ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Kẻ Thắng Cuộc - The Vanquisher (2009)
Kẻ Thắng Cuộc - The Vanquisher  (2009)

Xem Phim Kẻ Thắng Cuộc - The Vanquisher  (2009)

Kẻ Thắng Cuộc 
The Vanquisher  (2009)
Thể loại: Hành Động
Diễn viên: Ben Seton, Dominika Wolski, Daz Crawford, Tammy Felice, Dave Vescio, Jesse Wang, May Tan, Andrew Amani, Tom Beyer, Jon Napier, Cal Rein
Đạo diễn: Dean Gold
Thời lượng: 90 phút
Quốc gia: Thái Lan
Năm phát hành: 2009

Giới thiệu: Phim Kẻ Thắng Cuộc - The Vanquisher  (2009)
Kẻ Thắng Cuộc - The Vanquisher  (2009): Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ bí mật ở miền nam Thái Lan, đại diện của CIA Gunja thấy mình bị buộc phải chống lại những HTX đã được lệnh phải đưa bà ra ở tất cả các chi phí. Cô tồn tại và sau hai năm đẻ thấp, tái hiện ra ở Bangkok để đối mặt với kẻ thù cũ của mình và lá một âm mưu phát nổ một quả bom trong thành phố


maphim*DdT$Jr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUya3wERn1EMLlzZ1x0dYF3aJRXe3NTQxV2MlBXN65WSxUzc05mTKhXTFZUVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQmbF1yNwITJwFGVDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUya3wERn1EMLlzZ1x0dYF3aJRXe3NTUxgjYh90UwsGU6V0cCl3TFFXd4InSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYDMyUCchR1Q3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0Mls2NMR0ZNBzS5cWdMdHWxtWS0l3dzcmcWZkWnRHaDVWTVV3dZ5Uar9UTkx0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1AjMlAXYUN0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrdDTEdWTwsUOnVHT3hVcrlEd5d3M3FGOHRHbodTTCh1b4BnMvlmQ3JVOy9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNwITJwFGVDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUya3wERn1EMLlzZ1x0dYF3aJRXe3NzZPVENuhDTT91ZG5kRpRVZhNlNwdFdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMDMyUCchR1Q3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0Mls2NMR0ZNBzS5cWdMdHWxtWS0l3dzcHRlhjUTZkbxQVSiNXZyo2SFBFeGZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyAjMlAXYUN0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrdDTEdWTwsUOnVHT3hVcrlEd5d3MBNWY2REcTxUakhFNLFTaZF1cHxUZK9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMwITJwFGV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )