ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Bad Boys J [Tập 8]
Bad Boys J

Bad Boys J,Xem Phim Bad Boys J


Bad Boys J tập 9,10,11,12
Thể loại:Tâm lý, Tình cảm
Diễn viên:Hashimoto Nanami, Nakajima Kento, Matsumura Sayuri, Akimoto Manatsu, Ito Marika, Ito Nene, Itano Tomomi (AKB48)
Đạo diễn: đang cập nhật
Thờ lượng: 20 tập
Thể loại:Tâm lý, Tình cảm
Quốc gia: Nhật bản


Giới thiệu:Phim Bad Boys J
Bộ phim Bad Boys J có bối cảnh ở Hiroshima khi mà các nhóm tội phạm nguy hiểm tung hoành ngang dọc, và qua đó chúng ta thấy được sức mạnh của tuổi trẻ qua các vị "bad boys- các chàng trai hư hỏng" này.maphim*==w$Q3USTwo3dRBVM2k3Y54URzNVa1g0RBh0YPVWcNxmdjdXQGVkYjNVSaVHM5kWbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzQ3UST4xkSBR1T0JmSqxWQWhDVOBjdUpHSp9VeSZlTRJlaoVkTBV2MtQjUrZ1bv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3UyYZ52MvZ2X5l2YtlWNh1yXtdTZSFlVopkcIRGWMFEdRNlMTdDazgDTsp3Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyYZ52MvZ2X5l2YtlWNh1yXtdTZSFFbkZlQE9EbsBnbLV0YSFjd5BFM3gDVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUzQ3UyaU1ibCFHNw4US6ZVU3RzMnN3NOpVNTJlafxUVj9mUjdka0VzQCpWcsdlcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3UyaU1ibCFHNw4US6ZVU3RzMnN3NOplWmNVaNhDOixkN1NEdQpnaYd3d1UXRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyaU1ibCFHNw4US6ZVU3RzMnN3NOplSVBXVxRDb5ADeBFVMINVQnxGe1oUUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3UyaU1ibCFHNw4US6ZVU3RzMnN3NOplWK50Ra10Y5IVLQNTaKNHUflXOzUDOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3UScwR2YwEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3M0Nl0WOrFGMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJvRjNhBTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3USMjJWb6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJ4d3YppHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlgXd5Mje49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyMiNXe5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )