ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Mặt Dày: Phần 3 - Shameless: Season 3 [Tập 9]
 Mặt Dày: Phần 3 - Shameless: Season 3
Xem Phim  Mặt Dày: Phần 3 - Shameless: Season 3

 Mặt Dày: Phần 3 
Shameless: Season 3
Đạo diễn: Paul Abbott,
Diễn viên: Emmy Rossum,William H. Macy,Justin Chatwin,
Thể loại: Tình Cảm,Tâm Lý,
Thời lượng: 12 Tập
Quốc gia: Mỹ - Châu Âu,
Hãng sản xuất: Bonanza Productions, John Wells Productions, Warner Bros. Television,
Năm sản xuất: 2013


Giới thiệu: Phim  Mặt Dày: Phần 3 - Shameless: Season 3
 Bộ phim Mặt Dày: Phần 3 - Shameless: Season 3 kể về cuộc vật lộn mưu sinh của một gia đình dưới đáy của xã hội với đủ các thủ đoạn kiếm sống, tử tế có, bẩn thỉu có. Nhưng trong cái đống hỗn độn dơ bẩn đó lại là sự khát khao tình cảm gia đình, khát khao kiếm tìm hạnh phúc và ước mơ...


 Mặt Dày: Phần 3 - Shameless: Season 3Trailer:

Tags :maphim*=M0$NlQXakV2LNhkUxI0MVxkRr5kSaRkYxMGeQ9FeCZWMjFjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlM0NlQXakV2LnR0Vwx2VhNFZtd1VSRVZxMGeQ9FeCZWMjFjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UCdpRWZvAzaUVTM5VlN5cFTPp1MhV3TwUGVXdWa1E2MCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUCODdTJ0lGZl9STuJmV0dlYMhXRSZFZsRVdPBTZUd1ZpVTYzIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ3M0NlQXakV2LBREZylTMRlmWFdVVGZ1T19EMlR1VnlWNhNjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UCdpRWZvgTbhNTMwIVMvBTUp5kbTV3TwUGVXdWa1E2MCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUSNDdTJ0lGZl9yYYZFRSV1UahWMVdHMHRWdPBTZUd1ZpVTYzIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ0M0NlQXakV2LrVlUFxWbZZUMwkFUSpmU19EMlR1VnlWNhNjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UCdpRWZvUVRkVjTGVVcwVFV2YFSUV3TwUGVXdWa1E2MCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUiMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUSS1UDVzEzdPRXMtM0aipWO21kZ3AnTOJDM3IGOx12dOtkR0oGaJd3RvVmcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlkUN1Q1Mxc3T0FTLDtmYqljdNZ2NwRXL2F1UsdWSrlEONpULClmN4InZtZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJJVTNUNTM39Edx0yQrJma5YXTmdDc0B3R442XEF2TORWYnxmapZFZBVXUq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUSS1UDVzEzdPRXMtM0aipWO21kZ3AHZkZ1N0MkazRVRflUTSFETFVFbRZWcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlkUN1Q1Mxc3T0FTLDtmYqljdNZ2NwlzUwYGSxp3QBRFbudzdlNHOYRHWmt0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJJVTNUNTM39Edx0yQrJma5YXTmdDc50ESn1SV0F3TxpHNIRXe0xWTwEUU48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUSS1UDVzEzdPRXMtM0aipWO21kZ3AHZ4YzM0FUVqFFV5oGcv1EU5QnZZN0Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlkUN1Q1Mxc3T0FTLDtmYqljdNZ2NwlTLQFHZiZzdDZXWzhWdWN0MYp3Mth3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJJVTNUNTM39Edx0yQrJma5YXTmdDc5QUNJhUcuV1Q5YEMVhzZhhTS21yYC9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )