/x122e1g|10;http://www.dailymotion.com/swf/x122cye;http://www.dailymotion.com/swf/x122cyn;http://www.dailymotion.com/swf/x122cyw|12-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/Y31k74?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/5sh7D8?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/sG9933?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/069g7i?client_file_id=379958|11;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q111?authkey=Gv1sRgCNKl6sKkiLqBXA#5904476466350805890;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q112?authkey=Gv1sRgCLmM-9yCgoeukAE#5904476541067765186;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q113?authkey=Gv1sRgCN6PqZz4sfeuYQ#5904476662187372082;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q114?authkey=Gv1sRgCN3r_IuL5_GbjwE#5904476764296418306;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q115?authkey=Gv1sRgCO6tkOSkl_XtAg#5904479222400254994|11;http://www.dailymotion.com/swf/x129qy9;http://www.dailymotion.com/swf/x129qwn;http://www.dailymotion.com/swf/x129qxj|13-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/7Ef56c?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/MB36jz?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/9673A5?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/2L7g91?client_file_id=379958|11;http://www.telly.com/10EJWLH?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/10EK229?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/10EK5LO?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/10EKBDY?fromtwitvid=2|12;http://www.telly.com/10G3CDV?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/10G3MSX?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/10G3TFB?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/10G47OC?fromtwitvid=2|12;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q121?authkey=Gv1sRgCMyB8Prg08GaNQ#5904957010667108210;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q122?authkey=Gv1sRgCI3trYraxsCQKQ#5904957121043389602;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q123?authkey=Gv1sRgCIbg7Liz-eLw2gE#5904957201720389842;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q124?authkey=Gv1sRgCIiYlNv-8e3pBA#5904957290112175474;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Q125?authkey=Gv1sRgCPeawYHQ7LiJywE#5904957835871491890|14-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/09I9fz?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/002CiK?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/jD9q23?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/tJLv6Z?client_file_id=379958|15-Eng;phimsoc.y//embed.yourupload.com/3eoI67?client_file_id=379958;phimsoc.y//embed.yourupload.com/aDcoh1?client_file_id=379958;phimsoc.y//embed.yourupload.com/6Igoo4?client_file_id=379958;phimsoc.y//embed.yourupload.com/o83WBF?client_file_id=379958|13;http://vivo.go.vn/episode/the-queens-classroom--lop-hoc-cua-nu-hoang/20302-tap-13-13.html;http://vivo.go.vn/episode/the-queens-classroom--lop-hoc-cua-nu-hoang/20303-tap-13-23.html;http://vivo.go.vn/episode/the-queens-classroom--lop-hoc-cua-nu-hoang/20304-tap-13-33.html|14;http://vivo.go.vn/episode/the-queens-classroom--lop-hoc-cua-nu-hoang/20305-tap-14-13.html;http://vivo.go.vn/episode/the-queens-classroom--lop-hoc-cua-nu-hoang/20306-tap-14-23.html;http://vivo.go.vn/episode/the-queens-classroom--lop-hoc-cua-nu-hoang/20307-tap-14-33.html|13;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen131?authkey=Gv1sRgCPii_Zb50J3bBQ#5907566306198662082;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen132?authkey=Gv1sRgCJmW0KTg4-PuBQ#5907566323003927474;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen133?authkey=Gv1sRgCPSO86G515CrkwE#5907566335984469586;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen134?authkey=Gv1sRgCJG257jRrruU-QE#5907566353066982610;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen135?authkey=Gv1sRgCLy9oKSVjqemqgE#5907566372498827938|14;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen141?authkey=Gv1sRgCMy7mIOQxOmPfA#5907660312986529058;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen142?authkey=Gv1sRgCLbyitfzhvHExwE#5907660326918064514;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen143?authkey=Gv1sRgCK6K5P_F05m9Ow#5907660375459289554;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen144?authkey=Gv1sRgCLuo_sHwjtuxhQE#5907660401902189746;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Queen145?authkey=Gv1sRgCJSWhsK1oaq-gQE#5907660394363390274|12;http://www.dailymotion.com/swf/x12er6x;http://www.dailymotion.com/swf/x12er73|13;http://www.dailymotion.com/swf/x12lv6w;http://www.dailymotion.com/swf/x12lv76;http://www.dailymotion.com/swf/x12lv7d|14;http://www.dailymotion.com/swf/x12mc5f;http://www.dailymotion.com/swf/x12mihu;http://www.dailymotion.com/swf/x12mc61|16-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/n27y50?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/47n24d?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/86o6R9?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/sj7x0k?client_file_id=379958|15;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Q151?authkey=Gv1sRgCOiI2oatgY7jLw#5911965332549639394;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Q152?authkey=Gv1sRgCJSs6f2XmZPmrAE#5911965595498984706;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Q153?authkey=Gv1sRgCNnJ57b1i4WqlwE#5911968283560666146;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Q154?authkey=Gv1sRgCMnkpZnW9trn-gE#5911969302070300466;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Q155?authkey=Gv1sRgCJWuspnon7rebw#5911971274688258866|15;http://www.dailymotion.com/swf/x1345cb;http://www.dailymotion.com/swf/x1345ch;http://www.dailymotion.com/swf/x1345cu|16-End;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Queen161?authkey=Gv1sRgCKDPvtn33I2R4QE#5912523371073354866;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Queen162?authkey=Gv1sRgCO-Cus_po7f7iAE#5912524041689240402;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Queen163?authkey=Gv1sRgCPS-tNGwkqezOg#5912528313979703026;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Queen164?authkey=Gv1sRgCKOEhpqDyoycRw#5912536921380628082;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Queen165?authkey=Gv1sRgCPyRioPoq8rTbQ#5912528407066917986|16-End;http://www.dailymotion.com/swf/x136som;http://www.dailymotion.com/swf/x136sot;http://www.dailymotion.com/swf/x136sp0;http://www.dailymotion.com/swf/x136spa;http://www.dailymotion.com/swf/x136spl;http://www.dailymotion.com/swf/x136spt|

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )