ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Hè Không Phai trên htv7

Hè Không Phai,Xem Phim Hè Không Phai trên htv7Hè Không Phai trên htv7 tập 10,11,12,13
Thể loại: Truyền hình, Tình cảm, Tâm lý
Diễn viên: Yu Dương, Lưu Quang Anh, Quang Thái, Song Ngư, Mạc Tống Đan, Hải Mập,Gia Kỳ, Ngọc Trinh, Cao Hoàng, Huệ Minh, Tấn Hưng, Phương Bằng, Minh Cường, Phi Điểu, Mai Thành
Diễn viên: Võ Việt Hùng,
Quốc gia: Việt Nam
Năm phát hành: 2012

Giới thiệu: Phim Hè Không Phai trên kênh HTV7
Phim Hè Không Phai chiếu trên kênh htv7, phim hè không phai nói về một nhóm bạn ở thành phố bao gồm Chí Kiên, Trang Nhè, Gia Bảo, Hoàng Dũng phải trải qua kì nghĩ hè ở quê ngoại của Chí Kiên mà không được dựa vào gia đình sau khi cha Chí Kiên phát hiện ra con trai mình tuy học giỏi nhưng rất thiếu kiến thức về tự nhiên. Những ngày đầu ở quê họ gặp rất nhiều rắc rồi bị bọn thằng Đen chặn…

Trailer:

Tags :maphim*=M0$Nl8WVRhmaIJWbipXSvknLj92ctlGawJ0MlkzQ3UydyZEUaJmUkV3caR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRiZGd2YVU3hWZBR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVs5UezRVeu1UMoR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlkFMqd3UF9VRzxkbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlElV3JVL1VGSEd3UENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlADUW1EODZTSFRzQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3UCM4ZFVMZzQPFzSjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybSpWctd3V1MUSGR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUycz8WOT1ycj9WTIR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJrlXLBN2V1N0XXZ3L55yYvNXbphGcCNTJ3M0NlcWe5l2aiRDSw52QENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMmZBZHZ3AjVF9mMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0UL44WYfxURRdzcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3Uyb3smZ5QXd6pkRf9SeuM2bz1WaoBnQzUiNDdTJ4gXWrRGROhnSyQGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJN10UmhVbmh3NvhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzJmbHhXdkFkWvZFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlQDSyg2TllkaT90TENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlsGRZlVYPhWQTpndENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjNDhnV5kERZVlZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3USVZlVO6RFdzJTS59SeuM2bz1WaoBnQzUSNDdTJvdjc2x0VkR0Yal1L55yYvNXbphGcCNTJ0M0NlUUarFUaF91dqdHWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkEarZFS25GOxlVMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjVt5mbkRjaGJXdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UyZ0h2aDRGa6h0V58SeuM2bz1WaoBnQzUyMDdTJvFHSfd3XEJjQmBHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn1GZEN0UWFVe6xGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjF3bVBHUap1RXRGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlQTNoBFcUZlNi5UMvknLj92ctlGawJ0MlIzQ3USRzllbYt0ZPd0dH9SeuM2bz1WaoBnQzUSMDdTJ0YneH5EO48mZa9FRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJj1EToRmNJJDN20ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJrNnMyxEOTlVY6JERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlcnZRBjNwAFcMJFTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0kMjZGcDNGdt9WYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMmY1gVcZdnbFFWaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UCN4g1U3ZmZJlmdLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiclxWahJHV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )