ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Vương Triều Đại Tần VTV3 [Tập 51]

Xem Phim Vương Triều Đại Tần  VTV3


Tên Phim:Vương Triều Đại Tần | VTV3
Đạo diễn:Đinh Hắc,
Diễn viên:Ninh Tịnh, Phú Đại Long, Vương Học Binh, Dụ Ân Thái, Lý Lập Quần...
Thể loại:Phim Tình Cảm,Phim Dã Sữ,
Quốc gia:Phim Trung Quốc,
Thời lượng:50 Tập
Năm phát hành:2010

 Giới thiệu: Phim Vương Triều Đại Tần  VTV3 
Bộ Phim Vương Triều Đại Tần lấy bối cảnh thời nhà Tần dưới sự cai trị của vị vua trẻ Huệ Văn Vương. Thời này có thể coi là thời đại huy hoàng của Nhà Tần về chính trị lẫn kinh tế gây ra biết bao lo âu cho các nước lân cận. 6 nước lân cận nhiều lần liên minh để đánh nước Tần nhưng điều thua cuộc. Phim Vương Triều Đại Tần cũng nói về việc Huệ Văn Vương biết cách trọng dụng chính trị gia nổi tiếng Trương Nghi khi ông liên tục hiến những kế cứu nguy cho nước Tần nên dù nhiều lần Tần rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng lại luôn giành được chiến thắng. Bên cạnh đó phim Vương Triều Đại Tần còn nói đến người con gái sắc nước hương trời với số phận éo le và đau khổ.

Trailer:

Tags :maphim*DdT$JrRTMjd1RipVQNlGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFR1RwMnTYBzSI5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3JWbWFjVadmeD1ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxUzQ3UCN2JleixGRxVmVS9SeuM2bz1WaoBnQzUCM1M0Nl00SOdjUylESYl2VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjaYd2MqFnYLZUdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMWURh2bVJDRZZDWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE1NmRzRn9WVCV0cENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATNDdTJZVHdZhDR0gja2AHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJZtGRTNzdygkeFxERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIDd0BnWyJWW30CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5QzQ3UyYy5mRKxWUvVVVj9SeuM2bz1WaoBnQzUSO0M0Nlc2N5I2cQFzbVdEeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE0ayh2dLRjcyo3QENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjNrREbxx2X4UzbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgDNDdTJFJXSuZGNxYXW4x2L55yYvNXbphGcCNTJ4QzQ3UyaahXMsRUelNXYFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSTGFGbhdDVJNnYjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYR9WOYNGbtZlTnR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN0M0NlcHRMhkUIdkM4p3bvknLj92ctlGawJ0MlYDNDdTJzdjWXlXRRVDTW9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0cHOfhFel10azUFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzp0SxBnVidWeMNGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2QzQ3USRfVjdCdWa3kjY28SeuM2bz1WaoBnQzUSN0M0NlcnVTBlTVZjbWFGVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUFMFRkYqJjWGFXeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUb3MUT0JXcuV1XENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUDNDdTJNNFMTVXMi12c5ZFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3xWMNdzQ0ZWeiJFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJZlTMBZ1c0hncB9FRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0QzQ3USVDhTULVXUEFndjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSTotWNRhjarVWVxR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM3pEVsZkSJRjSMR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM0M0NlUEUwhHOwkUQZ9WbvknLj92ctlGawJ0MlIDNDdTJzNVcURGUCdzRhV2L55yYvNXbphGcCNTJxQzQ3UCNp1CWDxEVEhDZOR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQKRGZKJVc2MzN4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQD5WOstUctQmMDR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM0M0NlATZzYTRnV3QpJEdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgDeShjZ21CMQFnYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcWOX92c4hDO1JVUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlADNDdTJjF0YWVGOIJnR3U1L55yYvNXbphGcCNTJwQzQ3UydxAVOOl0T2MzSsR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRUlHTfJjdj5kZlR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRBV0a6RnUHdmdLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOzM0NlATUjRUaRJzctlDOvknLj92ctlGawJ0MlkzMDdTJnRzSnZVOz4Geyo0L55yYvNXbphGcCNTJ4MzQ3UydRp2XxQGdSBnSZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZxgjTyZXRLB1c4R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNygTOSB1UTFDZ1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOzM0Nls2T29VV3YWL2NWdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkkQW50afJUeIlGeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmNUpXTEJUQw5mbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczMDdTJBJGZ38mbqdENVh3L55yYvNXbphGcCNTJ3MzQ3UycxQ1dNNWTyInYv9SeuM2bz1WaoBnQzUiNzM0NlATYodnZDpFen92TENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQDMxx0azhVWB1kUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0UQaZmdH1EVhZVTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzMDdTJrh2MENVTi52Yyp2L55yYvNXbphGcCNTJ1MzQ3UyaaV1MRJXd0M0U3R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVBdGVyJ1YPVmTyR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSW35GcCpnMlVWNfR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNzM0Nl8mb1kDaiBlZ0FFOvknLj92ctlGawJ0MlQzMDdTJz91RPxkMIlHZLBHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFhmSYNXVw5mN3UGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJr5WZWJVZkZ2NJdHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0MzQ3USQqFlQUJVVw1ScU9SeuM2bz1WaoBnQzUyMzM0NlUUWxc1XwskaP1mWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM3QZp3ULRUUVpHeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMHWw9VSRJVL2VUVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzMDdTJJNkV54WctBHO2NFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJrhHULRjaltkNjFHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJvZXewoGaxNXTV1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyMzQ3UyYSR0ZXFEe3JDVN9SeuM2bz1WaoBnQzUiMzM0Nl8GZZhzRC9kSHp3MvknLj92ctlGawJ0MlEzMDdTJzV1RwR3S3EXTURFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzdWVmJmNqRVY1oHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJRhzUENnZSd2aolERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxMzQ3USTtFUbQZDepR2ZuR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRw8mVF92ZZllQ5R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUya18GZk1iblt2bGR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMzM0NlMGT1gVbUplboFmMvknLj92ctlGawJ0MlAzMDdTJVJnTslmYlh3XvJERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFhTUfJUM0dFMOZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJNdXeGVHMGJldtlGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5IzQ3USVN9kaSFXdSh1XY9SeuM2bz1WaoBnQzUSOyM0Nl0UWZh2MI9GOLVkcvknLj92ctlGawJ0MlgjMDdTJvFUOPpkd0p0NxgDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJVlDSahFZZNlQXpERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJw02NFZ3V1smUnlHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4IzQ3USSklnbadTMuRDV1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUydTZTelBlYjNTWtR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVhtWZzQWLstmVaR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNyM0NlEUdV1kUUZHU000MvknLj92ctlGawJ0MlcjMDdTJBRUZwZXRo9lZwE2L55yYvNXbphGcCNTJ2IzQ3UCOnhGM3QmNlFnVzQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyb31mM1UXSfdWbwQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUya1hkcylGeiRFUZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlEEOVVjZ5o0QHtmdvknLj92ctlGawJ0MlUjMDdTJ0AXWwF1coVmV1dHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJJNnYoxUcONVe4hHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwkWLMVVOa5WMzQHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1IzQ3UCNVVjW3QnY6RDMiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOMVmQv9FRiNETMR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNkd2UOZ2U2VDaqR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNyM0NlkleKpVTVJzXIVkTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlsWajhUczoEdPh2aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcHamZHSH10aFZkTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMjMDdTJ4kHcJpWdIVmTHN2L55yYvNXbphGcCNTJ0IzQ3USVxxmRLJXbXl2Vx9SeuM2bz1WaoBnQzUyMyM0NlcnNmplTTRFbyQFdvknLj92ctlGawJ0MlIjMDdTJ0I1N1BVcDNXRzkFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJZFmaoJEaEdmVRhFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJnhkbxg2RT5mWqRHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyIzQ3UydRVFW1Z1MyFDWtQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybB1EMMV3d5c0aqR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZHBTQPFFbyNkTYR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMyM0NlAjNOBHdzsWUPJEWvknLj92ctlGawJ0MlEjMDdTJBlGTIR2SjdHVmtERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzxGNVVmR15GZZ9FRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJZhTWwUUThRXWjpFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UCM3QHdylVZOlmUHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ4dVSCh0dSdGeiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQCRXTYV2UUFWRLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlMWZlV0Q44mZDJTbvknLj92ctlGawJ0MlAjMDdTJJhjcBFnUsRUYRR1L55yYvNXbphGcCNTJ5EzQ3USQ2M3R2F0StFWS08SeuM2bz1WaoBnQzUCOxM0NlATVz9mZpFTcRhEMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkUayBHMZpkNjhkaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlsmVfB3M59FVzlWLENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJnZlb4RjaycHU3ZHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJvpWWvZ1XkNHUhpHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzFXSTZmesZlSOlHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3UyYVd2QpJ2VKh3Ua9SeuM2bz1WaoBnQzUyNxM0NlUUbEJHajp2Xq1WNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUke1oEdoZkW29WaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUUO1UUbwhHVV9lZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJrpkTI9FN5h2Rmp1L55yYvNXbphGcCNTJ2EzQ3USVzV2Z2tGb1U0MO9SeuM2bz1WaoBnQzUSNxM0Nl0ETWxkThdFSfhTRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMnet5kNjljZhNFcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMGMTNVaLNTM2QGZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJ3JnMhZlcX9WO2ZHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJvBTUOhUUydTZtgDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJJxEMrB3XlplQnNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UyZt1Ca0g1VhJHM4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyc55ke0onVOpFM4R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVjtmdBp1R1BXQIR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlQDd5hEO2hEM0tWQvknLj92ctlGawJ0MlQTMDdTJR1iZWVHMwY2XIJ3L55yYvNXbphGcCNTJzEzQ3USWWZzTzEGcSpUQ2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZ15ET5cnap1SLVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUya0AFRTlDVTBVS1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0Nl0UTVl3VGlTM2EWZvknLj92ctlGawJ0MlITMDdTJ4omVRtGMPVUTvNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4QWZHNEN6ZnUlJHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJV1ScD52Y1I3RZhERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UST2tUO4BVbo9Wbz8SeuM2bz1WaoBnQzUSMxM0NlUlb2AFWopFVLVkcvknLj92ctlGawJ0MlATMDdTJVVlcwg3MmJTUmV0L55yYvNXbphGcCNTJ5M0NlMmNNNkZkh0RyAjRvknLj92ctlGawJ0MlgzQ3UybUt2dOFkV3p3dm9SeuM2bz1WaoBnQzUyNDdTJvlVbUhWcRJFSVh0L55yYvNXbphGcCNTJ2M0NlUVLxcWOXR3d1hkRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlsWba5mZDBlclllaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlc2bnpnR35kRIljWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJR52UWRkZyFjZyxGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3llckNTZ3YEbRVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ00iRMVVTT1yRjlGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0Nl4UM4FGd5J2MtADa08VdDdmVpxUb4IGciBjZSdUUQ5kSvwWeuMmbhJ0MlwGb1Z2Q3USSRF0RSRlZtQTSUR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOyl0ZyQ3NNxEcHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUycipVVkdnUPRkdOR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJz90T5EFd4cXVXNGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0Y3cjNTe0czZkRFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4QnZzMTZxVWclZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0NlsWbL1CTzNHZL9WdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMGV3kTLI1SU18EMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml8GOxkzMsZDTQFVaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UCMFljRJVFV4Uje2R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSU6N1UiZ2YEN3NKR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMX91XThWS0IjR0R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJNR0Vwl3MCllZLF2L55yYvNXbphGcCNTJ1M0NlgTarpXL4omevZFcvknLj92ctlGawJ0MlQzQ3USQ3MlR4hHVGFFb38SeuM2bz1WaoBnQzUyMDdTJ0IWNWZDa1tkQ100L55yYvNXbphGcCNTJyM0NlgTOxF3UqVTRWN1NvknLj92ctlGawJ0MlEzQ3USQNZHb4M3cGxmewR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSW3ZEVQFFNJZFcwR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSSnRFVz4kWmpnT6R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )